Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.

girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard
Podľa odhadov poisťovne UNIQA viac ako 90% škodových udalostí tvoria práve úrazy, teda škody na zdraví žiakov. Stávajú sa najmä na hodinách telesnej výchovy a počas prestávok alebo na podujatiach organizovaných školou, ako sú napríklad lyžiarske zájazdy, školy v prírode a rôzne súťaže. Podstatne menšiu časť škôd predstavujú krádeže alebo strata vecí žiakov.

Poistenie kryje úrazy aj krádež vecí, nevzťahuje sa na mobily ani tablety

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v priamej súvislosti s ním. Znamená to, že škola zodpovedá za úraz či stratu vecí žiaka, ktoré nastali počas vyučovania, školského výletu alebo lyžiarskeho výcviku. Pre tento účel majú školy uzatvorené poistenie, z ktorého prípadné škody na zdraví alebo majetku žiakom uhradia. Pri dobre nastavenom poistení školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať. Z poistenia školy je možné odškodniť za úraz, ktorý vznikne počas vyučovania a kryje aj prípady, keď žiaci spôsobia škody niekomu inému – napríklad, pri hre na školskom ihrisku rozbijú okno na susednej budove. Poistenie tiež pokrýva náhradu škody za veci, ktoré boli ukradnuté alebo sa stratili z budovy školy alebo miesta, ktoré využíva škola na vyučovanie.

Pozor! Toto poistenie sa však vzťahuje predovšetkým na ošatenie, obuv, prezúvky, školské tašky a vyučovacie či zdravotné pomôcky (okuliare, glukomer a pod.). „V rámci poistenia školy sú zväčša škody na veciach ako sú mobilné telefóny či iná elektronika z plnenia vylúčené. V prípade elektroniky by sa poistenie na tieto veci vzťahovalo len vtedy, ak by boli používané v súvislosti s vyučovacím procesom,“ upozorňuje manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA Zdeněk Hruška.

Škola je však zodpovedná za deti len počas vyučovania. Ak chcete, aby vaše dieťa bolo úrazovo poistené aj napríklad počas cesty do školy, musíte mu uzatvoriť individuálne úrazové poistenie.

Výlety a lyžiarske zájazdy

Poistenie zodpovednosti z prevádzky školy kryje aj vzdelávaciu činnosť, ktorá sa organizuje mimo budovy školy. Znamená to, že žiaci majú nárok na náhradu škody aj v prípade úrazov či krádeže, ktoré sa stanú v rámci výletov, školských športových výcvikov a súťaží. Poistenie zodpovednosti školy však v plnej miere nenahrádza samotné komplexné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva iné nevyhnutné riziká, napr. zachraňovacie či liečebné náklady. Napríklad skupinové úrazové poistenie už kryje žiakom a učiteľom nielen úraz, ale aj prípadné trvalé následky, zachraňovacie náklady a smrť.

V online prostredí straší kyberšikana

Za kyberšikanu môžeme považovať zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe, či ohováranie v diskusných fórach. Situáciu navyše zhoršila pandémia a skutočnosť, že deti boli dlho doma odkázané na online svet.

Pozornejšie si všímajte vaše dieťa a ak máte podozrenie, že vaše dieťa je šikanované, riešte situáciu okamžite. Nenúťte dieťa, aby si to vyriešilo samé, ale zasiahnite. Uschovajte si čo najviac dôkazov, riešte situáciu v škole a navštívte školského psychológa, poraďte sa o obrane, náprave vzťahov, ošetrení vzniknutých psychických zranení. Vyslovte svojmu dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa na vás môže spoľahnúť v každej situácii.

Odhaduje sa, že až 90% ľudí nevie, ako sa v prípade kyberšikany brániť. Pomoc a právnu asistenciu kryje kyberpoistenie. „Ak niekto bude na internete šikanovať Vás alebo Vaše dieťa, treba zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť, poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Naše skúsenosti hovoria, že právnici poisťovne bývajú veľmi efektívni pri riešení takýchto citlivých sporov. Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje tiež ďalšiu právnu a IT asistenciu,“ radí Z. Hruška.

Kyberpoistenie kryje nielen kyberšikanu, ale zabezpečuje komplexnú ochranu pred poškodzovaním online povesti. Vzťahuje sa na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k ich odcudzeniu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného, prípadne pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta. Za poškodenie on-line povesti sa považuje: ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote. Pri riešení takejto poistnej udalosti sa poisťovňa snaží v prvom rade o tzv. „Cleaning“ - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií a tzv. „Flooding“ - vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov.

Pripomíname, že na základe novely trestného zákona je kyberšikana trestný čin, za za ktorý hrozí páchateľovi až 3 roky za mrežami.

Vyberáme z poistovne.sk

8466

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov.
26.09.2022
Čítať viac o Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti
hands-grasping-a-steering-wheel

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy k PZP?

Ak nie ste spokojný s ponukou PZP, ktorú vám dala vaša poisťovňa, môžete zmluvu vypovedať a poistiť sa v inej poisťovni. Akú formu má mať výpoveď a aké lehoty musíte dodržať?
26.09.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako podať výpoveď poistnej zmluvy k PZP?
Zlatá minca 2022 certifikát

Allianz získala šesť Zlatých mincí 2022

Allianz uspela v ďalšom ročníku súťaže Zlatá minca. Produkty Allianz – Slovenskej poisťovne vysoko ocenila 189-členná odborná porota.
23.09.2022
Čítať viac o Allianz získala šesť Zlatých mincí 2022

Vyberáme z banky.sk