Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, v ktorých prípadoch nesie zodpovednosť za škody škola.

girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard
Najviac škodových udalostí v školách tvoria úrazy, teda škody na zdraví žiakov. Stávajú sa najmä na hodinách telesnej výchovy a počas prestávok alebo na podujatiach organizovaných školou, ako sú napríklad lyžiarske zájazdy, školy v prírode a rôzne súťaže. Podstatne menšiu časť škôd predstavujú krádeže alebo strata vecí žiakov.

Poistenie kryje úrazy aj krádež vecí, nevzťahuje sa na mobily ani tablety

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v priamej súvislosti s ním. Znamená to, že škola zodpovedá za úraz či stratu vecí žiaka, ktoré nastali počas vyučovania, školského výletu alebo lyžiarskeho výcviku. Pre tento účel majú školy uzatvorené poistenie, z ktorého prípadné škody na zdraví alebo majetku žiakom uhradia. Pri dobre nastavenom poistení školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať. Z poistenia školy je možné odškodniť za úraz, ktorý vznikne počas vyučovania a kryje aj prípady, keď žiaci spôsobia škody niekomu inému – napríklad, pri hre na školskom ihrisku rozbijú okno na susednej budove. Poistenie tiež pokrýva náhradu škody za veci, ktoré boli ukradnuté alebo sa stratili z budovy školy alebo miesta, ktoré využíva škola na vyučovanie.

Pozor! Toto poistenie sa však vzťahuje predovšetkým na ošatenie, obuv, prezúvky, školské tašky a vyučovacie či zdravotné pomôcky (okuliare, glukomer a pod.). V rámci poistenia školy sú zvyčajne škody na veciach ako sú mobily či iná elektronika z plnenia vylúčené. V prípade elektroniky by sa poistenie na tieto veci vzťahovalo len vtedy, ak by boli používané v súvislosti s vyučovaním.

Škola je však zodpovedná za deti len počas vyučovania. Ak chcete, aby vaše dieťa bolo úrazovo poistené aj napríklad počas cesty do školy, musíte mu uzatvoriť individuálne úrazové poistenie.

Výlety a lyžiarske zájazdy

Poistenie zodpovednosti z prevádzky školy kryje aj vzdelávaciu činnosť, ktorá sa organizuje mimo budovy školy. Znamená to, že žiaci majú nárok na náhradu škody aj v prípade úrazov či krádeže, ktoré sa stanú v rámci výletov, školských športových výcvikov a súťaží. Poistenie zodpovednosti školy však v plnej miere nenahrádza samotné komplexné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva iné nevyhnutné riziká, napr. zachraňovacie či liečebné náklady. Napríklad skupinové úrazové poistenie už kryje žiakom a učiteľom nielen úraz, ale aj prípadné trvalé následky, zachraňovacie náklady a smrť.

V online prostredí straší kyberšikana

Za kyberšikanu môžeme považovať zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a textov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe, či ohováranie v diskusných fórach.
Ak zbadáte zmenu v správaní svojho dieťaťa a máte podozrenie, že vaše dieťa je šikanované, riešte situáciu okamžite. Nenúťte dieťa, aby si to vyriešilo samé, ale zasiahnite. Uschovajte si čo najviac dôkazov, riešte situáciu v škole a navštívte školského psychológa, poraďte sa o obrane, náprave vzťahov, ošetrení vzniknutých psychických zranení. Vyslovte svojmu dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa na vás môže spoľahnúť v každej situácii.

Odhaduje sa, že až 90% ľudí nevie, ako sa v prípade kyberšikany brániť. Pomoc a právnu asistenciu v takýchto prípadoch kryje kyberpoistenie.  Prípad kyberšikany treba nahlásiť asistenčnej službe a poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie škodlivých informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Právnici poisťovní sú veľmi efektívni pri riešení takýchto citlivých sporov. Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí aj mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje tiež ďalšiu právnu a IT asistenciu.

Kyberpoistenie kryje nielen kyberšikanu, ale zabezpečuje komplexnú ochranu pred poškodzovaním online povesti. Vzťahuje sa na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k ich odcudzeniu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného, prípadne pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta. Za poškodenie on-line povesti sa považuje: ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote. Pri riešení takejto poistnej udalosti sa poisťovňa snaží v prvom rade o tzv. „Cleaning“ - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií a tzv. „Flooding“ - vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov.

Pripomíname, že na základe novely trestného zákona je kyberšikana trestný čin, za za ktorý hrozí páchateľovi až 3 roky za mrežami.

Kyberpoistenie je možné dojednať si vo viacerých poisťovňach zvyčajne ako pripoistenie k poisteniu domácnosti. Kyberpoistenie nájdete v UNIQE a Wustenrote.

Poškodená môže byť aj škola

Škody však nemusia byť len na strane detí, ale poškodená môže byť aj škola. Rozbité okno, zničená maľovka, či akákoľvek škoda na cudzom majetku. Aj s tým sa môžeme stretnúť v škole. Takéto výtržnosti nie sú lacné  a výrazne môžu zasiahnuť rodinný rozpočet. Čo v takých prípadoch robiť? Stačí poistiť žiaka? „V prípadoch poškodenia školského majetku špeciálne poisťovať dieťa nemá zmysel a ani sa to nedá. Ide totiž spravidla o zodpovednosť za škody spôsobené škole. Túto zodpovednosť vždy nesie na svojich bedrách zákonný zástupca dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo,“ upozorňuje Pavol Michalec, garant pre neživotné poistenie UNIVERSAL maklérsky dom. V tomto prípade vám pomôže poistenie domácnosti, konkrétne poistenie zodpovednosti jej členov.
 

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk