Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti Domov a Šťastie

Výhody a zľavy

 • pri online uzavretí zľava 30%
 • nulová spoluúčasť pri poistnej udalosti
 • služby MeteoUNIQA - včasné varovania pred nepriaznivým počasím
 • asistenčné služby 24 hodín denne a zdarma

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody:
 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zadymenie, pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo)
 • búrlivý vietor s minimálnou rýchlosťou nad 60km/h, krupobitie, nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov
 • ťarcha snehu a námrazy, zosuv pôdy, skál, zemín a snehových lavín
 • povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody, zemetrasenie
 • únik vody z vodovodných potrubí a zariadení, lom vodovodných potrubí vrátane kanálov

Pripoistenie k nehnuteľnosti

Na výber máte niekoľko pripoistení:

Dom

 • skrat elektromotora, prepätie
 • škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 • atmosférické zrážky, spodná voda, únik vody v m3
 • krádež vlámaním, vonkajší vandalizmus
 • zvýšenie poistnej sumy pre katastrofické škody a vedľajšie náklady
 • zvýšenie poistnej sumy pre zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a pozemku

Byt

 • atmosférické zrážky
 • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
 • prepätie
 • vonkajší vandalizmus

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje škody:
 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zadymenie, pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo)
 • búrlivý vietor s minimálnou rýchlosťou nad 60km/h, krupobitie, nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov
 • ťarcha snehu a námrazy, zosuv pôdy, skál, zemín a snehových lavín
 • povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody, zemetrasenie
 • únik vody z vodovodných potrubí a zariadení, lom vodovodných potrubí vrátane kanálov
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti, nájomcu a zodpovednosť z držby psa
 • lom skla - celé presklenie bytového priestoru a zariadenia domácnosti
 • škody spôsobené krádežou vlámaním a lúpežou

Pripoistenie k domácnosti

Na výber máte niekoľko pripoistení:
 • zvýšenie poistnej sumy pre katastrofické škody a vedľajšie náklady
 • skrat elektromotora, prepätie
 • atmosférické zrážky, spodná voda
 • vonkajší vandalizmus
 • hnuteľné veci na pozemku a terase
 • zvýšenie poistnej sumy zodpovednosti príslušníkov domácnosti
 •  Kyber poistenie
Poistneie môžete uzavrieť online alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk