Poistenie domácnosti

Na výber máte 3 balíky: BASIC, STANDARD, EXCLUSIVE.

BASIC

Balík Basic obsahuje poistné krytia
 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica, náraz vozidla (známy škodca), zemetrasenie, povodeň, záplava, pád stromov, stožiarov a iných predmetov
Bonus k balíku Basic:
 • Asistenčné služby, poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti

STANDARD

Balík poistenia Standard zahŕňa všetky poistné riziká ako balík Basic a navyše chráni pred:
 • náraz vozidla (neznámy škodca), tiaž snehu a námrazy, krupobitie, výbuch sopky, nadzvuková vlna, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, atmosférické zrážky, krádež, lúpežné prepadnutie, vnútorný vandalizmus, krádež kočíkov a invalidných vozíkov, voda z vodovodných zariadení
Bonus k balíku Standard:
 • Poistenie potravín v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • Poistenie bezpečnostnej schránky

EXCLUSIVE

Balík poistenia Exclusive zahŕňa všetky poistné riziká ako balík Standard a navyše chráni pred:
 •  zadymenie, nepriamy úder blesku (vrátane prepätia), lom skla, spodná voda, búrlivý vietor, spätné prúdenie vody z kanalizácie, rozbitie alebo prasknutie skla varnej dosky
Bonus k balíku Exclusive:
 • Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v prípade straty zamestnania na 6 mesiacov

Pripoistenia

K uvedeným balíkom je možné dojednať si tieto pripoistenia:
 • Pripoistenie spoluúčasti
 • Pripoistenie právnej ochrany
 • Rozšírené poistné krytie VIP garancia
 • Cyber risk
 • Rodinné cestovné poistenie

Súčasne získavate poistenia:

 • predĺženej záruky na elektrospotrebiče až do 5 rokov,
 • zneužitia mobilného telefónu,
 • výberu hotovosti pod hrozbou fyzického násilia,
 • krádeže kľúčov od motorového vozidla

Výhody a zľavy

 • Asistenčné služby pre prípad technickej asistencie zdarma do limitu 275 eur.
 • Zľava až 40 %  (zľava za kombináciu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti, za pripoistenia, za aktívne zmluvy vo Wüstenrot poisťovni a Wüstenrot stavebnej sporiteľni, marketingová zľava)
Možnosť uzavrieť poistenie online alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk