Suchý február: dôležité fakty o alkohole a alkoholizme

V alkohole ľudia hľadajú riešenie svojich problémov, utápajú žiaľ, či im pomáha zapadnúť do partie. Zdravotné poisťovne však varujú, že tento problém je omnoho väčší, ako sa na prvý pohľad zdá. Toto sú fakty, ktoré vám otvoria oči.

friends-cheers-with-shot-glasses-in-bar
  • najviac poistencov, ktorým boli diagnostikované poruchy psychiky a správania zapríčinené požívaním alkoholu, je vo veku 36 až 45 rokov (Union)
  • problémy s alkoholom sú diagnotistikované už aj 12 ročným deťom
  • nákladovosť na liečbu každý rok narastá,
  • vyčísliť náklady na liečbu je náročné, pretože alkoholici sa liečia aj na iné ochorenia, ktoré vznikajú nadmerným pitím alkoholu
  • u alkoholikov sa častejšie vyskytuje cukrovka, vysoký tlak, cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, ischemická choroba srdca
  • dlhodobé užívanie alkoholu môže zvýšiť aj riziko ďalších chronických ochorení ako cirhóza pečene, problémy s pankreasom či neurologické komplikácie
  • v medzinárodnej klasifikácii chorôb sa nachádza až 83 diagnóz, ktoré súvisia s užívaním alkoholu.
  • vybudovanie závislostí prechádza niekoľkými štádiami, patria medzi ich aj pocity viny, tajné pitie, racionalizácia (ospravedlňovanie) pitia, ďalšia konzumácia aj keď už nastáva poškodenie zdravia, posúvanie tolerancie (množstvo vypitého alkoholu rastie, aby konzument dosiahol „želaný“ stav), alkohol sa stáva priorita, bežné povinnosti idú bokom, falošný pocit, že alkohol má pod kontrolou
 

Štatistické údaje zo zdravotných poisťovní

Výskyt chronických ochorení, ktorí mali vykázanú diagnózu súvisiacu s užívaním alkoholu. (údaje sú z r.2022, zdravotná poisťovňa Dôvera)

chronicke_ochorenia

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu (Union zdravotná poisťovňa):

chronicke_ochorenia_2

chronicke_ochorenia_3

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk