Stratu práce si poistíte lacnejšie, keď ste mladší

Ak stratíte zamestnanie, nemusíte sa spoliehať iba na podporu zo sociálnej poisťovne. Kto si nezamestnanosť komerčne pripoistí, dostane na ruku viac. 


Poisťovne na Slovensku vám zvyčajne stratu práce poistia v rámci životného poistenia. Tak to napríklad ponúka Allianz-Slovenská poisťovňa. Generali poisťovňa vám nezamestnanosť poistí v rámci samostatného produktu-Železná rezerva. To garantuje preplácanie pravidelných výdavkov (nájomné, energie, školné) v prípade straty zamestnania až po dobu 6 mesiacov. „Okrem toho spolupracujeme aj s inými spoločnosťami, kde pri strate zamestnania zabezpečujeme v spoločných produktoch úhradu platby počas dohodnutej doby (spravidla 6 až 12 mesiacov), alebo do dohodnutého limitu plnenia,“ dodáva Zuzana Hliváková, hovorkyňa Generali.

Oslovené poisťovne tvrdia, že o tento produkt je medzi klientmi záujem najmä pri bankopoistných produktoch.

Problém s poistením straty práce však môžu mať živnostníci. Generali poisťuje proti nezamestnanosti iba ľudí v zamestnaneckom pomere a musia mať zmluvu na dobu neurčitú, ale môžu byť aj na pol úväzku. Allianz-Slovenská poisťovňa má podobnú podmienku a poistený musí mať týždenný pracovný čas aspoň 30 hodín týždenne. Tiež majú poisťovne podmienku, že poistia iba toho, kto je zamestnaný už aspoň rok bez prerušenia.

Ak stratíte prácu a ste poistený, peniaze vám poisťovňa nevyplatí hneď. V Generali poisťovni je čakacia doba 3 mesiace od dojednaného začiatku poistenia. Poistné plnenie je vyplácané v podobe opakovaných plnení za každých 30 dní trvania straty zamestnania po uplynutí dohodnutej minimálnej doby trvania nezamestnanosti. „Napríklad v poistení Železná rezerva, ak k strate zamestnania došlo po 3 mesiacoch od začiatku, tak nárok na prvé plnenie nastáva po 60 dňovej dobe trvania straty zamestnania,“ vysvetľuje Hliváková. V Allianzi dostanete tiež peniaze po troch mesiacoch, ale maximálne vám ich budú vyplácať rok.

Koľko peňazí budete dostávať, záleží na vás akú zmluvu si vyberiete, ako aj od vášho príjmu. „V zásade platí, že dávka v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne a mesačná dávka v nezamestnanosti z tohto pripoistenia by v súčte nemali byť vyššie ako váš dovtedy dosahovaný príjem zo zamestnania,“ hovorí Lucia Muthová, hovorkyňa Allianzu. V tejto poisťovni si môžete dojednať dávku v min. výške 100 eur a max. 2000 eur. V Generali je možné uzatvoriť zmluvu na tri limity poistného plnenia 200, 400 a 600 eur. „Pri limite 200 eur neskúmame výšku príjmu. Pri limitoch 400 a 600 eur musí byť požadovaná minimálka výška čistého mesačného príjmu v dvojnásobnej výške dojednaného limitu, teda pri 400 eur limite musí klient mať čistý mesačný príjem minimálne 800 eur, pri 600 eur je to 1200 eur,“ dodáva Hliváková.
Výška poistného, ktorú budete platiť závisí od miesta kde pracujete, vašom veku a pohlaví. Platí, že v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou zaplatíte viac. „Napríklad poistený s trvalým pobytom v Stupave s dojednanou mesačnou dávkou v nezamestnanosti vo výške 500 eur zaplatí mesačné poistné
11,50 eur,“ uvádza Muthová. Tiež keď ste starší a ťažšie zamestnateľný, bude vás poistenie stáť viac. V Generali poisťovni pri limite 200 eur je výška mesačného poistného 4,16 eura.

 

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk