Ste dobrovoľne nezamestnaná osoba?

V súvislosti so zdravotným poistením vám prinášame pohľad na rôzne skupiny platiteľov. V poslednom článku som sme sa venovali poistencom štátu, dnes si portál Poistovne.sk posvieti na jednu zo skupín samoplatiteľov.Kto je dobrovoľne nezamestnanou osobou?


Dobrovoľne nezamestnaná osoba odvádza poplatky sama, lebo nemá zamestnávateľa, ktorý by to robil za ňu. Pod takýmito osobami si netreba predstavovať len dostatočne finančne zabezpečených ľudí, často sa jedná napríklad aj o tzv. odradených pracovníkov, ktorí vzdali hľadanie práce, alebo o ňu už jednoducho nemajú záujem.


Zdravotné poistenie - zadajte otázku do poradneZa dobrovoľne nezamestnanú osobu sa považuje osoba, ktorá spĺňa tieto tri podmienky:
  1. nie je zamestnancom
  2. nie je samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len SZČO)
  3. nie je poistencom štátu

Minimálny základ pre dobrovoľne nezamestnanú osobu je rovnaký ako pre SZČO. Minimálna výška preddavku na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb je 14% z polovice priemernej mesačnej mzdy, zatiaľ čo maximálny vymeriavací základ je 5-násobok (500%) priemernej mesačnej mzdy.

Povinnosti v súvislosti so zdravotným poistením


Dobrovoľne nezamestnaná osoba má podľa stránok VZP v súvislosti so zdravotným poistením nasledujúce povinnosti:
  • vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni
  • plniť povinnosť v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania poistného
  • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia
  • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného
  • plniť si oznamovaciu povinnosť v zmysle § 23 Zákona č. 580/2004 Z.z


lista Neprehliadnite

Vymeriavací základ


Pod vymeriavacím základom si stačí predstaviť príjmy dobrovoľne nezamestnanej osoby v rozhodujúcom období, do ktorých sa ráta príjem z kapitálového majetku (napr. úroky), z dividend (príjmy z podielu na zisku) a príjmy z predaja a vlastníctva majetku.

Sadzba poistného


Rozlišujeme dva typy sadzieb z poistného na základe toho, či má osoba zdravotné postihnutie, alebo nie.
  1. 14% z minimálneho vymeriavacieho základu (bez zdravotného postihnutia)
  2. 7% z minimálneho vymeriavacieho základu (so zdravotným postihnutím) – osoby so zdravotným postihnutím sú teda v prípade dobrovoľne nezamestnaných osôb zvýhodnené

Poistné (preddavok poistného) je splatné do ôsmeho dňa príslušného mesiaca.

Vyberáme z poistovne.sk

VsZP-redakcia

Dozorná rada VšZP doručila Palkovičovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne

Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) doručila ministerstvu zdravotníctva prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú zdravotnú poisťovňu ekonomicky stabilizovať. Tento podklad bude slúžiť pre rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa poisťovni nariadia konkrétne úlohy. Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti nevylučuje ani personálne zmeny.
29.05.2023
Čítať viac o Dozorná rada VšZP doručila Palkovičovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne
allianz-brand

Poisťovňa Allianz v minulom roku rástla

V minulom roku dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa čistý zisk 118,6 mil. eur.
29.05.2023
Čítať viac o Poisťovňa Allianz v minulom roku rástla
zdravotnictvo-IvanS

Dočasnú PN budú lekári od júna povinne potvrdzovať elektronicky

Dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) budú všetci lekári od začiatku júna už povinne vystavovať elektronicky. Skončí sa tak ročné prechodné obdobie, počas ktorého bolo vystavovanie elektronických PN pre lekárov dobrovoľné.
29.05.2023
Čítať viac o Dočasnú PN budú lekári od júna povinne potvrdzovať elektronicky

Vyberáme z banky.sk