Rast zamestnanosti v treťom kvartáli sa spomalil na 0,2 %, na trhu práce pribudli len ženy

Počet pracujúcich mužov za júl až september tohto roka klesol o 7,8 tisíca, informoval Štatistický úrad SR.


Zamestnanosť sa v treťom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 0,2 %, resp. o 6,1 tisíca osôb na takmer 2,59 milióna pracujúcich. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, tempo rastu zamestnanosti medziročne spomalilo o 1,2 percentuálneho bodu. V rovnakom období vlaňajška totiž zamestnanosť medziročne stúpla o 1,4 %. Na trhu práce v treťom štvrťroku tohto roka pribudli len ženy, ich počet sa zvýšil o 13,9 tisíca, počet pracujúcich mužov klesol o 7,8 tisíca. Miera zamestnanosti medziročne vzrástla o 0,7 percentuálneho bodu na 73,4 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska vzrástla o 0,6 % na 2,45 milióna osôb.

Zamestnanosť podľa analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR spomaľuje v súlade s očakávaním. "V treťom štvrťroku tohto roka počet zamestnaných potvrdil prognózu, keď medzikvartálne stúpol o 0,2 %," uviedli. Nové pracovné miesta v treťom kvartáli generoval len sektor stavebníctva a verejná správa. Zamestnanosť v priemysle podľa analytikov klesla najviac od roku 2013. "Sklamali aj služby, kde počet zamestnancov medzikvartálne stagnoval. Najviac sa darilo stavebníctvu, ktoré by malo prekonať vlaňajší najúspešnejší rok od krízy. Mimoriadne stúpla zamestnanosť aj vo verejnej správe," povedali.

V tomto roku priemysel podľa analytikov IFP doplatil na slabnúci zahraničný dopyt, ktorý redukuje nadčasy aj pracovné týždne. Odpracované hodiny však klesajú aj v nízko kvalifikovaných službách. Naopak, počet odpracovaných hodín sa zvyšuje stabilným tempom v stavebníctve a vysoko kvalifikovaných službách.

Zvyšujúca sa zamestnanosť v poľnohospodárstve, ktorá začala na začiatku tohto roka, pretrvávala aj v treťom štvrťroku, počet pracujúcich v tomto odvetví vzrástol o 15,9 tisíca osôb. Pracujúci pribudli aj vo vybraných odvetviach služieb, z toho najmä v informáciách a komunikácii o 15,5 tisíca, odborných, vedeckých a technických činnostiach o 13,4 tisíca a vo vzdelávaní o 9,7 tisíca. Zamestnanosť sa medziročne znížila v priemysle o 4,4 tisíca a v stavebníctve o 6,9 tisíca osôb.

Rast zamestnanosti ovplyvnil najmä medziročne vyšší počet podnikateľov o 12,7 tisíca. K celkovému počtu 393,6 tisíca pribudli hlavne podnikatelia bez zamestnancov o 10,4 tisíca, počet podnikateľov so zamestnancami vzrástol o 2,3 tisíca. Znížil sa len počet zamestnancov, medziročne o 7,4 tisíca na 2,19 milióna osôb pre pokles počtu osôb vykonávajúcich aktivačnú prácu a prácu na dohodu. Bez započítania týchto osôb sa počet samotných zamestnancov s pracovnou zmluvou zvýšil o 9,2 tisíca na takmer 2,13 milióna.

Zamestnanosť sa medziročne najviac zvýšila v Bratislavskom kraji o 2,1 %, ktorý zároveň dosiahol najvyššiu mieru zamestnanosti 81,1 % pri najrýchlejšom raste o 1,6 percentuálneho bodu. Počet pracujúcich medziročne klesol v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji. V dvoch z nich sa znížila aj miera zamestnanosti, v Košickom o 0,7 percentuálneho bodu a v Trenčianskom o 0,1 percentuálneho bodu.

V priemere za prvý až tretí štvrťrok tohto roka zamestnanosť medziročne vzrástla o 0,9 % na 2,58 milióna osôb. Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v treťom štvrťroku tohto roka dosiahol 131,3 tisíca osôb. Oproti tretiemu štvrťroku minulého roka sa ich počet znížil o 5,5 % (o 7,7 tis. osôb), dynamika poklesu sa medziročne zrýchlila o 3,1 percentuálneho bodu.

Súčasne s rastom zamestnanosti na Slovensku v treťom kvartáli klesla nezamestnanosť, a to medziročne o 0,5 percentuálneho bodu na 5,9 %. Celkový počet nezamestnaných sa podľa VZPS medziročne znížil o 14 tisíc na 161,2 tisíca osôb. U mužov dosiahla miera nezamestnanosti 5,7 %, medziročne klesla o 0,3 percentuálneho bodu. U žien bola na úrovni 6,1 %, znížila sa o 0,7 percentuálneho bodu. V medzikvartálnom porovnaní klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 1,3 tisíca na 158,8 tisíca. osôb.

"Počet ľudí bez práce prvýkrát od polovice roka 2013 mierne medzikvartálne stúpol, o vyše 400," upozornili analytici IFP. Vývoj je podľa nich v súlade s mesačnou mierou nezamestnanosti podľa metodiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá je už pol roka bez zmeny. Aj naďalej podľa analytikov pokračuje trend znižovania počtu pracujúcich Slovákov mimo Slovenska. V treťom kvartáli krátkodobo pracovalo resp. dochádzalo za prácou v zahraničí menej než 132 tisíc Slovákov. "Ich počet klesá takmer nepretržite od polovice roka 2016, keď ich bolo o 34 tisíc viac. Od začiatku tohto roka ich ubudlo takmer 12 tisíc," tvrdia analytici.

Najvyššia nezamestnanosť aj v treťom štvrťroku tohto roka bola s počtom 40,6 tisíca nezamestnaných v Prešovskom kraji. V tomto kraji bola zároveň najvyššia regionálna miera nezamestnanosti (10,1 %). Počet nezamestnaných sa medziročne znížil vo väčšine krajov, najviac (o 6,7 tis.) v Košickom kraji. Najnižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli v Bratislavskom (2,7 %) a Trenčianskom kraji (2,8 %).
 

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk