Pri výbere životného poistenia zvažujte viacero faktorov

Ak sa rozhodujete poistiť si život, zamerajte sa na svoje potreby, vek, rodinu, aktuálne príjmy a vaše záväzky. 


Životné poistenie je zložitý poistný produkt, preto je dôležité sa nerozhodovať rýchlo a poradiť sa s odborníkmi.

Pred uzatvorením životného poistenia je nesmierne dôležité si ujasniť, aké potreby má poistenie spĺňať pre seba alebo pre svoju rodinu,“ vysvetľuje Anastázia Ferienčíková, manažérka životných produktov v Allianz – Slovenskej poisťovni v našej poradni.

Podľa nej je dôležité aj to, aby sa poistený pri voľbe poistenia neprispôsoboval poistnému programu, ale naopak, optimálnu poistnú ochranu si budoval podľa svojich požiadaviek.

Životné poisťovne využívajú finančných sprostredkovateľov na predaj svojich produktov, ale zároveň varujú pred podomovými obchodníkmi so životnými poistkami. Radia si ich dôveryhodnosť najprv overiť predtým, než niečo podpíšete. Odporúčajú skôr ísť priamo do poisťovne, a tam sa poradiť.

Každé poskytovanie služieb je v prvom rade o ľuďoch. Aby sme riziko „neserióznych“ poradcov eliminovali, zameriavame sa na podnety klientov alebo iných finančných sprostredkovateľov. Týmto spôsobom sa snažíme odhaliť menej spoľahlivých jednotlivcov,“ dodáva Ferienčíková.

lista Neprehliadnite

Akú cieľovú sumu si vybrať


V prvom rade by ste si mali ujasniť, či chcete poistiť seba alebo súčasne aj svojich blízkych. Podľa toho si viete v spolupráci s poradcom z poisťovne nastaviť aj výšku poistnej sumy.

Ak je niekto finančne závislý od vášho príjmu, teda ste živiteľom rodiny, budete potrebovať vyššiu sumu životného poistenia, ako keby ste boli sám. Poistná suma by mala pokryť zabezpečenie rodiny, keby došlo k úrazu, k vašej chorobe, či nebodaj k smrti.

Samozrejme je dôležité pozerať sa aj na svoju osobnú a finančnú situáciu. Napríklad krytie pre prípad smrti nemá význam pre človeka, ktorý žije sám a na jeho príjme nie je závislý partner alebo deti, ale pre manžela a rodiča je to veľmi dôležité, aby rodina netrpela zmenou príjmu počas choroby, úrazu alebo úmrtia,“ vysvetľuje Ferienčíková.

Pri výpočte poistnej sumy je potrebné vždy zohľadniť  tieto skutočnosti:
  • výšku úverov a iné záväzky
  • existenčné výdaje
  • príjem partnera a pasívne príjmy
  • výšku úspor
  • iný majetok (nehnuteľnosti, cenné papiere)
  • osoby, ktoré sú závislé na Vašom príjme
  • špeciálne individuálne požiadavky
Poisťovne odporúčajú, aby boli výdavky rodiny kryté poistením až na 5 rokov. Poistná suma by mala byť minimálne vo výške vášho ročného príjmu po odpočítaní všetkých záväzkov, ktoré máte (hypotéka, spotrebné úvery, výdavky na nájom, energie).

Dĺžka a cena poistenia


Pri výbere životného sporenia nezabudnite na správne nastavenie jej dĺžky. Keď si chcete popri životnom poistení nasporiť a prilepšiť k dôchodku, nastavte si poistnú sumu na svoj penzijný vek. Pri rizikovom životnom poistení môže dĺžka poistnej doby závisieť napríklad od dĺžky úveru.

V životnom poistení vo všeobecnosti platí, že čím ste starší, tým je vyššie aj mesačné poistné, keďže ste pre poisťovňu rizikovejší. Preto sa oplatí poistiť si život v mladšom veku.

Pýtajte sa na podrobnosti


Pred uzatvorením poistenia si dôsledne zistite poistné podmienky produktu. Pýtajte sa na cenu poistenia, podmienky jeho zrušenia, poplatky za zmeny, na výplatu poistnej sumy a na výluky z poistenia. Prečítajte si aj podmienky malými písmenkami v zmluve.

Napokon si zistite, či je možné v priebehu poistenia meniť výšku poistného alebo pripoistiť iné riziká a koľko by to stálo.
 

Vyberáme z poistovne.sk

mountain-wanderlust

Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

Cestovné poistenie na dovolenku v zahraničí dnes považujeme už za samozrejmosť. Myslite však na to, že nekryje úplne všetko. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám cestovné poistenie nepomôže.
10.08.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia
the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport

Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.
08.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Vyberáme z banky.sk