Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.

view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Čo robiť pri úniku vody

  • Ak voda uniká z vášho zariadenia, odstavte hlavný prívod vody do bytu.
  • Ak vás vytápa sused, okamžite ho kontaktujte. V prípade skrytej vady totiž ani nemusí vedieť, že vás vytápa. Ak ho nenájdete doma, kontaktujte bytového správcu a havarijnú službu. Ich čísla nájdete na nástenke pri vchode do bytovky
  • Zamedzte ďalším škodám. Veci, ktoré ešte nepoškodila voda odneste do bezpečia, rovnako tak aj tie, ktoré sa ešte dajú zachrániť.
  • Kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne a dodržujte postup, ktorý vám operátor odporúča, keďže hovor sa nahráva.
  • Zdokumentujte škody – vytvorte fotografie a videá.
  • Čo najrýchlejšie nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni a to buď telefonicky alebo online. Podľa rozsahu potom likvidátor rozhodne, či je potrebné obhliadnuť škodu aj osobne alebo postačí obhliadka cez videohovor.

Čo nerobiť

  • Neupratujte a neodstraňujte škody, kým poisťovňa škodu neobhliadne. Výnimkou je samozrejme situácia, kedy z bezpečnostných dôvodov musíte zasiahnuť.

Kto nahradí škodu?

Je zrejmé, že vinník je povinný vzniknutú škodu nahradiť či dostať zničené veci do pôvodného stavu. Tí, ktorí majú poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu sa môžu spoľahnúť na plnenie od poisťovne. Je však dôležité mať uzatvorené všetky tri typy poistenia a samozrejme s primeranými poistnými sumami.

Pretože, ak je poistený poškodený aj vinník, stačí nahlásiť škodu v oboch poisťovniach. Vinník si tak bude nárokovať plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu a poškodený z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Poškodený tak môže dostať najvyššie možné plnenie. „A to preto, že z poistenia zodpovednosti za škodu by poisťovňa plnila len škodu v čase, čo znamená, že by zohľadnila opotrebenie domácnosti, kým plnenie z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti bude vychádzať z nastavených limitov v zmluve,“ vysvetľuje Nikola Nedeliaková, poistná analytička Swiss Life Select. Poisťovne si potom vybavia účty medzi sebou. Ak je však poistený iba vinník, bude si môcť nárokovať plnenie len z poistenia zodpovednosti za škodu,“ upozorňuje analytička.

„Ak je poistený iba poškodený, poisťovňa mu preplatí škodu, avšak následne si bude uplatňovať nárok na finančnú náhradu u vinníka. Ak poistenie nemá, musí to uhradiť z vlastného vrecka,“ prízvukuje analytička.

Problém môže nastať vtedy, ak vy alebo váš sused poistenie domácnosti a nehnuteľnosti, či poistenie občianskej zodpovednosti uzatvorené nemáte. Vtedy zostáva úhrada škôd buď na našej schopnosti dohodnúť sa so susedom, alebo na vašej peňaženke. Ak sused odmietne škodu nahradiť, vymáhať ju od neho môžete súdnou cestou.

Odborníci na poistenie dávajú ľuďom pár tipov, ktoré môžu pomôcť:
  1. Zaobstarajte si detektor hladiny vody. Je to malé domáce zariadenie podobné dymovým snímačom, ktoré v kontakte s vodou spustí poplach v mobile. Budete tak vedieť rýchlejšie zasiahnuť a zabrániť väčším škodám.
  2. Na odstránenie väčších škôd po zatopení môžete využiť pomoc profesionálov. Existujú firmy, ktoré sa zameriavajú na odvlhčovanie a pomôžu vám zlikvidovať škodu či dokonca zistiť príčinu.
  3. Aby ste sa vyhli stresu a nemalým finančným stratám majte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. Pre prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku susedov je dobré mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk