Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?

Vandali môžu spôsobiť škodu na majetku (posprejovať fasádu), alebo na aute (prerezanie pneumatík). Pozrite si, aké druhy vandalizmu poisťovne rozlišujú, aké doklady budú požadovať a s akými prípadmi sa poisťovne stretávajú najčastejšie.

IMG_20180706_154126_HDR
Komplexné poistenie domova a vozidiel zahŕňa aj krytie škôd spôsobených vandalmi. Takto spôsobená škoda má jedno spoločné: bola vykonaná úmyselne s cieľom niečo poškodiť.

Vandalizmus a poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

V tomto prípade rozlišujeme dva druhy vandalizmu:
  • Úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorá nesúvisí s krádežou vlámaním alebo pokusom o krádež. Základnou motiváciou páchateľa bolo poškodenie majetku. Patrí sem napríklad poškodenie veci susedom v dôsledku sporov, škody spôsobené sprejermi na fasáde, poškodenie vchodových dverí do garáže atď.
  • Vandalizmus spojený s poškodením alebo zničením veci počas krádeže vlámaním alebo pokusom o krádež. Hlavným cieľom páchateľa bolo dostať sa dovnútra a kradnúť, pričom poškodil budovu a jej vnútorné vybavenie. Do tejto skupiny patria napríklad rozbité dvere, rozbité okná, ale aj zničenie strechy.

Najčastejšie škody na súkromnom majetku sú posprejované fasády, ploty a brány. Tieto škody sa pohybujú rádovo v stovkách eur. Druhou najčastejšou skupinou škôd sú udalosti súvisiace s alkoholom, keď páchatelia rozbijú zvončeky, osvetlenie vchodu, kamerový bezpečnostný systém, ploty atď. Objavujú sa však aj škody, ktoré sú následkom susedských sporov. Tieto škody sú niekedy sofistikovanejšie, napr. zaliatie zámku lepidlom, či znehodnotenie vody v studni. Ak má klient v poistení domu a domácnosti uzatvorené riziko Krádež, má poistené oba varianty vandalizmu (vnútorný aj vonkajší). Na zistenie okolností a na vyplatenie poistného plnenia potrebuje poisťovňa policajnú správu.

Pozor! Poistenie sa nevzťahuje na situácie, keď úmyselné poškodenie spôsobil poistený alebo osoby, ktoré s ním žijú v tej istej domácnosti. Takisto nie sú kryté ani škody spôsobené vandalmi, ktorí sú v podnájme: pokiaľ po takomto podnájomníkovi zostanú úmyselne spôsobené škody, poistený prenajímateľ nemá nárok na poistné plnenie.

Vandalizmus a poistenie vozidiel

V poistení automobilov sa vandalizmus (= úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidiel) najčastejšie sa týka karosérií (škrabance alebo postriekanie farby alebo chemické rozliatie), vyčnievajúcich častí (zrkadlá alebo stierače) alebo pneumatík (rezy alebo prepichnutia). Vandali posilnení alkoholom často hádžu odpadkové koše a fľaše na autá, vykopávajú sklo či svetlá. V extrémnych prípadoch úmyselne autá aj podpália. Ako vandalizmus rieši UNIQA aj niektoré tzv. parkovacie škody. Škody spôsobené vandalizmom na vozidlách sú kryté komplexným havarijným poistením. Pozor! Niektoré lacnejšie havarijné poistky riziko vandalizmus nepokrývajú.

V prípade poškodenia vozidiel vandalmi poisťovne vyžadujú policajný záznam o udalosti. Napríklad v poisťovni UNIQA, len v drobných prípadoch (do cca 300 EUR) bude poisťovňa riešiť škodu vandalizmom, aj keď ju klient nenahlási polícii.

Pripomíname, že z poistenia sú vylúčené prípady, keď dôjde k poškodeniu majetku alebo automobilov počas prebiehajúcich verejných nepokojov, povstania alebo vojnových udalostí.

Vandalizmus

  • Úmyselné poškodenie (vonkajšie a vnútorné)
  • Nutnosť nahlásiť polícii a predložiť poisťovni policajný záznam o udalosti
  • Výluky osoby: poistený a jeho rodinní príslušníci, nájomníci
  • Výluky udalosti: verejné nepokoje, politické konflikty, povstanie, vojna

Vyberáme z Poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk