Vytopený byt a zatečené steny. Na čo má právo vinník a na čo poškodený? 2.časť

Vytopíte suseda. Samé neprijemnosti. Má zatečené steny, koberec aj nábytok. Čo bude nasledovať? Môže si sused sám určiť škodu a vymáhať ju od vás, ak vás ani nikoho z poisťovne nechce vpustiť do bytu? Máte právo sa ponúknuť, že mu byt vymaľujete, alebo môže žiadať profesionálneho maliara? Dnes sa pozrieme na takúto situáciu.


Vinník je povinný škodu nahradiť, alebo dať veci do pôvodného stavu


Vytopiť byt susedovi nie je nič príjemné, no stáva sa. Ako postupovať vo vyššie popísanej situácii? „Vinník je v zmysle Občianskeho zákonníka povinný vzniknutú škodu nahradiť, respektíve poškodenú vec dať do pôvodného stavu. To znamená, že ak je ochotný steny vymaľovať a dať zničené veci do pôvodného stavu, v akom boli predtým (očistiť koberce, vysušiť nábytok), poškodený by mu to mal umožniť,“ vysvetľuje Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz. „Pokiaľ je majetok zničený a nepoužiteľný (vyduté skrine, parkety...), vinník je taktiež povinný tieto veci nahradiť,“ hovorí ďalej s tým, že pokiaľ je nehnuteľnosť a domácnosť poistená, škodu vyčísli poisťovňa na základe obhliadky. Ak ani vinník ani poškodený poistku nemá, poškodený si zničený majetok môže vymáhať v občiansko-právnom konaní.


>> Finančná poradňa - poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Pošlite otázku.<<Dá sa uznať nárok na odškodnenie bez umožnenia obhliadky?


Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, musí byť vznik škody preukázaný, škoda sa preukazuje spravidla obhliadkou. „Pokiaľ by poškodený sused neumožnil ani na požiadanie poisťovne obhliadku poškodenia, poisťovňa by s veľkou pravdepodobnosťou neuznala nárok na odškodnenie,“ vysvetľuje s tým, že úspešnosť vymáhania náhrady škody priamo od škodcu, ak poškodený neumožnil obhliadku ani škodcovi a ani poisťovni, by v takom prípade závisela až od rozhodnutia súdu, na ktorý by sa musel poškodený obrátiť. „Teoreticky je možné, že by súd rozhodol aj na základe potvrdenia príčiny a rozsahu škody zo strany nezávislého znalca.“

Lista Odporucame

Ako sa uhrádza škoda?


Škoda sa spravidla uhrádza v peniazoch. Ak o to poškodený požiada a je to možné, dá škodu odstrániť aj uvedením do stavu pred vznikom škody, škodca takýto spôsob nemôže ale poškodenému nanútiť. „To znamená, že poškodený môže odmietnuť odstránenie škody vymaľovaním, ktoré by navrhol a chcel zrealizovať priamo škodca,“ dodáva Illášová.

lista Neprehliadnite Podľa Kataríny Kukurovej, špecialistky externej a internej komunikácie poisťovne Generali, má sused (v tomto prípade poškodený) nárok na náhradu skutočnej škody, ktorá mu vznikla. „Rozsah poškodenia musí preukázať, teda štandardne je vykonaná obhliadka technikom poisťovne, ktorý zdokumentuje rozsah poškodenia,“ vysvetľuje s tým, že ak by poškodený odmietol obhliadku poisťovňou škodcu, musí svoj nárok na náhradu preukázať iným spôsobom. Napríklad obhliadkou vykonanou poisťovňou zo svojho majetkového poistenia. Môže sa sused, ktorý poškodeného vytopil, podujať sám na vymaľovanie a môže poškodený žiadať profesionálneho maliara? „Poškodený má nárok, aby bola poškodená vec uvedená do pôvodného stavu. Spôsob odstránenia škody si poškodený môže určiť sám. Má však nárok iba na primerané a účelne vynaložené náklady.“

Pri takejto udalosti môžu nastať rôzne situácie. Ako ich riešiť? Podľa Kataríny Kukurovej takto:

Ani jedna strana nemá poistku
Škodca zodpovedá za vzniknutú škodu, tým pádom si poškodený uplatní nárok na náhradu od škodcu. To znamená, že vzniknutú škodu bude musieť škodca zaplatiť poškodenému takpovediac „z vlastného vrecka“.

Ten, ktorý vytopil, má poistku
Ak má škodca uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú z bežného občianskeho života a poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú z vlastníctva nehnuteľnosti, náhrada škody susedovi je krytá z tohto poistenia.

Vytopený sused má poistku
Ak má uzatvorené poistenie majetku sused, uplatní si nárok na náhradu z vlastného poistenia majetku. V prípade poskytnutia náhrady škody poisťovňou poškodenému si poisťovňa uplatní u škodcu regresnú náhradu vo výške poskytnutého plnenia.

Vyberáme z poistovne.sk

59421

Trendom poistného trhu je zlučovanie a transformácia na pobočky

Pobočky však podľa Národnej banky Slovenska len v obmedzenej miere podliehajú jej dohľadu.
06.12.2021
Čítať viac o Trendom poistného trhu je zlučovanie a transformácia na pobočky
Celne sklo

Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení

Kupujete nové auto? Bez ohľadu na to, či len nedávno opustilo výrobnú linku alebo už má najazdených niekoľko desiatok tisíc kilometrov, za úvahu určite stojí aj havarijné poistenie, známe aj ako KASKO. Ktorých päť argumentov by ste pred rozhodnutím nemali prehliadnuť?
06.12.2021
Čítať viac o Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení
a-runner-focuses

Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe

Allianz ponúka klientom inovovanú analýzu DNA, ktorá pomáha zlepšiť kvalitu života. Individuálny plán v digitálnej podobe ponúka konkrétne odporúčania v oblasti stravovania, športu, zvládania stresu či kvalitného spánku. Osobnú genetickú analýzu získajú klienti Allianz k poisteniu kritických chorôb.
06.12.2021
Čítať viac o Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe

Vyberáme z banky.sk