Pošmykli ste sa na zľadovatelom chodníku? Poradíme, kto vám zaplatí bolestné

Kým do minulého roku boli za údržbu chodníkov zodpovení majitelia priľahlých nehnuteľností, resp. obce, dnes je to inak.


Štatistiky potvrdzujú, že v zimnom období prichádza k nárastu poistných udalostí spôsobených pádom alebo pošmyknutím, pričom mesačne ide o stovky prípadov. Úrazy spôsobené pádom tvoria v zime až tretinu z celkového počtu škôd v úrazovom poistení. Najčastejšie sa jedná o zlomeniny, vyvrtnutie kolena, členka, či zápästia, poranenia hlavy a vybitie zubov.

Ak dôjde k pádu alebo pošmyknutiu na zľadovatenom alebo neupravenom chodníku s následkom úrazu a poškodený má uzatvorené úrazové poistenie, škodu si môže uplatniť z tohto poistenia.. Plnenie môžete dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť. Ak však poškodený úrazové poistenie nemá, môže požadovať náhradu škody od subjektu zodpovedného za stav komunikácie. Za udržiavanie chodníkov v takom stave, aby neohrozovali zdravie ľudí či majetok, sú od mája minulého roka zodpovedné mestá a obce. Poškodený tak od nich môže žiadať náhradu škody na zdraví a jej následkov či preplatenie škody na majetku, napríklad na roztrhnutom kabáte či  poškodenom mobile. Obce a mestá nezbavuje zodpovednosti za údržbu napr. tabuľa so všeobecným oznamom, že chodník sa v zime neudržiava.

lista Neprehliadnite
„V prípade škodovej udalosti spôsobenej pádom alebo pošmyknutím na neupravenom chodníku, odporúčame miesto fotograficky zdokumentovať, prípadne privolať mestskú políciu, ktorá zhodnotí stav cesty alebo chodníka, na ktorej došlo k úrazu alebo škode na majetku. Ak poškodený utrpí v dôsledku pádu na neupravenom chodníku úraz, je potrebné preukázať rozsah ujmy na zdraví okrem iného lekárskymi správami,“ radí Gabriela Korenčíková z úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

V prípade vážnejšieho úrazu odporúčame privolať napr. mestskú políciu, ktorá stav povrchu chodníka zdokumentuje


Ak si chce poškodený nárokovať náhradu škody od zodpovedného mesta alebo obce, musí zároveň na mestskom alebo obecnom úrade, ktorý zodpovedá za chodník, na ktorom sa stala škoda, písomne požiadať o nárok na náhradu škody spôsobenej neupravenou miestnou komunikáciou. Ak má mesto alebo obec uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobená škoda, môže byť poškodenému nahradená práve z tohto poistenia. V tomto prípade postúpi zodpovedný mestský alebo obecný úrad škodovú udalosť svojej poisťovni, pričom všetky tieto dokumenty (lekárska správa, fotografická dokumentácia, vyjadrenie mestskej polície k stavu chodníka alebo cesty) bude poisťovňa pri likvidácii poistnej udalosti od poškodeného vyžadovať.

V prípade, ak poistenie zodpovednosti daný mestský alebo obecný úrad uzatvorené nemá, musí škodu poškodenému uhradiť z vlastných prostriedkov.

 

Vyberáme z poistovne.sk

sunglasses-car-keys

Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?

Online poistenie auta na porovnávacích weboch je cenovo takmer zhodné s cenou v poisťovni. Rozdiel je v pridaných službách
07.05.2021 | redakcia
Čítať viac o Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?
34148_obr

Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Od 1. mája 2021 nastali v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) personálne zmeny. Novými členmi trojčlenného predstavenstva spoločnosti sa stali Agata Aniela Przygoda (40) a Juraj Dlhopolček (42). Nahradili doterajších členov vedenia Petra Karcola a Juraja Liptáka, ktorí zo spoločnosti odchádzajú.
03.05.2021
Čítať viac o Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Vyberáme z banky.sk