Poisťovne pri PZP preplácajú amortizáciu a začali zohľadňovať aj malusy

Ceny PZP sa v budúcom roku znižovať nebudú, skôr naopak. Lepšiu cenu si vybojujete s pripoisteniami, za beznehodovú jazdu či za vernosť a menšiu rizikovosť.


V priebehu októbra poisťovne zverejnili nové ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) na budúci rok a novinky, ktoré majú pre klientov pripravené. Pripravili sme vám ich prehľad , keďže na zmenu poisťovne zostáva len pár dní (najneskôr do 19. novembra), ak máte zmluvu od začiatku roka. Platí totiž, že zmluvu môžete vypovedať najneskôr šesť týždňov pred jej vypršaním.

Ceny PZP na budúci rok poisťovne opäť nebudú výrazne meniť, napriek tomu, že sú už roky na minime. Konkurencia však cenu drží dole. „Tento rok si na Slovensku priemerne za jedno motorové vozidlo zaplatí klient poistné 117 eur, pričom v nasledujúcich rokoch môže pre niektoré cieľové skupiny cena povinného zmluvného poistenia mierne rásť,“ myslí si Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne. Taktiež v súvislosti s novou legislatívou od apríla tohto roku poisťovne už začali uplatňovať bonus a malus, čo v minulosti nebolo zvykom. Poisťovne lákajú klientov na preplácanie amortizácie auta, na nové aplikácie či na lepšiu segmentáciu zákazníkov.


lista_uarpGenerali vsádza na mobil a elektroniku


Generali poisťovňa ponúka klientom k PZP jedno zo štyroch vybraných havarijných rizík (živel, výtlk, úraz, nové diely za staré) zadarmo. Tohtoročnou novinkou je plnenie bez odpočítania amortizácie. „Okrem toho dostanú klienti výhodné asistenčné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni v rámci PZP,“ dodáva hovorca Generali Milan Janásik.

Novinkami sú tiež mobilná aplikácia na nahlásenia dopravnej nehody a hlásenie a sledovanie stavu riešenia poistnej udalosti na webe.

Výhodou v tejto poisťovni sú aj nadštandardné limity poistného krytia až do 6 miliónov eur bez navýšenia poistného. Napokon Generali ponúka produkt „SOS Partner“, ktorý pri nehode automaticky posádke zavolá pomoc. Zariadenie obsahuje aj núdzové tlačidlo, ktorým si vie posádka privolať asistenčné služby či lekársku pomoc sama – napríklad v prípade defektu či zdravotných ťažkostí.

Čo sa týka cien, Generali pri nových sadzbách zlepšila segmentáciu klientov. „Ceny PZP sme s platnosťou od 19. októbra znížili pre viaceré skupiny vodičov. Výhodnejšie poistenie môžu po novom získať mladí klienti - po dovŕšení 24 rokov, klienti z menších miest a obcí, či majitelia nových áut alebo vozidiel starších ako 12 rokov. Výhodnejšie poistenie získavajú aj držitelia vozidiel s výkonom motora menším 120 kW,“ vymenúva Janásik.

Online poisťovňa Genertel aj v tomto roku garantuje klientom na Slovensku príchod asistenčnej pomoci do 60 minút. Inak táto online poisťovňa udržuje stabilitu cien. „Naši verní klienti už tradične môžu využiť napríklad cestovné poistenie zadarmo, aj zľavy v partnerských autoservisoch,“ dodáva Miroslav Chovan, riaditeľ Genertelu.

lista Neprehliadnite

Preplácanie amortizácie


Komunálna poisťovňa aj v roku 2016 vsádza na stratégiu nenavyšovania cien PZP svojim stálym klientom. „Tohtoročnou novinkou je, že poškodeným preplácame plnú cenu náhradných dielov aj pri starších motorových vozidlách,“ dodáva Daniela Šulcová, hovorkyňa tejto poisťovne. Komunálna poisťovňa tiež klientom ponúka rovnakú nenavýšenú cenu PZP aj v prípade, keď za predchádzajúcu dobu poistenia zavinili jednu škodovú udalosť. Skúsený vodič v tejto poisťovni môže počítať so znížením poistného, ak v predchádzajúcom poistnom období nemal priznaný maximálny bonus za škodový priebeh, neuplatnil zľavu za ročný spôsob platenia, alebo ak si uzavrel nejaké ďalšie celoročné poistenie.

Allianz - Slovenská poisťovňa bude naďalej pokračovať v doterajšom spôsobe výpočtu ceny PZP. Podobne ako iné poisťovne bude viac zohľadňovať bonusy a malusy. Navyše zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, teda amortizáciu.

Kooperativa v porovnaní s minulým rokom sadzobníky PZP podstatne nemenila, hoci rozšírila poistné krytie o riziko škôd spôsobených stretom so zverou. V rámci PZP získate v tejto poisťovni zadarmo navyše krytie rizík, ktoré sú na trhu štandardne súčasťou havarijného poistenia ako napríklad poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla či poistenie batožiny. Neuplatňuje tiež amortizáciu.

Axa poisťovňa na budúci rok pripravila pre produkt AutoGo nový spôsob výpočtu, tzv. „smart pricing“, ktorý sa bude odvíjať od nových parametrov tak, aby klienti dostali férovejšiu cenu. Sadzby budú vypočítavané podľa reálneho výkonu motora a nie podľa objemu, ako to robí väčšina ostatných poisťovní.

Ponuka pripoistenia


Wüstenrot poisťovňa v rámci produktu PZP kladie dôraz na jednoduchosť a transparentnosť sadzobníka a ponuku užitočných pripoistení, ktoré rozširujú klientovi poistné krytie a sú cenovo výhodnejšie ako obdobné samostatne dojednané produkty. Wüstenrot poisťovňa sadzobník PZP pre rok 2016 nemenila.

ČSOB Poisťovňa vsádza pri PZP na rôzne pripoistenia zo sféry havarijného poistenia ako napríklad pripoistenie skiel vozidla, stretu vozidla so zverou či krádeže vozidla. Čo sa týka cien, tie by sa podľa Zuzany Eliášovej, hovorkyne ČSOB poisťovne, nemali hýbať dramaticky smerom dolu, skôr opačne.

Union poisťovňa v PZP vo väčšej miere začala využívať segmentáciu na základe miesta registrácie motorového vozidla. Klientom bývajúcim v menších mestách či dedinách tak ponúkne výhodnejšiu cenu poistenia. Náročnejším klientom táto poisťovňa ponúka nový balíček krytia s názvom Excellent Plus, ktorý okrem krytia škôd na majetku a zdraví tretích osôb pokrýva aj škody na vlastnom motorovom vozidle spôsobené živlom. Union ponúka aj pripoistenia k PZP za škody spôsobené zverou, skla či úrazové poistenie vodiča.

Union poisťovňa má od apríla tohto roku aj sesterskú online poisťovňu Onlia. Tá ponúka vyskladanie poistenia PZP na mieru, plus umožňuje zvoliť si aj jednotlivé riziká známe z havarijného poistenia. Navyše ponúka možnosť platiť poistné za PZP okrem bežných ročných, polročných a štvrťročných splátok aj v praktických mesačných splátkach. Napokon, táto online poisťovňa ponúka poistenie bez viazanosti, teda možnosť ukončiť PZP kedykoľvek počas roka, bez ohľadu na tzv. výročný deň.


Vyberáme z poistovne.sk

34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov
54134

Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Stav úspor v konzervatívnych dlhopisových dôchodkových fondoch sa za posledný rok znížil len minimálne: zo 72 % (2019) na 69 % (2020). Ak chcete získať pri odchode do dôchodku 3-krát vyššie úspory, je načase prestúpiť z konzervatívneho do rastového fondu.
19.01.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Vyberáme z banky.sk