Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.

Businessman podpisuje zmluvu-001
Ako povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, pri životnom poistení poisťovňa neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu alebo len nešťastnou náhodou. Jedinou výnimkou je, ak klient spáchal úmyselný trestný čin alebo dokázateľne prispel k tomu, že ho napadli, napríklad očividným provokovaním. V takom prípade môže poisťovňa krátiť poistné plnenie v zmysle všeobecných poistných podmienok.

Pokiaľ je klientom poisťovne obeť trestného činu, poisťovňa rieši ako poistnú udalosť konkrétny dopad na zdravie či život poistenej obete trestného činu. A akonáhle sa splnia podmienky na poistné plnenie pri konkrétnych rizikách, tak poisťovňa vypláca finančné odškodnenie. Do úvahy prichádza z pohľadu životného poistenia plnenie denného odškodného za pobyt v nemocnici, čas nevyhnutného liečenia úrazu a trvalých následkov úrazu, ako aj denná dávka v čase práceneschopnosti, čiže počas liečenia. Všetky následky násilných udalostí chápe poisťovňa ako úraz.

Ako pokračoval riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó, postup pri prešetrovaní poistnej udalosti bude podobný ako napríklad pri dopravnej nehode, pri ktorej by sa niekto zranil. To znamená, že klient vyplní poistné hlásenie a zdokladuje poistnú udalosť. Poisťovňa si vypýta potrebné podklady, ako je záznam polície o príčine vzniku udalosti, lekárske správy, potvrdenie o hospitalizácii, prípadne aj ďalšiu zdravotnú dokumentáciu.

Okrem poistného plnenia zo životného poistenia má ktokoľvek, kto sa stane obeťou trestného činu, právo žiadať odškodnenie za spôsobenú ujmu na zdraví, resp. nemajetkovú ujmu, čiže psychickú traumu, znížené spoločenské uplatnenie a podobne. Kľúčové pre civilnú žalobu je podľa Búlika právoplatné odsúdenie páchateľa a takisto všetky doklady o dĺžke liečenia a spôsobenom poškodení zdravia. Práva ako aj podmienky pre získanie odškodnenia upravuje zákon o obetiach trestných činov. V ňom sú uvedené sumy a vzorce na odškodnenie, alebo aj na:
https://sita.sk/vofinanciach/pripad-znasilnenej-studentky-na-co-ma-poskodena-narok-ak-je-poistena-alebo-chce-podat-civilnu-zalobu/

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk