Poistenie storna - ako je to s predčasným návratom

V predchádzajúm článku sme sa venovali poisteniu storna z pohľadu, ak na zájazd nenastúpite. Čo však prípade, ak na dovolenke už ste a musíte sa vrátiť? Ktoré dôvody predčasného návratu vám poisťovňa uzná?

Pán Milan si práve užíval dovolenku na pláži v Chorvátsku, keď mu zazvonil telefón a brat mu smutne oznámil, že otca hospitalizovali s ťažkým infarktom. Pred sebou mal ešte 5 dní dovolenky, rozhodol sa však vrátiť sa domov.

Keďže mal cestovné poistenie, ktoré zahŕňalo aj predčasný návrat, ihneď kontaktoval asistenčnú službu. Dozvedel sa, že hospitalizácia blízkej osoby, ktorá sa nachádza na Slovensku nie je dôvod, kvôli ktorému mu poisťovňa preplatí náklady za nevyčerpané služby. Pri predčasnom návrate poisťovne majú presne definované dôvody, kvôli ktorým sa môžete vrátiť z dovolenky skôr a poisťovňa vám uhradí sumu za nevyčerpané služby. Patria medzi ne:
  • náhla zmena zdravotného stavu poisteného/spolucestujúceho vyžadujúca jeho repatriáciu (prevoz domov) organizovanú asistenčnou spoločnosťou
  • smrť blízkej osoby
  • značná škoda na majetku poisteného spôsobená živelnou udalosťou či trestným činom
Predčasný návrat z iných dôvodov nie je poistnou udalosťou (napr. zlé počasie, snehová kalamita, odvolanie z dovolenky zamestnávateľom, nezhodou poisteného s cestovnou kanceláriou)

Predtým, než sa vyberiete domov, určite kontaktuje asistenčnú službu, aby ste si s ňou odsúhlasili možnosť predčasného návratu. Pokiaľ asistenčná služba vám predčasný návrat neodsúhlasí, poisťovňa má právo zamietnuť poistné plnenie. V poistných podmienkach môžu mať poisťovne stanovený aj maximálny počet nevyužitých dní, za ktoré vám vyplatia poistné plnenie. Ak máte dohodnutú spoluúčasť, vyplatia vám sumu po odrátaní spoluúčasti. Výška plnenia závisí od poistenej sumy a počtu nevyužitých dní.
 

Aké doklady je potrebné predložiť poisťovni?

Škoda na majetku

Aj v poistných podmienkach je uvedené, že sa jedná o značnú škodu. Oslovili sme Helenu Kanderkovú, špecialistku externej komunikácie, z poisťovne Allianz: "Klient má nárok na odškodnenie, ak na jeho majetku vznikli značné škody, ktoré presahujú 26 600 eur. Po predložení nákladov na opravu mu poisťovňa refunduje predčasný návrat z dovolenky."

Zlý zdravotný stav

Klient má nárok na odškodnenie pri predčasnom návrate v prípade, ak na základe lekárskych správ je odporúčaná repatriácia na Slovensko a domáce liečenie. O repatriácií rozhodne ošetrujúci lekár spolu s posudkovým lekárom.

Z tohto je zrejmé, že drobné zranenie určite nie je dôvod na predčasný návrat, ktorý by vám poisťovňa uznala.

Smrť blízkej osoby

"Klient má nárok na odškodné pri predčasnom návrate v prípade smrti blízkeho príbuzného. V prípade choroby blízkeho príbuzného má klient nárok na predčasný návrat len ak sa tento príbuzný nachádza na dovolenke spolu s ním. Predčasný návrat nie je krytý ak ide o chorobu blízkeho príbuzného, ktorý sa nachádza na Slovensku", vysvetľuje Helena Kanderková.

Pri poistení predčasného návratu, platí to isté čo pri poistení storna. Odporúča sa uzavrieť ho hneď pri zakúpení zájazdu, leteniek, či ubytovacích služieb. Ak je toto poistenie uzatvorené dodatočne, platí ochranná lehota niekoľko dní. To znamená, ak by sa vám stala poistná udalosť počas ochrannej lehoty, poisťovňa vám ju nepreplatí.

Vyberáme z poistovne.sk

brown-eyes-of-a-person-wearing-a-face-mask

Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke

Ak som zaočkovaný proti COVID-19, chráni ma táto vakcína aj proti bežnej chrípke?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke
redakcia-nehoda

Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.

Chcem sa spýtať keď som si škodu na aute spôsobil sám teda svojou jazdou som omylom zroloval baner na ceste. Je možné si to uhradiť nejak cez poistku alebo to všetko ide na moju hlavu?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.
Doktor a peniaze-001

Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Zásadnú reformu spôsobu financovania zdravotníctva prináša koncept Value Based Healthcare (VBHC), ktorého základom je pridaná hodnota pre pacienta. Podstatou tohto konceptu je finančné odmeňovanie podľa pridanej hodnoty pre pacienta, a nie na automatické preplácanie zdravotníckych úkonov tak, ako je to dnes.
13.10.2021
Čítať viac o Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Vyberáme z banky.sk