Poistenie nehnuteľnosti

byvanie3-redakcia
Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti? Podľa čo ho poisťovňa určuje výšku poistného? Preplatia vám škodu, keď vás vytopí sused? Dá sa poistiť aj rozostavaná stavba? Čo sa stane, ak poistku nezaplatím? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Nad môj byt sa pristavila nadstavba. Zmení sa mi nejako poistné keďže už nie som pod strechou a nehrozí zatekanie zvonka? 
Odpoveď: Poistné sa nebude meniť.  
Odpovedal: Miroslav Škripec (28.08.2013)
Otázka: Bude poistenie podkrovného bytu drahšie, ako bytu na nižších poschodiach? 
Odpoveď: Nie toto poistenie nevychádza drahšie. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (27.08.2013)
Otázka: Mám bicykel v nebytových priestoroch môžem si ho nejako poistiť? 
Odpoveď: Je krytý spolu s inými vecami do sumy 133 EUR za jednu vec, a 664 EUR za všetky veci v rámci poistenia zariadenia domácnosti a teda základného rozsahu. Teoreticky sa dá pripoistiť zvlášť – podlieha schvaľovaniu centrálou spoločnosti. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (23.08.2013)
Otázka: Mám chalupu na samote, koľko by stálo jej poistenie a aké minimálne bezpečnostné prvky by som tam musel mať okrem zámku na dverách? 
Odpoveď: Zabezpečenie závisí od výšky poistnej sumy. Pričom nezáleží na tom, či sa jedná o rekreačnú domácnosť alebo o trvale obývanú domácnosť – zabezpečenie je rovnaké. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (21.08.2013)
Otázka: Nákladné auta mi poškodili múr a statiku domu, môžem si škodu žiadať z poistenia nehnuteľnosti? 
Odpoveď: Pokiaľ nákladné motorové vozidlo išlo len okolo, tak nie. Pokiaľ išlo cez dom, tak áno. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (20.08.2013)
Otázka: Mám dom na rohu ulice, môžem si ho poistiť proti nárazu auta? 
Odpoveď: Toto riziko je v základnom rozsahu krytia. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (16.08.2013)
Otázka: Môžem si poistiť aj rozostavaný dom? Aké sú tam podmienky bezpečnosti? 
Odpoveď: Áno, je možné poistiť aj rozostavaný dom. V štandardnom rozsahu krytia, ale okrem poistenia domu/bytu je krytý aj stavebný materiál určený na výstavbu, resp. rekonštrukciu, kde sa v prípade odcudzenia menovaných vecí zabezpečenie vyžaduje, t.j. musia byť riadne uzamknuté v objekte. V prípade, hmo…
Odpovedal: Miroslav Škripec (13.08.2013)
Otázka: Mám k bytu aj garáž, ktorá je vzdialenejšia od mojej adresy. Ako si ju môžem poistiť? 
Odpoveď: Garáž je možné pripoistiť do poistnej zmluvy na dom/byt. Je možné si ho poistiť aj samostatne. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (12.08.2013)
Otázka: Ak mám v byte či dome napríklad starožitný nábytok, šperky, obrazy či zbierky mincí môžem si ich špeciálne pripoistiť? Potrebujem znalecký posudok alebo špeciálne zámky na dverách? 
Odpoveď: Áno, spomínané cennosti je možné si pripoistiť. Znalecký posudok je potrebný. Čo sa špeciálnych zámkov týka sú tiež potrebné resp. v závislosti od poistnej sumy. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (08.08.2013)
Otázka: Sú elektrospotrebiče poistené v rámci poistenia bytu alebo si ich musím zvlášť pripoistiť? 
Odpoveď: Elektrospotrebiče s príkonom od 20-600 W (napríklad chladničky, pračky, mixéry...) sú zahrnuté v rámci poistenia. Do limitu 830 eur sú poistené automaticky. Nie je potrebné si ich pripoistiť.  
Odpovedal: Miroslav Škripec (07.08.2013)
Otázka: Ak si prenajímam byt je za jeho poistenie zodpovedný majiteľ alebo ja? 
Odpoveď: Závisí od podmienok, ktoré boli stanovené v nájomnej zmluve, ale apriori je zodpovedný majiteľ.  
Odpovedal: Miroslav Škripec (06.08.2013)
Otázka: Dostanem nejakú zľavu na poistenie domácnosti, ak mám vo vašej poisťovni aj iné poistenie?  
Odpoveď: Áno. Klientom, ktorí majú v našej poisťovni už existujúce poistenie, poskytujeme na poistenie domácnosti 10% obchodnú zľavu. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (05.08.2013)
Otázka: Aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti v bytovom dome? 
Odpoveď: Nehnuteľnosťou v bytovom dome sa rozumieme byt v osobnom vlastníctve zapísaný na LV, vrátane jeho stavebných súčastí, ako sú napr. okná, dvere, priečky, obklady, sanita, elektroinštalácia, rozvody plynu a vody (od bytového merača smerom do bytu), parkety, kuchynská linka, rolldory, radiátory, a p…
Odpovedal: Miroslav Škripec (02.08.2013)
Otázka: Na čo všetko poisťovňa prihliada pri stanovení ceny poistenia nehnuteľnosti? 
Odpoveď: Cena poistenia závisí predovšetkým od veľkosti domu a bytu (zastavaná plocha – m2 x počet podlaží), výšky ohodnotenia nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku, rozpočtových nákladov, konštrukčného prevedenia nehnuteľnosti (podľa použitých materiálov) a výšky spoluúčasti.  
Odpovedal: Miroslav Škripec (01.08.2013)
Otázka: Dajú sa škody spôsobene mrazmi poistiť v základom balíku poistenia nehnuteľnosti alebo si ich musím špeciálne pripoistiť? Koľko to vyjde na rok?  
Odpoveď: Allianz – SP ponúka poistenie domácnosti a nehnuteľnosti v produkte Môj domov. Ten obsahuje tri moduly poistného krytia, Basic, Štandard a Optimal. Riziko "voda z vodovedného zariadenia" obsahujú všetky tri moduly, riziko "ťarcha snehu" obsahujú moduly Štan…
Odpovedal: Lucia Muthová (22.02.2012)
Otázka: Cencúľ z môjho domu poškodil pri páde auto môjho známeho. On má iba PZP poistenie a ja nemám poistenie zodpovednosti. Ako máme postupovať pri žiadaní náhrady škody?  
Odpoveď: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Nevzťahuje sa teda na cencúľ, ktorý padne z domu. 
Odpovedal: Lucia Muthová (20.02.2012)
Otázka:  Kvôli snehu a zamrznutým žľabom mi zatieklo do domu. Dom mám poistený akú výšku poistného plnenia môžem žiadať na vysušenie a maľovanie dvoch izieb? 
Odpoveď: Vyplatenie poistného plnenia závisí od konkrétnej poistnej zmluvy.  
Odpovedal: Lucia Muthová (17.02.2012)
Otázka: Môžem si poistiť v rámci nehnuteľnosti aj škodu, ktorú spôsobím susedom? Aký je za to príplatok? 
Odpoveď: Áno je to možné. K poisteniu nehnuteľnosti (rodinný dom, byt, chata) je možné dojednať si aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému, teda v tomto prípade susedom. Minimálne poistné za predmetné poistenie je 10 €. 
Odpovedal: Lucia Muthová (10.02.2012)
Otázka: Ak meškám s platením poistného hrozí mi pokuta? 
Odpoveď: Allianz – Slovenská poisťovňa si v súčasnosti úroky z omeškania za oneskorenú platbu poistného v poistení majetku fyzických osôb (občanov) neuplatňuje. Odporúčame však zaplatiť poistné v stanovenom termíne, aby nedošlo k zániku poistenia. 
Odpovedal: Lucia Muthová (08.02.2012)
Otázka: Oplatí sa mi poisťovať pri byte aj nehnuteľnosť aj domácnosť? 
Odpoveď: Ak chce mať klient zabezpečenú komplexnú ochranu svojho majetku, odporúčame dojednať poistenie bytu a aj poistenie zariadenia bytu (poistenie domácnosti). Často sa totiž stáva, že pri poistných udalostiach dochádza k poškodeniu nielen zariadenia domácnosti, ale aj samotnej stavby. Pri dojednaní o…
Odpovedal: Lucia Muthová (03.02.2012)
« 1 2 3 »

Vyberáme z banky.sk