Pandémia a vojna na Ukrajine zasiahli aj poisťovací trh. Nasledujúce desaťročie bude podľa Allianzu rozhodujúce

Celosvetové poistné sa podľa Allianz Global Report v roku 2021 zvýšilo o 5,1 %. V tomto roku sa na pozadí celosvetovej 6,2-percentnej inflácie očakáva nižší rast poistného. Slovenský poistný trh sa krízou COVID-19 vrátil o niekoľko rokov späť.

taking-notes-and-working-on-laptop
Silné poháňače ekonomiky, rastúce povedomie o riziku, aj rekordne vysoké úspory podporované prosperujúcimi trhmi spôsobili rast celosvetového poistného o 5,1 % (v neživote o 6,3 % a v živote o 4,4 %). Takýto záver priniesla najnovšia Globálna správa o poistení 2022, ktorá analyzuje vývoj poistných trhov vo svete. Celkový príjem z poistného tak celosvetovo dosiahol 4,2 bilióna eur. Oveľa pozoruhodnejšie je však zloženie rastu poistného, keď viac ako dve tretiny boli vytvorené v západnej Európe a Severnej Amerike, pričom polovica nárastu pripadá len na americký trh. Rok 2021 teda predstavuje nezvyčajný koniec uplynulého desaťročia, v ktorom bol rast oveľa nižší a ťahaný najmä Áziou, špeciálne Čínou.

Lepšie riadenie rizík

Očakávalo sa, že rok 2022 bude pre poisťovací priemysel ďalším zlomovým rokom, ale invázia na Ukrajinu tieto nádeje zmarila. Príjmy z poistného budú pravdepodobne rásť zhruba o 1 percentuálny bod pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže vojna si vyberá svoju daň na ekonomickej aktivite a dôvere. Celkovo sa očakáva, že globálny príjem z poistného porastie v roku 2022 o 4,8 %, na pozadí globálnej miery inflácie na úrovni 6,2 % v tomto roku. Napriek súčasným veľkým neistotám nie je vzdialenejšia budúcnosť pesimistická. Práve tieto neistoty sú totiž živnou pôdou pre rastúce povedomie o rizikách, keďže posilňujú vplyv dvoch megatrendov - klimatických a demografických zmien, ktoré budú aj naďalej hlavnými hnacími silami dopytu po ochrane pred rizikami. Celkovo sa tak očakáva ročný rast 4,8 % počas nasledujúcich 10 rokov (v živote +4,9 % v neživote +4,6 %). To zodpovedá zvýšeniu príjmu z poistného o 67 % alebo 2,8 bilióna eur do roku 2032. „Pandémia a vojna na Ukrajine sú budíčkom pre lepšie riadenie rizík a ešte väčší dopyt po ochrane. Otázky poistiteľnosti a cenovej dostupnosti budú v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne čoraz naliehavejšie. Vyžaduje si to úroveň kreativity a spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami,“ povedal hlavný ekonóm Allianz, Ludovic Subran.

Zasiahla aj Ukrajina

V roku 2021 bola východná Európa jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov na svete, keď zaznamenala nárast poistného až o 9,4 % v sume 36 miliárd eur. Vplyvom udalostí na Ukrajine sa rast pravdepodobne zníži na 5,3 % v roku 2022 a v nasledujúcich desiatich rokoch sa ustáli na úrovni 5,5 %. „Obe oblasti podnikania môžu nepriamo ťažiť z nedávnych kríz. V životnom poistení zvýšená informovanosť o rizikách v dôsledku pandemickej krízy Covid-19 a infláciou vyvolaný koniec nulových úrokových sadzieb, by mali opäť zatraktívniť mnohé sporiace a dôchodkové produkty. V neživotnom poistení sa zintenzívni úsilie o zmiernenie klimatických zmien, najmä dekarbonizácia dodávok energie. V snahe o energetickú nezávislosť je to teraz ešte naliehavejšie. Vyžaduje si to veľké investície zo súkromného aj verejného sektora a vytvára to veľkú potrebu ochrany pred novými rizikami,” uviedla spoluautorka správy Patricia Pelayo Romero.

Slovensko stále klesá

Slovenský poistný trh bol v roku 2021 jedným z mála trhov na svete, ktoré sa naďalej zmenšovali, keď celkový príjem z poistného klesol o 4,9 % (životné poistenie: -6,2 %, neživot: -4,0 %). Po pripočítaní žalostných výsledkov v životnom biznise z dvoch predchádzajúcich rokov, stratil slovenský poistný trh za posledné tri roky približne šestinu svojej veľkosti. Príjmy z poistného sa prepadli na úroveň naposledy zaznamenanú v rokoch pred veľkou finančnou krízou v roku 2008. Pre rok 2022 sa očakáva len pomalé oživenie a počas nasledujúcej dekády by mal slovenský poistný trh rásť v priemere o 3,4 % ročne, čo by bolo výrazne nad úrovňou predchádzajúcej dekády, najmä vďaka posilneniu životného poistenia. Slovensko by tým však aj naďalej rastom zaostávalo oproti zvyšku regiónu.

Viac sa dozviete aj v Globálnej interaktívnej poisťovacej mape.

(Tlačová správa)

Vyberáme z poistovne.sk

porceline-tree-with-lights

Vianočné požiare a poistné kuriozity

V minulom roku riešila Allianz 445 škôd z požiarov, 56 z nich vzniklo počas vianočných sviatkov. Požiar chaty na Štedrý večer zničil interiér aj zariadenie za 25-tisíc eur. Allianz vystríha pred podpoistením a odporúča aktualizovať si výšku poistnej sumy.
08.12.2022
Čítať viac o Vianočné požiare a poistné kuriozity
HR Leading Organisation 2022

Allianz obhájila ocenenie za najlepšie riadenie ľudí

Allianz – Slovenská poisťovňa obhájila minuloročné prvenstvo a opäť si odniesla ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo. Cenu jej udelila poradenská spoločnosť PwC Slovensko v 11. ročníku rebríčka, v ktorom hodnotí firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu.
07.12.2022
Čítať viac o Allianz obhájila ocenenie za najlepšie riadenie ľudí
AdobeStock_371232176

Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

Malígny melanóm patrí medzi najzávažnejšie typy rakoviny kože. Len v roku 2020 bolo na Slovensku diagnostikovaných 823 nových prípadov a ich počet medziročne stúpa približne o 5 %. Aj keď sa možnosti a úspešnosť liečby zvyšuje, stále platí, že život s diagnózou „rakovina“ predstavuje obrovský zásah do života jednotlivca a rodiny.
05.12.2022
Čítať viac o Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

Vyberáme z banky.sk