Pandémia a vojna na Ukrajine zasiahli aj poisťovací trh. Nasledujúce desaťročie bude podľa Allianzu rozhodujúce

Celosvetové poistné sa podľa Allianz Global Report v roku 2021 zvýšilo o 5,1 %. V tomto roku sa na pozadí celosvetovej 6,2-percentnej inflácie očakáva nižší rast poistného. Slovenský poistný trh sa krízou COVID-19 vrátil o niekoľko rokov späť.

taking-notes-and-working-on-laptop
Silné poháňače ekonomiky, rastúce povedomie o riziku, aj rekordne vysoké úspory podporované prosperujúcimi trhmi spôsobili rast celosvetového poistného o 5,1 % (v neživote o 6,3 % a v živote o 4,4 %). Takýto záver priniesla najnovšia Globálna správa o poistení 2022, ktorá analyzuje vývoj poistných trhov vo svete. Celkový príjem z poistného tak celosvetovo dosiahol 4,2 bilióna eur. Oveľa pozoruhodnejšie je však zloženie rastu poistného, keď viac ako dve tretiny boli vytvorené v západnej Európe a Severnej Amerike, pričom polovica nárastu pripadá len na americký trh. Rok 2021 teda predstavuje nezvyčajný koniec uplynulého desaťročia, v ktorom bol rast oveľa nižší a ťahaný najmä Áziou, špeciálne Čínou.

Lepšie riadenie rizík

Očakávalo sa, že rok 2022 bude pre poisťovací priemysel ďalším zlomovým rokom, ale invázia na Ukrajinu tieto nádeje zmarila. Príjmy z poistného budú pravdepodobne rásť zhruba o 1 percentuálny bod pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže vojna si vyberá svoju daň na ekonomickej aktivite a dôvere. Celkovo sa očakáva, že globálny príjem z poistného porastie v roku 2022 o 4,8 %, na pozadí globálnej miery inflácie na úrovni 6,2 % v tomto roku. Napriek súčasným veľkým neistotám nie je vzdialenejšia budúcnosť pesimistická. Práve tieto neistoty sú totiž živnou pôdou pre rastúce povedomie o rizikách, keďže posilňujú vplyv dvoch megatrendov - klimatických a demografických zmien, ktoré budú aj naďalej hlavnými hnacími silami dopytu po ochrane pred rizikami. Celkovo sa tak očakáva ročný rast 4,8 % počas nasledujúcich 10 rokov (v živote +4,9 % v neživote +4,6 %). To zodpovedá zvýšeniu príjmu z poistného o 67 % alebo 2,8 bilióna eur do roku 2032. „Pandémia a vojna na Ukrajine sú budíčkom pre lepšie riadenie rizík a ešte väčší dopyt po ochrane. Otázky poistiteľnosti a cenovej dostupnosti budú v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne čoraz naliehavejšie. Vyžaduje si to úroveň kreativity a spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami,“ povedal hlavný ekonóm Allianz, Ludovic Subran.

Zasiahla aj Ukrajina

V roku 2021 bola východná Európa jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov na svete, keď zaznamenala nárast poistného až o 9,4 % v sume 36 miliárd eur. Vplyvom udalostí na Ukrajine sa rast pravdepodobne zníži na 5,3 % v roku 2022 a v nasledujúcich desiatich rokoch sa ustáli na úrovni 5,5 %. „Obe oblasti podnikania môžu nepriamo ťažiť z nedávnych kríz. V životnom poistení zvýšená informovanosť o rizikách v dôsledku pandemickej krízy Covid-19 a infláciou vyvolaný koniec nulových úrokových sadzieb, by mali opäť zatraktívniť mnohé sporiace a dôchodkové produkty. V neživotnom poistení sa zintenzívni úsilie o zmiernenie klimatických zmien, najmä dekarbonizácia dodávok energie. V snahe o energetickú nezávislosť je to teraz ešte naliehavejšie. Vyžaduje si to veľké investície zo súkromného aj verejného sektora a vytvára to veľkú potrebu ochrany pred novými rizikami,” uviedla spoluautorka správy Patricia Pelayo Romero.

Slovensko stále klesá

Slovenský poistný trh bol v roku 2021 jedným z mála trhov na svete, ktoré sa naďalej zmenšovali, keď celkový príjem z poistného klesol o 4,9 % (životné poistenie: -6,2 %, neživot: -4,0 %). Po pripočítaní žalostných výsledkov v životnom biznise z dvoch predchádzajúcich rokov, stratil slovenský poistný trh za posledné tri roky približne šestinu svojej veľkosti. Príjmy z poistného sa prepadli na úroveň naposledy zaznamenanú v rokoch pred veľkou finančnou krízou v roku 2008. Pre rok 2022 sa očakáva len pomalé oživenie a počas nasledujúcej dekády by mal slovenský poistný trh rásť v priemere o 3,4 % ročne, čo by bolo výrazne nad úrovňou predchádzajúcej dekády, najmä vďaka posilneniu životného poistenia. Slovensko by tým však aj naďalej rastom zaostávalo oproti zvyšku regiónu.

Viac sa dozviete aj v Globálnej interaktívnej poisťovacej mape.

(Tlačová správa)

Vyberáme z poistovne.sk

holiday-suitcase

Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov

Poistovne.sk sa pozreli nato, koľko zaplatíte za cestovné poistenie a čo za to dostanete. Poistky sa líšia aj v cene aj vo výške poistného krytia.
30.06.2022 | redakcia
Čítať viac o Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov
burst-matthew-Henry-pink-pill-pattern-on-a-baby-blue-surface

Zdravotné poisťovne varujú: Stovky tisíc liekov na vysoký tlak ostáva v lekárňach nevyzdvihnutých!

Desiatky až stovky tisíc liekov, ktoré predpíšu lekári pacientom na vysoký krvný tlak, zostávajú nevybraté v lekárni. Dôvera eviduje okolo  60-tisíc nevyzdvihnutých liekov za rok.
29.06.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zdravotné poisťovne varujú: Stovky tisíc liekov na vysoký tlak ostáva v lekárňach nevyzdvihnutých!
two-people-in-a-car-look-at-a-map-while-smiling

Allianz radí ako bezpečne cestovať autom na dovolenku

Po dvoch rokoch poznačených pandémiou, nás zrejme konečne čaká dovolenková sezóna bez väčších obmedzení. Viacerí Slováci uprednostňujú pri ceste do obľúbených dovolenkových destinácií, ako sú Chorvátsko či Taliansko, presun vlastným autom. Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila viacero odporúčaní, ktoré majú pomôcť, aby jazda autom na dovolenku bola bezpečná a bezproblémová.
29.06.2022
Čítať viac o Allianz radí ako bezpečne cestovať autom na dovolenku

Vyberáme z banky.sk