Očkovanie na dovolenku do zahraničia. Čo všetko potrebujete vedieť? 1.časť

Chystáte sa na exotickú dovolenku? Rozhodne si nezabudnite zistiť fakty o očkovaní, ktoré vás pred cestou do tej-ktorej krajiny čaká. V tomto a nasledujúcom článku vám prinášame stručný prehľad potrebných faktov. Informácie poskytol Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Povinné odporúčania pred cestou do exotiky

Očkovanie pred cestou do zahraničia sa vykonáva na základe epidemiologickej situácie a rizika šírenia infekčných chorôb v cieľovej destinácii. Medzi očkovania, ktoré sa môžu vyžadovať pri vstupe do niektorých krajín, patria očkovanie proti žltej zimnici, meningokokovým nákazám a poliomyelitíde. Žltá zimnica sa vyskytuje najčastejšie vo vybraných krajinách Afriky a Latinskej Ameriky. Očkovania proti meningokokovým nákazám sa napríklad vyžadujú pri vstupe do Saudskej Arábie, najmä pri pútnických cestách. Očkovanie proti poliomyelitíde môžu niektoré krajiny vyžadovať najmä od osôb, ktoré prichádzajú z endemických oblastí. Ostatné druhy očkovania, ako je očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A a B, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, besnote, cholere a iným infekčným ochoreniam preventabilných očkovaním, sú viac menej odporúčané.
 

Ako to funguje v praxi?

Cestovateľom sa odporúča pozrieť si na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie najaktuálnejšie rizikové oblasti pre jednotlivé druhy očkovaním preventabilných infekčných chorôb a tiež zoznam krajín s povinným alebo odporúčaným očkovaním proti žltej zimnici. Aktuálne odporúčania nájdete aj na stránke Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Odporúča sa tiež kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike, ktoré poskytujú nielen informácie o očkovaní, ale aj samotné očkovanie a komplexné zdravotné služby pred vycestovaním. Očkovanie cestovateľov nie je hradené z verejného zdravotného poistenia

Očkuje praktický lekár, alebo treba ísť k špecialistovi?

Napriek tomu, že väčšinu druhov očkovaní dokážu aplikovať všeobecní lekári, odporúča sa kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby. Praktický lekár môže vykonať všetky druhy očkovania, ktoré sa vyžadujú do zahraničia. Cestovateľ si hradí očkovanie, očkovaciu látku a prípadne poplatok určený praktickým lekárom.
 

Čo sú centrá pre cudzokrajné choroby?

Sú to špecializované pracoviská zamerané na komplexné zdravotné služby pred cestou do zahraničia, ktoré sú zároveň oprávnené vydať potvrdenie o očkovaní do medzinárodného očkovacieho preukazu. Ide najmä o očkovanie proti žltej zimnici. Okrem informácií o očkovaní a samotného očkovania poskytujú komplexné služby pred vycestovaním, ako napríklad nastavenie antimalarickej profylaxie alebo odporúčanú liečbu v prípade výskytu ochorenia. V centrách pre cudzokrajné choroby si cestovateľ platí za služby príslušného pracoviska a očkovaciu látku vrátane zaočkovania z vlastných zdrojov.

Kde sa nachádzajú tieto ambulancie?

Centrá pre cudzokrajné choroby zamerané výlučne na komplexné služby pred cestou do zahraničia sa nachádzajú v niekoľkých mestách v rámci Slovenska, a to v Bratislave, Nitre, Žiline, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. Zoznam centier pre cudzokrajné choroby je dostupný na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak poistený počas poistenej cesty navštívi územieštátu/lokality, ktoré boli do dňa začiatku poistenej cesty štátnym orgánom oficiálne označené ako štáty/lokality kde prišlo k epidémii alebo bola Svetovou zdravotníckouorganizáciou (WHO) vyhlásená pandémia, a do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať),prípadne boli uvedené v zozname rizikových štátov,ktorý poisťovateľ zverejnil na svojich obchodných miestach alebo svojej internetovej stránke, má poisťovateľ právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku choroby, ktorá sa v čase vzniku poistnej udalostivyskytovala a šírila ako epidémia alebo pandémia, zamietnuť.

Na očkovanie do exotiky myslite vopred 2. časť

Vyberáme z poistovne.sk

brown-eyes-of-a-person-wearing-a-face-mask

Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke

Ak som zaočkovaný proti COVID-19, chráni ma táto vakcína aj proti bežnej chrípke?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke
redakcia-nehoda

Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.

Chcem sa spýtať keď som si škodu na aute spôsobil sám teda svojou jazdou som omylom zroloval baner na ceste. Je možné si to uhradiť nejak cez poistku alebo to všetko ide na moju hlavu?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.
Doktor a peniaze-001

Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Zásadnú reformu spôsobu financovania zdravotníctva prináša koncept Value Based Healthcare (VBHC), ktorého základom je pridaná hodnota pre pacienta. Podstatou tohto konceptu je finančné odmeňovanie podľa pridanej hodnoty pre pacienta, a nie na automatické preplácanie zdravotníckych úkonov tak, ako je to dnes.
13.10.2021
Čítať viac o Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Vyberáme z banky.sk