Náklady na liečbu chronicky chorých pacientov sú enormné. Ako im vieme zabezpečiť kvalitnú liečbu?

Počet chronicky chorých ľudí stúpa a na ich liečbu idú z verejného zdravotníctva nemalé financie. Čo robia zdravotné poisťovne preto, aby zdravotníctvo neskolabovalo?

nervous-patient-in-wheelchair
O starnúcej populácii sa hovorí už roky. Pribúda nám dôchodcov, rastie priemerný vek dožitia a s týmto trendom je spojený aj rastúci počet ľudí, ktorí trpia chronickým ochorením. Hovoríme o cukrovke, vysokom krvnom tlaku, alergiách, astme, osteoporóze či duševných chorobách. Napríklad v USA, až 86 % zdrojov v zdravotníctve smeruje na liečbu komplikácií pacientov s aspoň jedným chronickým ochorením.

Poistovne.sk sa pozreli na to, či a akým spôsobom pomáhajú zdravotné poisťovne na Slovensku chronicky chorým pacientom, aby nezahlcovali nemocnice a zdravotný systém. Najmä v čase korona pandémie, keď sú nemocnice preťažené, sa tento prístup o chronicky chorých ukázal ako veľmi predvídavý. „Chceme ukázať, že nielen okamžité benefity (preplácanie nákladov na zuby, lieky) sú dôležité, ale treba vidieť aj do budúcnosti. A pripravovať sa na to, čo príde v priebehu niekoľkých rokov,“ vysvetľuje Branislav Cehlárik zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Táto poisťovňa je presvedčená o tom, že celá medicína sa postupne musí preorientovať na chronické ochorenia. V boji proti nim pomáha najmä prevencia, včasná liečba a zodpovednosť pacienta.

Pomoc diabetikom

Cukrovka je nevyliečiteľná choroba, ktorá trápi takmer 400-tisíc Slovákov. Väčšine komplikácií spojených s cukrovkou je možné zabrániť, alebo aspoň spomaliť ich nástup pomocou včasnej a kvalitnej liečby, zdravým stravovaním sa a pravidelným pohybom. Poisťovne uvádzajú, že samotný pacient s diabetom môže až v 70% ovplyvniť svoj zdravotný stav. Preto sa tomuto ochoreniu začínajú viac či menej systematicky venovať.

Napríklad poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne môžu v rámci benefitného programu Peňaženka zdravia požiadať o príspevok na glukózový senzor pre dospelého do výšky 100 eur ročne. „Príspevok môžu využiť pacienti s diabetes mellitus 1. typu so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú indikovaní na inzulínovú pumpu,“ uvádza web VšZP. Glukózový senzor je umiestnený pod kožou a monitoruje glykémiu počas celého dňa aj noci. VšZP tiež spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva na informačnej kampani Tanier diabetika a na budúci rok chystá viaceré nové výhody pre diabetikov.

Pre chronicky chorých ľudí poisťovňa Union poskytuje zľavy na kúpeľnú liečbu. Nárok na zľavu na kúpele majú napríklad pacienti s chronickými chorobami obehového systému či trávenia. Na webe Union nabáda svojich klientov, aby absolvovali preventívne prehliadky na výskyt cukrovky typu 2. Od minulého roka poistenci tejto zdravotnej poisťovne majú tiež možnosť využívať rozšírené možnosti ambulantnej liečby cukrovky s pomocou inzulínovej pumpy.

Najďalej je v starostlivosti o diabetikov poisťovňa Dôvera. Jej program DôveraPomáha diabetikom už niekoľko rokov podporuje najmä prevenciu a vzdelávanie pacientov i lekárov. Súčasťou programu je nemedicínske poradenstvo, kvalitná liečba bez čakania. Pacienti, ktorí sa o cukrovke dozvedia viac počas vzdelávania a poradenstva, sú následne menej alebo kratšie hospitalizovaní, zlepšujú sa im klinické parametre ako LDL cholesterol, glykovaný hemoglobín a znižuje sa aj váha. Celkovo diabetici v programe schudli už 6 ton. Vykazujú aj väčšie vedomosti o cukrovke, čo im pomáha znižovať aj tzv. diabetický distress, ktorý táto choroba prináša. A ak potrebujú radu, môžu využiť poradenstvo o nemedicínskych témach cez telefón. „Lekári - diabetológovia zapojení do programu napríklad vykonávajú vyšetrenie glykovaného hemoglobínu (HbA1c) viac v súlade s odporúčaniami v porovnaní s tými, ktorí v ňom niesú,“ uvádza Dôvera.

V boji s vysokým tlakom pomáha správne nastavenie liekov

Ďalšou veľmi početnou skupinou chronicky chorých sú hypertonici, teda ľudia s vysokým krvným tlakom. Nastavenie liekov na vysoký tlak je dlhodobý a zložitý proces. Nie je nič výnimočné, že lekári predpisujú hypertonikom veľa liekov, ktoré nemusia zaberať a môžu sa meniť.

Štúdia poisťovne Dôvera odhalila, že špeciálne lieky (tzv. alfablokátory), ktoré sa majú predpisovať len výnimočne a sú určené pre pacientov, ktorí trpia viacerými nesúvisiacimi diagnózami, užívalo až 7,2% poistencov bez opodstatnenia. Štúdie zároveň potvrdzujú, že ak lekár dodržiava pri liečbe vysokého tlaku najnovšie vedecké odporúčania, znižujú sa tým priame náklady zdravotných poisťovní a ušetria aj pacienti.

VšZP poskytuje hypertronikom ako benefit ambulantnú starostlivosť u všeobecného lekára. Na webe tiež odporúča klientom absolvovať preventívne prehliadky, keďže až tretina jej poistencov sa lieči na túto chorobu.

Union ZP tiež na svojej internetovej stránke robí osvetu o hypertenzii o jej príznakoch, liečbe a prevencii.

Aj tu je popredu poisťovňa Dôvera, ktorá v spolupráci s lekármi spustila program DôveraPomáha hypertonikom. Jeho cieľom je zefektívniť liečbu chronicky chorých pacientov a zlepšiť ich zdravotný stav za pomoci viacerých krokov. Snaží sa zvýšiť informovanosť lekárov a preto im prináša spätnú väzbu ako dodržiavajú odporúčania pre liečbu hypertenzie. Lekári tak okrem iného vidia, aké skupiny liekov si pacient po ich predpise v lekákrni aj vyzdvihne. Zreálňuje lekárom aj stav, kto sa stará o hypertonikov v rozdelení medzi špecialistov a všeobecných lekárov.

Podpora očkovania chronikov

Ešte v marci tohto roka, keď bol obmedzený počet vakcín sa štát rozhodol prednostne zaočkovať chronicky chorých pacientov proti ochoreniu covid 19. Pomohli pri tom aj zdravotné poisťovne, ktoré urobili zoznamy najviac ohrozených poistencov a poskytli ich nemocniciam a vakcinačným centrám.

Union zdravotná poisťovňa vytvorila zoznam svojich chronicky chorých poistencov v súlade s vyhláškou, ktorou sa stanovujú kritériá pre očkovanie a podľa zdravotných údajov a záznamov od ošetrujúcich lekárov jej poistencov.

Štátna VšZP vtedy zdôraznila, že očkovanie je jediný účinný spôsob ochrany zdravia a životov ľudí a práve pre pacientov s diabetom alebo onkologických pacientov je to jediná šanca na zvládnutie pandémie bez fatálnych dôsledkov.

Poisťovňa Dôvera si okrem zoznamu chronicky chorých poistencov vytvorila spoľahlivý elektronický systém na objednávanie na očkovanie. V praxi to znamenalo, že pacienti nemuseli striehnuť na voľné termíny, vyberali si najvhodnejší termín z ponuky od poisťovne.

Vyberáme z poistovne.sk

ZM004_pravidla-800

Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

Produkty Allianz sú hodnotené odborníkmi ako najkvalitnejšie na trhu. Najviac ocenení pre poistenie od Allianz: 6-krát zlato a 3-krát striebro.
21.09.2021
Čítať viac o Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca
hands-grasping-a-steering-wheel

Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.
21.09.2021 | Lukáš Kula
Čítať viac o Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.
17.09.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Vyberáme z banky.sk