Ku koncu roka 2018 vyplácala Sociálna poisťovňa dôchodkové dávky 1,7 mil. ich poberateľov

Najväčšiu skupinu z dôchodkových dávok predstavovali starobné dôchodky.


Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2018 niektorú z dôchodkových dávok viac ako 1,7 miliónu ich poberateľov. Prevažovali pritom ženy, ktorých bolo viac ako 822 tisíc. Muži dostávali ku koncu roka viac ako 573 tisíc dôchodkových dávok. Najväčšiu skupinu predstavovali starobné dôchodky - dostávalo ich viac ako milión žien a mužov, za nimi nasledovali invalidné dôchodky (viac ako 237 tisíc) a treťou najpočetnejšou skupinou boli vdovské dôchodky (viac ako 30 tisíc). Informoval o tom v pondelok hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Z hľadiska krajov putuje najviac dôchodkových dávok všetkých druhov do Nitrianskeho a Prešovského kraja (oba kraje viac ako 229 tisíc). Naopak, najmenej poberateľov žije v Trnavskom (vyše 182 tisíc) a Bratislavskom kraji (196 tisíc).

Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok žiadateľa vypláca viacero typov dôchodkových dávok, ide najmä o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a pozostalostné dávky – vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Priemerná výška najčastejšie vyplácanej dávky – starobného dôchodku – v decembri 2018 predstavovala 444,26 eura.
 

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk