Kooperativa v minulom roku so ziskom cez 36 mil. eur

Spoločnosť zaznamenala rast v oblasti predpísaného poistného, a to tak životnom, ako aj v neživotnom poistení.


Kooperativa dosiahla v minulom roku čistý zisk 36,49 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 1,03 %. Spoločnosť zaznamenala podľa jej vyjadrení rast v oblasti predpísaného poistného. V neživotnom poistení firma rástla o 1,73 % na 292 mil. eur a v rámci životného poistného to bol rast predpisu o 2,85 % na 342,1 mil. eur.

Na celkovej výške predpísaného poistného neživotného poistenia sa významne podieľalo povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. V tejto oblasti poisťovňa dosiahla predpis poistného 115,88 mil. eur pri raste o 1,63 %. Plánovaná výška predpísaného poistného v tomto segmente na rok 2019 tak bola dosiahnutá na 96 %. Havarijné poistenie dosiahlo poistné 79,2 mil. eur pri nepatrnom poklese o 0,12 %.

V rámci povinného zmluvného poistenia spoločnosť zaznamenala zvýšenie škodovosti. Na slovenskom trhu podľa vyjadrení poisťovne stále prevláda neistota v prístupe k nemajetkovým poistným nárokom v rámci povinného zmluvného poistenia, kde nie sú definované žiadne pravidlá. Najmä pokiaľ ide o zodpovedanie otázky, ktoré osoby si daný nárok môžu voči poisťovniam uplatňovať, ako aj rozsah ich nároku. Spoločnosť však na tieto nároky tvorí technické rezervy.

Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku v roku 1990. Majoritným akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. Kooperativa je členom skupiny Vienna Insurance Group.
 

Vyberáme z poradne

33131_obr

Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške

ýka sa to tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka.
07.08.2020
Čítať viac o Časť SZČO musí do 10. augusta zaplatiť sociálne odvody v novej výške
ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Vyberáme z banky.sk