Kedy začína platiť cestovné poistenie a čo robiť, keď sme naň zabudli

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Bez cestovného poistenia ani na krok. Dnes sa pozrieme bližšie na to, odkedy cestovné poistenie platí a čo robiť, keď si naň spomeniete po ceste na letisko alebo až v cudzine.Bývate dajme tomu v Nitre, idete na dovolenku do Londýna a odlietate z Bratislavy. Oslovili sme zopár poisťovní s otázkou, ako by u nich platilo cestovné poistenie. Podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie z Odboru firemnej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s., je cestovné poistenie platné pre zónu, ktorú si klient poistil. „Ak dovolenkuje v Londýne, uzatvorí si cestovné poistenie pre zónu A, kde patrí Európa, Turecko a európska časť Ruska. Táto zóna nezahŕňa územie Slovenska, keďže na našom území sú liečebné náklady pri úraze alebo chorobe kryté v rámci verejného zdravotného poistenia. Cestovné poistenie je platné zaplatením poistného.“

Silvia Nosková Illášová, PR manažérka a hovorkyňa KOOPERATIVY poisťovne, a.s., takisto odpovedala, že cestovné poistenie sa nevzťahuje na krajinu, v ktorej má poistený trvalé bydlisko, alebo v ktorej je účastníkom verejného zdravotného poistenia. Podľa Beaty Lipšicovej, PR špecialistky UNIQA poisťovne, a.s., u nich cestovné poistenie kryje poistné udalosti už na Slovensku od momentu, ako opustíte miesto svojho bydliska či pracoviska, a končí sa návratom do miesta svojho trvalého bydliska alebo pracoviska v SR. „Ak vás cestou na letisko alebo na hranice prekvapí nepredvídaná udalosť či nehoda ešte na území SR, kvôli ktorej zmeškáte lietadlo alebo vôbec nebudete môcť cestovať do zahraničia, využite poistenie,“ hovorí s tým, že pri poistnej udalosti na Slovensku platí poistenie trvalých následkov pri úraze, odcudzení batožiny, spôsobení zodpovednosti za škodu na zdraví či veci alebo z dôvodu prerušenia cesty. „Ak by ste v dôsledku takéhoto úrazu museli úplne prerušiť plánovanú cestu do zahraničia, máte nárok na úhradu hodnoty všetkých nespotrebovaných zaplatených a vopred objednaných služieb.“

Katarína Kukurová, špecialistka externej a internej komunikácie Generali Poisťovne, a. s., hovorí, že poistná ochrana z cestovného poistenia vzniká prekročením hraníc Slovenskej republiky, avšak najskôr dňom poistenia. Vo všeobecnosti to znamená, že cestovné poistenie kryje dovolenkára od momentu, ako opustí Slovensko, až do dňa, kým sa opäť z dovolenky na Slovensko nevráti, respektíve najneskôr do polnoci posledného poisteného dňa. Podmienkou platnosti poistného krytia je zároveň zaplatenie poistného najneskôr v deň začiatku poistenia. „V rámci cestovného poistenia, ktoré ponúka náš odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, však poistná ochrana začína už od opustenia hraníc miesta trvalého bydliska klienta. V tomto prípade tak cestovné poistenie platí už aj počas cesty z Nitry na letisko do Bratislavy.“

Čo ak sme si spomenuli neskoro?


Cestovné poistenie je podľa Kataríny Kukurovej potrebné uzatvoriť ešte pred odchodom na dovolenku, najneskôr však v deň odchodu na dovolenku. „Vhodným spôsobom uzatvárania cestovného poistenia, takpovediac na poslednú chvíľu, je uzatvorenie prostredníctvom našej webovej stránky, ktoré môže byť platné ihneď po vyplnení zmluvy a zaplatení poistného.“

Podobne sa vyjadrila aj Helena Kanderková, podľa ktorej je cestovné poistenie takisto potrebné uzatvoriť vždy ešte na území Slovenska, trebárs aj z letiska online, telefonicky alebo sms-kou. „Ak si uzatvoríme cestovné poistenie až v zahraničí, platí ochranná 6-dňová lehota a až po jej uplynutí začína cestovné poistenie platiť,“ hovorí ďalej s tým, že výnimku tvorí uzatvorenie nadväzujúceho cestovného poistenia, teda ak sa rozhodneme predĺžiť svoj pobyt v zahraničí a pred skončením platného cestovného poistenia si uzatvoríme jeho predĺženie na ďalšie obdobie.

Aj Beata Lipšicová odporúča online formu. „V procese dojednávania poistenia je prednastavený údaj, že klient sa nachádza v SR. Ak sa však už klient v SR nenachádza, klient tento údaj zmení a podľa toho bude klientovi nastavený začiatok poistenia na 5. deň po dojednaní poistenia,“ vysvetľuje s tým, že klient nachádzajúci sa v zahraničí, ktorý sa zabudol poistiť, si môže uzatvoriť cestovné poistenie aj prostredníctvom inej osoby - poistníka, avšak opäť najskôr so začiatkom poistenia od 5. dňa po dojednaní poistnej zmluvy.

Podľa Silvie Noskovej Iliášovej je poistenie možné uzatvoriť na diaľku (internetom). „Ak sa poistená osoba v čase uzavretia poistnej zmluvy už nenachádzala na území SR, alebo nie je schopná túto skutočnosť preukázať, poistenie začína od 7. dňa po dni uzavretia poistnej zmluvy,“ dodáva.

Dá sa cestovné poistenie predlžiť?


Klient je v zahraničí, poistka mu vyprší, chce si ju predlžiť. Ako to môže urobiť, nebude pár dní nepoistený? Podľa Beaty Lipšicovej ak klientovi vyprší platnosť cestovného poistenia a nachádza sa v zahraničí, môže požiadať o jeho pokračovanie. „Ak klient požiada o pokračovanie cestovného poistenia v priebehu trvania pôvodného poistenia (e-mailovou formou alebo prostredníctvom tretej osoby – poistníka), tak nové cestovné poistenie bude nadväzovať na pôvodné, a to bez čakacej doby, samozrejme, pokiaľ poistenie uhradí,“ hovorí s tým, že podmienkou na dojednanie nového cestovného poistenia je doloženie prehlásenia poisťovanej osoby o jej aktuálnom zdravotnom stave a žiadosť o dojednanie nového poistenia s uvedením obdobia, na ktoré si želá poistenie dojednať (elektronicky). „Ak klient požiada o pokračovanie poistenia až po skončení jeho platnosti, bude nepoistený až do doby, kedy začne platiť nové poistenie, t.j. až po uplynutí 5- dňovej čakacej doby.“
 

Vyberáme z poistovne.sk

burst-Matthew Henry-female-dentist-at-work

Platby zdravotných poisťovní pre pohotovosti sa od júna zvýšia

Týmto krokom chce ministerstvo zdravotníctva zabezpečiť primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u pohotovostí.
31.05.2023
Čítať viac o Platby zdravotných poisťovní pre pohotovosti sa od júna zvýšia
bourbon-cocktail-on-the-rocks

Alkohol za volantom vás môže vyjsť aj 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu v opitosti, vyplatenú škodu, často v desaťtisícoch či státisícoch od neho poisťovňa vymáha späť. Nadácia Allianz sa zapojila do edukačného projektu, ktorý chce upozorniť na riziká šoférovania v opitosti.
31.05.2023
Čítať viac o Alkohol za volantom vás môže vyjsť aj 100-tisíc eur
hands-grasping-a-steering-wheel

Zelená karta v Rusku a Bielorusku prestáva od júna platiť

V rámci povinného zmluvného poistenia (PZP) motorových vozidiel nastávajú od 1. júna pre štáty Rusko a Bielorusko zmeny.
30.05.2023
Čítať viac o Zelená karta v Rusku a Bielorusku prestáva od júna platiť

Vyberáme z banky.sk