Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?

business-sales-meeting
Počet odhalených poistných podvodov každý rok stúpa. V boji proti poistným podvodom poisťovne využívajú špeciálne počítačové systémy, informačné platformy, satelitné snímky, údaje z hydrometeorologického ústavu, či viacstupňovú kontrolu. Pomáhajú im posudkoví lekári, bývalí detektívi či register poistných udalostí.

Napriek tomu každý rok sa tisícky ľudí rozhodnú poisťovňu oklamať.

Čo všetko sa považuje za poistný podvod?

 • Uvedenie nepravdivých údajov alebo zamlčanie niektorých informácií pri uzavretí zmluvy. Napríklad úmyselné zatajenie zdravotných problémov pri uzatváraní životnej poistky.
 • Nahlásenie poistnej udalosti, ktorá sa nestala
 • Nahlásenie poistnej udalosti, ktorú klient vyvoval úmyselne
 • Navyšovanie skutočne spôsobenej škody a vynaložených nákladov na odstránenie následkov škodových udalostí
 • Manipulácia s dátumom vzniku škody, s dátumom účinnosti poistnej zmluvy
 • Manipulácia s identitou osoby, ktorá je za škodu zodpovedná
 • Manipulácia s miestom a príčinou vzniku poistnej udalosti
 • Žiadosť o preplatenie tých istých poškodení, ktoré už raz poisťovňa uhradila v predchádzajúcej škode, ale s iným popisom a prípadne s väčším opotrebením veci
 • Neodôvodnené predĺženie pracovnej neschopnostiť (PN) alebo vystavenie lekárskej dokumentácie o úraze, ktorý sa nestal
 • Uvedenie diagnóz, ktoré podľa posudkových lekárov neexistujú
 • Účelové poistenie už poškodenej veci (podvod pri upisovaní rizika)
V posledných troch rokoch sleduje Slovenská asociácia poisťovní kontinuálny rast počtu prešetrovaných podozrivých poistných udalostí, ale aj výšky nárokovaných poistných plnení – teda sumu, ktorú žiadajú poistení vyplatiť. Nárast potvrdených poistných podvodov medziročne vzrástol o 24 %.

Poistný podvod je každopádne veľký risk. Ide totiž o trestný čin, za ktorý hrozí až pätnásť rokov vo väzení v závislosti od výšky škody, zákaz činnosti, prepadnutie veci alebo peňažný trest.

Reálne prípady poistných podvodov

Zaujímavý prípad sa stal napríklad tohto roku v Indii, kde polícia zatkla tridsaťročného muža, ktorý predstieral svoju vlastnú smrť. Do podvodu boli zapojení aj jeho dvaja kamaráti, ktorí hrali jeho rodičov. Policajtom takto identifikovali neznáme telo s rozdrvenou tvárou ako svojho syna. Mali tak získať približne dva milióny rupií, teda niečo vyše dvadsaťtisíc eur.

O dva milióny išlo aj v ďalšom prípade. Tentoraz šlo však o americké doláre. Federálny súd odsúdil bývalého vrchného poddôstojníka námorníctva na 30 mesiacov väzenia za to, že si vymýšľal zranenia a rôzne postihnutia. V tom mu pomáhala jeho manželka, bývalá zdravotná sestra, a námorný lekár, ktorý podpisoval falošné lekárske záznamy.

Na jednom z najväčších prípadov posledného obdobia v susedných Čechách sa zúčastnila dokonca početná organizovaná skupina ľudí. V roku 2022 Krajský súd v Hradci Králové odsúdil dvadsať ľudí v kauze podvodov s úrazovým poistením. Šlo o fiktívne úrazy, staré neliečené úrazy alebo účelovo predlžované časy liečenia pri skutočných úrazoch. Škoda bola vyše päťdesiat miliónov korún, z čoho asi 38 miliónov poisťovne vyplatili.

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk