Ako správne uhrádzať odvody do zdravotnej poisťovne

Ste zamestnanec, samoplatiteľ či na materskej dovolenke? Prípadne dôchodca pracujúci na dohodu? Ako si platíte zdravotné poistenie, respektíve kto vám ho platí?  

Podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, špecialistky externej komunikácie a hovorkyne Union poisťovne, je to takto:


Zamestnanci:

 • sadzba 4% (ZŤP 2 %). Uhrádza zamestnávateľ priamo na účet zdravotnej poisťovne.

Zamestnávatelia:

 • sadzba 10% (ZŤP 5 %). Uhrádza zamestnávateľ za svojich zamestnancov.

Podnikatelia (živnostníci):

 • sadzba 14% (ZŤP 7 %). Preddavky si uhrádzajú individuálne.

Samoplatitelia:

 • sadzba 14% (ZŤP 7 %). Preddavky si uhrádzajú individuálne.

Ženy na materskej:

 • sú považované za poistencov štátu, preddavky neuhrádzajú.

Pracujúci dôchodcovia:

 • je potrebné rozlišovať, či dôchodca pracuje na dohodu alebo pracovnú zmluvu a aký typ dôchodku poistenec poberá. Napríklad poberateľ invalidného dôchodku alebo starobného dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek, neplatí preddavky na zdravotné poistenie z príjmu na dohodu.
Lista Odporucame
 ►  Kto je poistencom štátu?
 ►  Čo sa stane, ak neplatíte zdravotnú poistku?
 ►  Zakladáte si živnosť, či firmu? Takéto sú vaše povinnosti voči štátu
 ►  Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť
 ►  Preplatí vám zdravotná poisťovňa plastickú operáciu?


Samoplatiteľ, zamestnávateľ, zamestnanec, SZČO


Definíciu týchto pojmov vyberáme z webu zdravotnej poisťovne Dôvera.


Kto je samoplatiteľ?


Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, je poistenec, ktorý:
 • nie je zamestnancom,
 • nie je samostatne zárobkovo činnou osobou (živnostníkom),
 • nie je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát (napr. žena na materskej, dôchodca).

Kto je SZČO


Samostatne zárobkovo činná osoba je tá, ktorá dovŕšila 18 rokov a vykonáva činnosti, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V zdravotnej poisťovni sa prihlásite, keď:
 • vykonávate poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • máte oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • ste spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonávate činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonávate športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonávate umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonávate činnosť obchodného zástupcu
 • a podobne.

Kto je zamestnávateľ


Zamestnávateľom ste vtedy, ak ste fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenska (alebo so sídlom v cudzine a organizačnou zložkou na Slovensku) a máte zamestnancov, ktorým platíte príjem zo závislej činnosti.


Kto je zamestnanec


Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnancom nie ste v dňoch, v ktorých nepoberáte príjem zo závislej činnosti (napr. počas neospravedlnenej absencie alebo neplateného voľna) alebo v ktorých nepoberáte náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nepoberáte nemocenské, ošetrovné alebo materské.


Zamestnancami ale nie sú, hoci majú príjem zo závislej činnosti, tieto osoby:

 • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta,
 • starobný alebo invalidný dôchodca pracujúci na dohodu,
 • poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov pracujúci na dohodu, ak dosiahol dôchodkový vek,
 • predseda a ani člen volebnej komisie, komisie pre referendum a sčítací komisár
 • športovec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (do 31.12.2018).

Vyberáme z poistovne.sk

kids-draw-with-chalk-on-sidewalk

Poistenie detí nie je v rodinách samozrejmosťou

Podľa prieskumov zhruba polovica detí nemá žiadnu formu detského poistenia.
24.09.2020
Čítať viac o Poistenie detí nie je v rodinách samozrejmosťou
hands-grasping-a-steering-wheel

Hackerské útoky sú hrozbou pre prepojené vozidlá. Allianz volá po spoločnom riešení

Kybernetické útoky na prepojené vozidlá kryje poistenie. Ak hackerský útok spôsobí poruchu vozidla, výrobca nesie spoluzodpovednosť. Allianz volá po celoeurópskom riešení, útoky hackerov musia byť vystopovateľné.
23.09.2020
Čítať viac o Hackerské útoky sú hrozbou pre prepojené vozidlá. Allianz volá po spoločnom riešení

Vyberáme z banky.sk