Ak sa zadlžujete, myslite na poistenie úveru

Veľa mladých ľudí, ktorí si berú hypotéku, nemyslia na to, že budú zadlžení na niekoľko desaťročí a ich zdravie nemusí vydržať v dobrom stave až do konca splácania.


Poistenie úveru vám skoro všetky banky pri vybavovaní hypotéky budú ponúkať, ale nie je to povinné. Čiže ho môžete odmietnuť. Ak by ste chceli nejakú zľavu pri úroku pri prijatí poistenia úveru, nepochodíte. „Poistenie úveru nemá vplyv na podmienky úveru, teda sadzby či poplatky,“ informuje Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.

Poistiť úver si môžete na rôzne riziká či už pre prípad straty práce, choroby či invalidity a smrti. Ak je na vašom úvere aj spoludlžník, tak ten sa nemusí báť, žeby v prípade poistnej udalosti musel za vás splácať úver. „Poistenie schopnosti splácať úver sa uzatvára na hlavného dlžníka úveru, teda v prípade poistnej udalosti hlavného dlžníka, preberá povinnosť poisťovňa,“ vysvetľuje Boris Gandel, hovorca Tatra banky.

Povinnosť splácať úver zo strany poisťovne závisí od typu uzatvoreného poistenia úveru. Pri strate zamestnania poisťovne uhrádzajú za klienta anuitné splátky maximálne 12 mesiacov. Peniaze dostanete len v prípade, ak ste prepustený z organizačných dôvodov. Poisťovňa vám nezaplatí, ak k prepusteniu dôjde z dôvodov na vašej strane teda, že dáte výpoveď vy alebo vás vyhodia za porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako sa nevzťahuje ani na prípady, kedy k ukončeniu pracovného pomeru dôjde dohodou. „Pokiaľ je klientovi diagnostikovaná kritická choroba, nárok na plnenie mu vzniká vo väčšine prípadov ihneď alebo po troch mesiacoch v prípade pretrvávania problémov. Doba, počas ktorej bude poisťovňa uhrádzať splátky, je až 36 mesiacov,“ dodáva Walterová.

Poistenie úveru môžete aj zrušiť. V  prípade, že je súčasťou úverovej zmluvy k hypotéke, je možné vypovedať dodatkom k tejto zmluve, pričom túto zmenu vám banka spoplatní.

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk