Čo je vinkulácia a na akom princípe funguje

S vinkuláciou sa človek stretáva napríklad pri poistení, keď kupuje nehnuteľnosť na hypotéku. Pozrite si, ako funguje vinkulácia v praxi a kedy ju banka dovolí zrušiť.

60878

Čo je vinkulácia poistenia?

Bežný človek sa najčastejšie stretne s vinkuláciou poistenia v prípade, keď si chce vziať hypotéku od banky. Poistenie nehnuteľnosti je jednou zo základných podmienok banky, aby vám schválila žiadosť o hypotéku, pričom toto poistenie musí byť vinkulované v jej prospech.

Vinkulácia poistky znamená viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby, inými slovami je to príkaz vyplatiť poistné plnenie niekomu inému. Pri hypotéke je vinkulácia zriadená v prospech banky. Vinkuláciu musí zabezpečiť kupujúci, ktorý si od banky vzal úver na financovanie nehnuteľnosti. Vinkulácia ostáva v platnosti, až kým úver nie je splatený.

To banke zaručuje, že ak príde k zničeniu nehnuteľnosti, napríklad pri požiari, alebo pri zemetrasení, poisťovňa pri výplate poistného plnenia osloví najskôr banku. Banka si z poistného plnenia ponechá sumu vo výške zostatku úveru a zvyšnú časť pošle majiteľovi nehnuteľnosti.

Ako funguje vinkulácia poistenia?

Pri vinkulácii každé poistné plnenie poisťovňa vyplatí najskôr banke, v prospech ktorej je poistné vinkulované.

Malé škody

V prípade poistnej udalosti, ak ide o menšiu škodu, ktorá nemá vplyv na celkovú hodnotu poistenej veci, banka obvykle prepošle poistné plnenie majiteľovi nehnuteľnosti.

Veľké škody

V prípade, ak ide o škodu veľkého rozsahu, teda úplne zničenie nehnuteľnosti, banka si z poistného plnenia ponechá sumu vo výške zostatku úveru a zvyšnú časť pošle majiteľovi nehnuteľnosti.

Banka pri vinkulácii vyžaduje väčšinou poistenie proti požiaru a živlom. Je však dobré poistiť nehnuteľnosť aj proti ďalším rizikám, ako je vlámanie, či vandalizmus a mať poistenú aj domácnosť (všetky hnuteľné veci, ktoré máte doma)

Modelový príklad: Vaša nehnuteľnosť je poistená na sumu 180 000 eur. V dôsledku požiaru došlo k jej úplnému zničeniu. Aktuálny zostatok vašej hypotéky je 100 000 eur. Poisťovňa vyplatí banke celé poistné plnenie, čím sa jednak uhradí zostatok úveru (100 000 eur) a zvyšnú sumu 80 000 eur následne banka pošle majiteľovi zničenej nehnuteľnosti.

Ak nedôjde k žiadnej poistnej udalosti, po splatení úveru sa vinkulácia zruší.

Žiadosť o vinkuláciu poistného plnenia

Vinkulácia poistnej zmluvy musí obsahovať tieto údaje:
  • predmet vinkulácie,
  • osobné údaje klienta,
  • údaje o poisťovni,
  • údaje o banke,
  • číslo poistnej zmluvy,
  • typ poistenia, výška poistnej sumy, spoluúčasť,
  • vinkulovaná suma,
  • doba splácania úveru,
  • dátum a podpisy zúčastnených.

Vinkulácia poistného plnenia sa uzatvára pri uzatvorení poistnej zmluvy. Vo väčšine prípadov musíte vašej banke dodať kópiu poistnej zmluvy. Veriteľ vám následne vydá formulár o vinkulácii. Vinkuláciu poistky vám následne potvrdí poisťovňa.

S vinkuláciou sa stretávame aj v prípade kúpy auta na lízing, keď je v prospech lízingovky vinkulované havarijné poistenie.

Vinkulovaný môže byť aj vklad v banke, napríklad pri kúpe nehnuteľnosti v hotovosti. V tom prípade banka uvoľní vinkulovanú sumu (vo výške kúpnej ceny) v prípade predloženia nového listu vlastníctva.

Vyberáme z Poistovne.sk

Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?

Každý rok na Slovensku skrachuje niekoľko cestovných kancelárií. Vyhnite sa problémom a vopred si zistite, či vaša cestovka je poistená proti úpadku.
12.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?
hory1

Poistenie do hôr

Na čo všetko sa toto poistenie vzťahuje? Koľko stojí zásah horskej služby a kto ho zaplatí?
10.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Poistenie do hôr
nervous-patient-in-wheelchair

Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Poistenie PN vás môže finančne zachrániť v prípade dlhotrvajúcej choroby. Čo sa však stane, ak chorý nedodržiava liečebný režim a počas kontroly zo Sociánej poisťovne nebude doma? Čo ak sa zistí, že práceneschopnosť bola neoprávnená?
08.07.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Vyberáme z banky.sk