Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.

17444
“Valné zhromaždenie európskej Rady kancelárií CoB (Council of Bureaux) v roku 2023 rozhodlo, že s účinnosťou od 1. januára 2025 sú všetky členské krajiny povinné akceptovať zelenú kartu v elektronickom formáte „PDF“, napríklad uloženú v mobilnom telefóne. Pre motoristu bude jednoduchšie mať v telefóne mobilnú aplikáciu poisťovne s platnou zelenou kartou, ktorú má vždy pri sebe.“

Napriek tomu Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) odporúča mať pri ceste do zahraničia zelenú kartu aj vytlačenú – pre prípad vybitej batérie telefónu alebo jeho straty.

Pre poisťovne bude záväzné doručovať poisteným popri papierovej verzii aj elektronickú formu (napr. PDF formát) potvrdenia o poistení, teda zelenej karty.

“Klienti Allianz si svoju Zelenú kartu nájdu v vo svojom online konte Môj Allianz, alebo si ju môžu rovno stiahnuť do svojho mobilného telefónu,” hovorí Helena Kanderková, PR špecialista Allianz poisťovne. Aktuálny slovenský zákon o povinnom zmluvnom poistení stanovuje povinnosť
  1. poisťovateľovi vydať poistníkovi zelenú kartu
  2. motoristovi preukázať sa orgánu evidencie vozidiel platným poistením zodpovednosti zelenou kartou, alebo preukázať uzavretie poistenia
Oslovili sme teda Ministerstvo vnútra SR, či sa aj v súčasnosti môžu vodiči preukázať elektronickou bielou/zelenou kartou, alebo je potrebné mať jej papierovú podobu: “Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je vodič pri prevádzke tuzemského motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu policajta predložiť: ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať. Rovnako aj podľa § 18 ods. 2 zákona je vodič pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu policajta predložiť. Podľa súčasne platnej legislatívy je teda potrebné, aby vodič spomenutý doklad pri cestnej kontrole predložil v listinnej podobe. Akceptovanie dokladu o PZP v elektronickej podobe bude teda v budúcnosti možné len za predpokladu, že bude prijatá príslušná legislatíva. S ministerstvom financií – gestorom zákona o povinnom zmluvnom poistení - v tejto súvislosti komunikujeme, zámerom je, aby od budúceho roka polícia pri kontrole postupovala v súlade s dohodnutými pravidlami.“

Vyberáme z Poistovne.sk

Záplavy_Rudno_Allianz1

Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov. Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent. Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít.
24.04.2024
Čítať viac o Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent
policia-redakcia

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.

Slovenské cesty o výtlky nemajú núdzu. Aj keď ich každý rok opravia, objavia sa nové. Čo robiť, ak ste na jeden z nich s autom nabehli a odnieslo si to vozidlo? Preplatí vám škodu poisťovňa?
24.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.
man-driving-in-car-interior

Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

V rámci EÚ Slovensko aktuálne patrí k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Kým počet obetí v EÚ klesá, na Slovensku nelichotivo rastie.
22.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

Vyberáme z banky.sk