Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.

view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Čo robiť pri úniku vody

  • Ak voda uniká z vášho zariadenia, odstavte hlavný prívod vody do bytu.
  • Ak vás vytápa sused, okamžite ho kontaktujte. V prípade skrytej vady totiž ani nemusí vedieť, že vás vytápa. Ak ho nenájdete doma, kontaktujte bytového správcu a havarijnú službu. Ich čísla nájdete na nástenke pri vchode do bytovky
  • Zamedzte ďalším škodám. Veci, ktoré ešte nepoškodila voda odneste do bezpečia, rovnako tak aj tie, ktoré sa ešte dajú zachrániť.
  • Kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne a dodržujte postup, ktorý vám operátor odporúča, keďže hovor sa nahráva.
  • Zdokumentujte škody – vytvorte fotografie a videá.
  • Čo najrýchlejšie nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni a to buď telefonicky alebo online. Podľa rozsahu potom likvidátor rozhodne, či je potrebné obhliadnuť škodu aj osobne alebo postačí obhliadka cez videohovor.

Čo nerobiť

  • Neupratujte a neodstraňujte škody, kým poisťovňa škodu neobhliadne. Výnimkou je samozrejme situácia, kedy z bezpečnostných dôvodov musíte zasiahnuť.

Kto nahradí škodu?

Je zrejmé, že vinník je povinný vzniknutú škodu nahradiť či dostať zničené veci do pôvodného stavu. Tí, ktorí majú poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu sa môžu spoľahnúť na plnenie od poisťovne. Je však dôležité mať uzatvorené všetky tri typy poistenia a samozrejme s primeranými poistnými sumami.

Pretože, ak je poistený poškodený aj vinník, stačí nahlásiť škodu v oboch poisťovniach. Vinník si tak bude nárokovať plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu a poškodený z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Poškodený tak môže dostať najvyššie možné plnenie. „A to preto, že z poistenia zodpovednosti za škodu by poisťovňa plnila len škodu v čase, čo znamená, že by zohľadnila opotrebenie domácnosti, kým plnenie z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti bude vychádzať z nastavených limitov v zmluve,“ vysvetľuje Nikola Nedeliaková, poistná analytička Swiss Life Select. Poisťovne si potom vybavia účty medzi sebou. Ak je však poistený iba vinník, bude si môcť nárokovať plnenie len z poistenia zodpovednosti za škodu,“ upozorňuje analytička.

„Ak je poistený iba poškodený, poisťovňa mu preplatí škodu, avšak následne si bude uplatňovať nárok na finančnú náhradu u vinníka. Ak poistenie nemá, musí to uhradiť z vlastného vrecka,“ prízvukuje analytička.

Problém môže nastať vtedy, ak vy alebo váš sused poistenie domácnosti a nehnuteľnosti, či poistenie občianskej zodpovednosti uzatvorené nemáte. Vtedy zostáva úhrada škôd buď na našej schopnosti dohodnúť sa so susedom, alebo na vašej peňaženke. Ak sused odmietne škodu nahradiť, vymáhať ju od neho môžete súdnou cestou.

Odborníci na poistenie dávajú ľuďom pár tipov, ktoré môžu pomôcť:
  1. Zaobstarajte si detektor hladiny vody. Je to malé domáce zariadenie podobné dymovým snímačom, ktoré v kontakte s vodou spustí poplach v mobile. Budete tak vedieť rýchlejšie zasiahnuť a zabrániť väčším škodám.
  2. Na odstránenie väčších škôd po zatopení môžete využiť pomoc profesionálov. Existujú firmy, ktoré sa zameriavajú na odvlhčovanie a pomôžu vám zlikvidovať škodu či dokonca zistiť príčinu.
  3. Aby ste sa vyhli stresu a nemalým finančným stratám majte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. Pre prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku susedov je dobré mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk