Ako pomáhajú zdravotné poisťovne ľuďom s cukrovkou alebo pacientom po úraze? Porovnali sme ich programy

Na Slovensku stúpa počet ľudí trpiacich chronickým ochorením, či už je to cukrovka, vysoký krvný tlak, alergie, obezita. Ako na tento trend reagujú zdravotné poisťovne? Pozreli sme sa na to, ako sa zdravotné poisťovne starajú o chronicky chorých pacientov.

burst-reading-in-hospital

Na Slovensku pribúda dôchodcov, rastie priemerný vek dožitia a s týmto trendom je spojený aj rastúci počet ľudí, ktorí trpia chronickým ochorením (napr. cukrovka, vysoký trvný tlak, osteoporóza, alergie, potravinové intolerancie, astma, obezita). S chronickými chorobami sa však stretávame aj u detí a dospelých v produktívnom veku.

Zisťovali sme, akým spôsobom pomáhajú zdravotné poisťovne chronicky chorým pacientom, pacientom po úrazoch a s vrodenými diagnózami. Všetky zdravotné poisťovne sa zhodujú v tom, že pomáha najmä prevencia, včasná liečba a zodpovednosť pacienta.

Pomoc diabetikom

Dôvera

Zvýšenú pozornosť diabetikom už 6 rokov venuje poisťovňa Dôvera prostredníctvom programu DôveraPomáha diabetikom. Tento program je zameraný najmä na prevenciu a vzdelávanie pacientov i lekárov. Jeho súčasťou je:
  • bezplatné vzdelávanie o cukrovke v skupinách (zúčastniť sa môžu aj rodinní príslušníci)
  • bezplatná dialinka 0850 850 888 (telefonické poradenstvo a vzdelávanie)
  • kvalitná liečba cukrovky bez čakania
  • bezplatné telefonické objednávanie k všeobecným lekárom aj špecialistom
  • aplikácia BodyFix.io so špeciálnymi cvikmi pre pacientov s diabetom zdarma
Dôvera vsadila na vzdelávanie najmä preto, lebo pacienti, ktorí získajú o cukrovke viac informácií, sú následne menej resp. kratšie hospitalizovaní. Viac vedomostí o cukrovke pomáha pacientom znižovať aj tzv. diabetický distress, čo je nepokoj z vývoja choroby. „Do nášho programu „DôveraPomáha diabetikom“ je aktuálne registrovaných viac ako 9- tisíc pacientov trpiacich cukrovkou z celého Slovenska. Polovica z nich prešla komplexným nemedicínskym vzdelávaním,“ informuje Matej Štepianský, hovorca Dôvery s tým, že účastníci tohto programu schudli dokopy už viac ako 6 ton.

Všetci poistenci Dôvery (nielen diabetici) môžu využívať bezplatne aplikáciu s cvikmi BodyFix.io. Veľký význam má najmä pre diabetikov, pretože cviky sú zamerané na prekrvenie dolných končatín a významne pomáhajú pri prevencii "diabetickej nohy", ktorá môže skončiť amputáciou.

Do programu DôveraPomáha diabetikom sa môžu zapojiť pacienti s diabetom 1. a 2. typu, ľudia s prediabetom (posledné štádium pred prepuknutím cukrovky) a ženy s tehotenskou cukrovkou. „Prediabetikom pomáhajú vyškolené edukátorky vyrovnať sa s diagnózou a zvládať ochorenie v bežnom živote. Súčasťou programu je aj individuálna spolupráca so skupinou diabetológov s cieľom zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodáva M. Štepianský.

O tom, že program má výsledky svedčí to, že absolventi nemedicínskeho vzdelávania sú menej často v nemocnici. Ak sa do nej aj dostanú, tak v nej pobudnú kratšie. „ 56% pacientov v programe si zachovalo alebo zlepšilo hodnotu glykémie nalačno a 57% si zlepšilo glykémiu po jedle,“ doplňuje úspechy hovorca Dôvery.

VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje cukrovkárom informácie o správnom stravovaní Tanier diabetika. Dostupné sú diabetologických ambulanciách.

Diabetikom odkázaným na inzulínovú pumpu umožňuje zaškolenie a nastavenie na inzulínovú pumpu ambulantne. Donedávna musel pacient absolvovať niekoľkodňovú hospitalizáciu. Cez benefitný program Peňaženka zdravia MAXI prispeje diabetikom s inzulínovou pumpou na glukózový senzor do výšky 100 eur ročne. (Pozn. Glukózový senzor je umiestnený pod kožou a monitoruje glykémiu počas celého dňa aj noci.) Príspevok je určený deťom aj dospelým, avšak musia byť členom skupiny. „Detský diabetik má dnes nárok na úhradu 21 až 42 kusov glukózových senzorov za rok. Dospelému diabetikovi, u ktorého je vysoké riziko neuvedomovania si hypoglykémie alebo kardiovaskulárne riziko, poisťovňa v súčasnosti uhradí 11 až 26 kusov glukózových senzorov ročne, vždy v závislosti od jeho životnosti,“ vysvetľuje Eva Peterová, hovorkyňa štátnej poisťovne.

Union

Už druhý rok poistenci Unionu majú možnosť využívať rozšírené možnosti ambulantnej liečby cukrovky s pomocou inzulínovej pumpy. Pre diabetikov Union publikuje na webe vzdelávacie blogy.

Vysoký tlak - tichý zabiják

Ďalšou veľmi rozšírenou chronickou chorobou je hypertenzia čiže zvýšený krvný tlak. Len v poisťovni Dôvera je takýchto pacientov viac ako 350 tisíc. Správne nastavenie liekov na vysoký tlak je dlhodobý a zložitý proces, niektoré lieky nemusia hneď zaberať a po čase ich lekár mení za iné. Navyše sa stáva, že desiatky až stovky tisíc liekov, ktoré predpíšu lekári pacientom na vysoký krvný tlak, zostávajú nevybraté v lekárni.

Dôvera

Na základe dobrých skúseností s programom DôveraPomáha diabetikom, tento rok Dôvera spustila program DôveraPomáha hypertonikom. Jeho cieľom je zefektívniť liečbu chronicky chorých pacientov a zlepšiť ich zdravotný stav. Snaží sa vzdelávať lekárov, motivuje ich, aby pacientom nastavovali liečbu podľa odporúčaní európskych spoločností pre kardiológiu a hypertenziu. Lekári okrem iného vidia, či si pacient predpísaný liek v lekárni aj vyzdvihne.

Poistencom pomáha lepšie zvládať toto ochorenie prostredníctvom špeciálneho telefonického poradenstva. Počas pracovných dní na čísle 0850 850 888 skúsené odborníčky odpovedia volajúcim na otázky o vysokom tlaku. „Rozšírenie linky aj pre pacientov s hypertenziou odzrkadľuje, s akými zdravotnými problémami nám často volajú pacienti s diabetom. Takmer tretinu z nich zároveň trápi aj vysoký krvný tlak. Poistencom vieme poradiť nielen v tom, ako majú zmeniť svoje stravovanie, pohyb a celkový prístup k svojmu zdraviu. Ale vieme ich nasmerovať tak, aby im tieto zmeny vydržali čo najdlhšie a nevrátili sa k pôvodnému spôsobu života,“ vysvetľuje Eva Košútová, edukátorka z linky poradenstva pre zdravie.

VšZP

VšZP poskytuje hypertonikom ako benefit ambulantnú starostlivosť u všeobecného lekára. Pacient preto nemusí čakať ani sa objednávať k odbornému lekárovi. „Vďaka implementácii týchto kompetencií zachytávame u našich poistencov hypertenziu včas ešte v mladom veku a nie až v štádiu spojenom s komplikáciami, vyžadujúcom náročnejšiu liečbu,“ dodáva E. Peterová. Pomôcť pri predchádzaní hypertenzie môže aj nová stránka VšZP, ktorú poisťovňa spustila v apríli tohto roka v rámci svojho celoročného edukačno-preventívneho programu.

Union

Union na svojej internetovej stránke robí osvetu o hypertenzii o jej príznakoch, liečbe a prevencii. Okrem toho, v snahe zintenzívniť prevenciu pri kardiovaskulárnych chorobách, Union zaviedla do zmlúv so všeobecnými lekármi aj špecialistami viaceré nové výkony. „Od januára tohto roku sme zaviedli do zmlúv s angiológmi, cievnymi chirurgami, internistami a kardiológmi meranie INR (zrážanlivosti krvi) a vyšetrenie D-dimérov, ktoré pomáha pri rýchlej diagnostike a terapii predovšetkým tromboembolickej choroby,“ ozrejmuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union. Poistenci Unionu s artériou hypertenziou, dislipidémiou a obezitou môžu využiť 4x ročne konzultáciu so všeobecným lekárom alebo zdravotnou sestrou napríklad vo forme individuálnej úpravy stravovacích návykov a pohybového režimu.

Kúpele

Všetky poisťovne hradia kúpeľnú liečbu v plnej výške chronicky chorým poistencom s vážnymi diagnózami (skupina A). Potrebné je odporúčanie lekára.

Pacienti s menej závažnými diagnózami (skupina B) majú poisťovňou hradenú liečbu v kúpeľoch (na základe odporúčania lekára), no ubytovanie a stravu si platia sami. Union poskytuje deťom týždeň v kúpeľoch navyše.

Ľudia, ktorí nie sú v skupine A ani B, si pobyt v kúpeľoch hradia v plnej výške sami. Samoplatcom všetky tri poisťovne ponúkajú zľavy na kúpeľnú liečbu, napríklad v poisťovni Dôvera sú zľavy 5-20%.

VšZP prostredníctvom programu Zdravý chrbát preplatí poistencom tretinu nákladov vo vybraných kúpeľoch (max 8 eur/deň).

Potrebujete peniaze na špeciálnu liečbu? Máte ich na dosah

Je mnoho ľudí, ktorí netrpia chronickými ochoreniami, no napriek tomu potrebujú pomoc. Sú to ľudia s vrodeným hendikepom, ľudia trpiaci následkami úrazu, choroby, alebo ktorí potrebujú špeciálnu liečbu... Práve pre tých je určený grantový program Bojovníci za zdravie. Cez tento program Dôvera pomáha svojim poistencom finančne zvládnuť ošetrenia, operácie, rehabilitácie, pomôcky, či lieky ktoré nie sú resp. sú len čiastočne hradené z prostriedkov verejneného zdravotníctva a teda neprepláca ich v plnej výške žiadna poisťovňa. Žiadať môžete o čokoľvek, čo zlepší váš zdravotný stav.

Ako uvádza na svojej webstránke Dôvera, doteraz už podporili 1454 žiadateľov, ktorým prispeli celkovo sumou 1,87 milióna eur.

O grant si môže požiadať každý poistenec Dôvery. Mnohým by pomohli lieky, operácie, alebo terapie, ktoré si však z vlastných peňazí nedokážu zaplatiť. Na stránke projektu Bojovníci za zdravie je zverejnených množstvo dojímavých príbehov o ľuďoch, ktorým grant uľahčil život.

Každý rok sú vyhlásené 2 grantové kolá, najbližšie bude už v septembri 2022. Všetky žiadosti odborne posudzujú lekári a farmaceuti, aby sa zaručilo, že pomoc dostanú tí, ktorí ju potrebujú najviac. Bojovníci za zdravie je naozaj unikátny projekt, ktorý už 10 rokov pomáha poistencom Dôvery.

Vyberáme z Poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk