Ako sa dá vypovedať poistná zmluva? 2.časť

Poradíme vám, ako treba postupovať, ak chcete vypovedať zmluvu v poisťovni. Pozor si dajte na formu aj na lehoty.

write-notes-from-laptop
Podľa Kataríny Kukurovej, hovorkyne poisťovne Generali, klient môže vypovedať poistnú zmluvu buď osobne, poštou, e-mailom alebo online prostredníctvom Klientskej zóny.

Poštou

Klient napíše žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, pričom je potrebné uviesť meno a priezvisko poistníka, adresu jeho bydliska, číslo zmluvy a jednoznačné vyjadrenie vôle k zániku poistnej zmluvy. Výpoveď treba poslať v dostatočnom predstihu tak, aby ju doručovateľ (respektíve pošta) stihla doručiť v stanovenej lehote pre daný typ výpovede. Viac o lehotách si pozrite tu.

Osobne

Ak sa klient rozhodne odovzdať žiadosť o zrušenie poistky osobne na obchodnom mieste poisťovne, nemal by zabudnúť na potvrdenie o jej prevzatí.

Klientska zóna

Prostredníctvom Klientskej zóny vie klient vypovedať akúkoľvek poistnú zmluvu niekoľkými klikmi. Po prihlásení si zvolí poistnú zmluvu, ktorú chce zrušiť, a vyberie možnosť zadať storno poistenia. Klient bude o vybavení svojej požiadavky informovaný e-mailovou notifikáciou. Týmto spôsobom môže klient vypovedať zmluvu len v lehote 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

E-mailom

Tento rok z dôvodu koronakrízy pristúpili poisťovne aj k akceptácii emailových výpovedí. Je potrebné, aby v tele e-mailu klient uviedol meno a priezvisko, adresu bydliska, číslo zmluvy a jednoznačné vyjadrenie vôle k zániku poistnej zmluvy. Rovnako poisťovne akceptujú aj e-mailovú žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, ku ktorej klient pripojí ako prílohu sken podpísanej žiadosti o zrušenie.

Pred koronakrízou poisťovne elektronické výpovede zmluvy neakceptovali, preto je vhodné vopred si overiť v poisťovni (napríklad cez call centrum), či e-mailovú výpoveď poisťovňa aktuálne akceptuje alebo nie.

Ak poisťovňa vypovedá zmluvu klientovi, o tejto skutočnosti klienta vždy písomne informuje, a to zaslaním výpovede v zákonom stanovenej lehote doporučenou zásielkou (poštou) na uvedenú adresu bydliska klienta.

Pozor na správnosť identifikačných údajov

Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, je potrebné výpoveď podať písomnou formou. „Klient môže výpoveď napísať vlastnými slovami, avšak vždy musí obsahovať identifikačné údaje klienta (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, respektíve sídlo firmy), číslo poistnej zmluvy a vlastnoručný podpis klienta,“ vysvetľuje s tým, že klient môže doručiť výpoveď osobne na ktorúkoľvek pobočku alebo doporučenou poštou (doklad je potrebné starostlivo uschovať). Ich klienti však dokážu všetky zmluvy zrušiť aj online, bez návštevy pobočky – potrebné formuláre sú totiž na ich webe. „Klient si stiahne tlačivo, vytlačí, vyplní požadované údaje, podpíše, naskenuje a sken pripojí ako prílohu do formuláru. Pri výpovedi je nevyhnutné dodržať zákonom stanovený termín – najmenej 6 týždňovú výpovednú lehotu. Ak je dôvodom zrušenia zmluvy zánik rizika (napríklad predaj, prepis a podobne), k uvedenému pripojí aj príslušný doklad, ktorý preukazuje zánik (odhlásenie vozidla, výpis z katastra a podobne),“ dodáva s tým, že poisťovňa zasiela každú výpoveď zmluvy doporučene s doručenkou.

Vyberáme z Poistovne.sk

computer-security-lock-and-payment

Pri sporoch s e-shopom aj pri zneužití karty vám môže pomocť banka i poisťovňa

Poradíme čo robiť, ak ste natrafili na falošný alebo neseriózny e-shop, alebo čo máte robiť, ak niekto zneužil vašu platobnú kartu.
25.01.2021 | redakcia
Čítať viac o Pri sporoch s e-shopom aj pri zneužití karty vám môže pomocť banka i poisťovňa
34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Vyberáme z banky.sk