Poistenie na hory: Poisťovne všetky škody nepreplatia. Na čo si treba dať pozor?

Slovenské hory sú mimoriadne obľúbeným miestom na dovolenku. Aj keď ste sa poistili, dodržiavať musíte určité pravidlá, aby vám v prípade poistnej udalosti, poisťovňa vyplatila odškodné.

mountains-as-far-as-the-eye-can-see

Nevhodná obuv

Kvalitná obuv na vysokohorskú turistiku by mala byť samozrejmosťou; nie každý turista si ju však obúva. Spýtali sme sa niekoľkých poisťovní, či by krátili poistné plnenie, ak by sa ich klient, poistený aj na zásah horskej služby, vybral do hôr v šľapkách a potreboval by zásah HZS. „Nesprávne zvolená obuv nie je pre nás dôvodom na krátenie poistného plnenia. V tomto prípade by sme klientovi poskytli plnenie v plnej výške,“ tvrdí Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne Generali. Dodáva však, že svojim klientom pre ich vlastnú bezpečnosť odporúčajú, aby na turistiku zvolili vhodnú pevnú obuv.

Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz, odpovedala v zmysle, že poistné podmienky špeciálne neupravujú vhodnosť obuvi, no poistený je povinný dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti. Beata Lipšicová, PR manažérka poisťovne UNIQA, sa vyjadrila v duchu, že ak hovoríme o vysokohorskej túre, v prípade cestovného poistenia (v rámci ktorého je aj poistenie zásahu horskej služby) všeobecne platí, že poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, čo znamená aj vhodne sa obuť v prípade, že ide na túru. Podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, hovorkyne Union poisťovne, môže byť poistné plnenie v uvedenom prípade zamietnuté v dôsledku toho, že poistený nemal v čase udalosti vhodné športové vybavenie zodpovedajúce účelu pobytu v teréne , teda primeranú športovú obuv. Podobne sa vyjadrila aj Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa: „Ak klient nemal na túre vhodnú obuv na túru a obul si šľapky do horského terénu, ktorý si vyžaduje pevnú obuv, tak týmto konaním nepredchádzal vzniku poistnej udalosti. Ak je nevhodná obuv dôvodom samotného úrazu, tak v takom prípade je poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.“

Pod vplyvom alkoholu

Teraz si predstavme tú istú situáciu, klient však má vhodnú obuv, ale je pod vplyvom alkoholu. Do akého percenta sa dá ešte tolerovať? A čo zvyškový alkohol? „Vybrať sa na vysokohorskú turistiku pod vplyvom alkoholu je vedomý hazard s vlastným životom, čo je možné považovať za porušenie poistných podmienok. V prípade zvyškového alkoholu však tolerujeme hodnotu do 0,3 ‰. Ak ju klient neprekročil, poistné plnenie mu vyplatíme v plnej výške,“ vysvetľuje K. Kukurová z Generali. Podľa H. Kanderkovej z Allianzu, ak sa preukáže, že vznik poistnej udalosti nastal v dôsledku účinku alkoholu, poisťovňa má právo znížiť alebo zamietnuť poistné plnenie, a to primerane tomu, ako alkohol prispel k vzniku škody, alebo zväčšenie rozsahu jej následkov.

Podľa S. Noskovej Illášovej z Kooperativy ak skutočnosť, že bol klient pod vplyvom alkoholu, mala vplyv na vznik samotného úrazu, poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie. B. Lipšicová z UNIQA tvrdí, že poistenie zásahu horskej služby sa nevzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo následkom požitia alkoholických, toxických, omamných alebo iných psychotropných látok poisteným. „Pre zamietnutie alebo zníženie poistného plnenia však musí byť preukázané, že alkohol v akejkoľvek koncentrácii mal za následok vznik udalosti.“

B. Dupaľová Ksenzsighová z Union poisťovne tvrdí, že v prípade, ak k tiesňovej situácii došlo v čase, kedy bol poistený pod vplyvom alkoholu, t.j. mal obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu viac ako 0,24 mg/l alebo hodnota etanolu v krvi je viac ako 0,5 promile, poisťovňa poistné plnenie neposkytne. Rovnako problémom pri posúdení nároku na poistné plnenie môže byť aj požitie iných návykových a omamných látok. „Hodnoty alkoholu, ktoré sú minimálne a nedosahujú uvedenú úroveň, nemusia mať podstatný vplyv na poistné plnenie, závisí od konkrétnej situácie. V prípade poisteného cyklistu, alebo vodiča motorového vozidla je tolerancia alkoholu nulová.“

V nasledujúcom článku sa pozrieme na nehody na nevyznačených trasách a na prípadný nárok odškodnenia zo životnej poistky. Takisto sa pozrieme na to, čo sa bude platiť z poistenia do hôr a čo z PN-ky.

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk