Poistenie do hôr: Kto vám odškodní zlomenú nohu?

Poistenie do hôr pokrýva náklady na zásah Horskej záchrannej služby. Z akej poistky vám preplatia "bolestné" a práceneschopnosť?

camping-on-top-of-the-world
V predchádzajúcich článkoch: Poistenie na hory: Poisťovne všetky škody nepreplatia. Na čo si treba dať pozor?Poistenie do hôr: Rešpektujte značené trasy sme sa pozreli na situácie, v ktorých vám poisťovňa môže znížiť alebo zamietnuť poistné plnenie.

Odškodnenie zo životnej poistky?

Ak si na túre zlomíte nohu, z poistenia do hôr sa preplatia náklady na zásah Horskej záchrannej služby, avšak nedostanete žiadne "bolestné". Odškodenie si môžete nárokovať zo svojej životnej poistky, ak je jej súčasťou úrazové poistenie. „Samozrejme, ak má klient uzatvorené úrazové poistenie a stane sa mu na horách úraz, má nárok na poistné plnenie z tohto poistenia,“ hovorí Katarína Kukurová z Generali. Silvia Nosková Illášová z Kooperativy to vidí podobne: „Klient si túto škodu môže nárokovať zo všetkých poistných zmlúv a zo všetkých poistených rizík, ktoré kryjú úrazové poškodenie.“ Teda aj z cestovného aj životného poistenia.

Podľa Heleny Kanderkovej z Allianzu má klient v zmysle životného, respektíve úrazového poistenia nárok a odškodné za vzniknutú zlomeninu, podľa rizík, ktoré má v poistení dojednané, či už je to samotný úraz, trvalé následky úrazu alebo denné odškodné počas doby liečenia. „Samotné poistenie do hôr mu v prípade poistnej udalosti kryje náklady za úkony horskej záchrannej služby.“

Poistenie do hôr versus PN

Ak sa vám na túre stane úraz, následkom ktorého budete niekoľko dní práceneschopní, máte nárok na dávku zo Sociálnej poisťovne. B. Dupaľová Ksenzsighová z Union poisťovne vysvetľuje: „Ak má klient dojednané poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, z poistenia sú hradené náklady zásahu HZS - vyhľadávanie poisteného v horskej oblasti, vyslobodzovanie poisteného a preprava z miesta zásahu HZS do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.“ Poistenie pracovnej neschopnosti (PN) nemá podľa nej súvis s komerčným poistením. „Ide o dávku, na ktorú má nárok zamestnanec, ak je lekárom uznaný za dočasne pracovne neschopného v prípade choroby, alebo napríklad aj po úraze v horách. Dávku vypláca počas prvých desiatich dní zamestnávateľ a následne Sociálna poisťovňa.“ Je tu však ešte možnosť poistenia pre prípad PN. Podľa K. Kukurovej jeho úlohou kompenzácia príjmu v prípade pracovnej neschopnosti, v tomto prípade následkom úrazu v horách. „Pri PN je totiž výška nemocenskej dávky počas prvých 3 dní iba 25 % z denného vymeriavacieho základu, od 4. dňa práceneschopnosti iba 55 % z denného vymeriavacieho základu. Práve poistenie pracovnej neschopnosti slúži na vykrytie zníženého príjmu počas dlhodobej PN. Vyplatené poistné plnenie záleží od počtu dní, počas ktorých je klient práceneschopný.“

Vyberáme z Poistovne.sk

Allianz_GlobalBrand

Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete

Spoločnosť Allianz obhájila minuloročný úspech a opäť sa stala najcennejšou značkou v oblasti poistenia. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka najcennejších globálnych značiek Interbrand Best Global Brands Ranking.
21.10.2020
Čítať viac o Allianz je opäť najcennejšou poisťovacou značkou na svete
rain-drops-on-a-car

Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Október sužujú Slovensko okrem druhej vlny pandémie koronavírusu aj výdatné dažde, spojené so záplavami a povodňami.
19.10.2020
Čítať viac o Dažde a záplavy spôsobili klientom Allianz – SP už vyše 1000 škôd

Vyberáme z banky.sk