Havarijné poistenie: Pozor na vodu na ceste

Voda na ceste je pre pre vodičov nebezpečná. Poradíme, ako predísť fatálnym následkom pri dopravnej nehode a kedy vám pomôže zmierniť škody havarijné poistenie.

zaplava1
Vplyvom klimatických zmien frekvencia prudkých dažďov bude stúpať. Nárazový nával vody na cestu, prípadne aj krúpy pri búrke, sú pre vodičov nebezpečné. A to nielen pri jazde po meste, ale aj na diaľnici. Tu je niekoľko rád, ako predísť najhoršiemu.

Vyhnite sa plávaniu (aquaplaning)

Prívalový dážď dokáže z cesty urobiť doslova jazero, ktoré však v prípade jazdy v plnej rýchlosti môže mať pre vodiča, ako aj ďalších účastníkov cestnej premávky, fatálne následky. „V prípade, že vodič vbehne v plnej rýchlosti do takejto naplavenej vody, vozidlo sa môže stať neovládateľné. Aquaplaning hrozí už pri rýchlostiach od 80 km/h a môže prísť náhle, bez predošlého varovania,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations ServicesBusiness Lease Slovakia.

Najlepšie je aquaplaningu vyhnúť sa tým, že idete mimo vyjazdených koľají, v ktorých stojí voda. „„Ideálne je prejsť jednou stranou vozidla po nezaliatej časti vozovky. Ak však už hrozí, že sa aquaplaningu nevyhnete, alebo cítite, že vozidlo sa stáva neovládateľným, je potrebné ubrať plyn, prípadne stlačiť spojku. Prudkému brzdeniu či manévrom sa podľa možností vyhnite, keďže vozidlo v tom čase už nemusí mať na niektorom kolese alebo kolesách dostatočný kontakt s vozovkou a vozidlo sa stane neovládateľným,“ radí odborník. V prípade aquaplaningu vám škody dokáže zmierniť havarijné poistenie. Havarijné poistenie kryje nielen škodu na aute spôsobenú haváriou (teda stretom vozidla s iným predmetom, ako je auto, zviera a podobne), ale aj iné škodové udalosti spojené s užívaním vozidla. Napríklad živelné ako požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, alebo pád stromu či iného predmetu. Pozor však, poisťovňa môže v prípade aquaplaningu poistné plnenie aj krátiť, prípadne odmietnuť. Napríklad pri zlom technickom stave vozidla (zjazdené pneumatiky).

Prívalový dážď a zaplavené cesty

V prípade prudkých prívalových dažďov, ak to situácia dovoľuje, je ideálne preparkovať vozidlo na nejaké vyvýšené miesto, kde je najmenší predpoklad zaplavenia vozidla.
Vyhnite sa akejkoľvek jazde, aj v malej rýchlosti, cez zaplavenú cestu, najčastejšie v podjazdoch či tuneloch. Aj pre skúsených šoférov je náročné správne odhadnúť výšku vody na ceste. Ak už voda siaha po podvozok, hrozí nasatie vody do spaľovacieho priestoru motoru.

Ak sa snažíte prebrodiť vysokú vodu, ide o vedomé riziko, takže poisťovňa má právo krátiť plnenie, respektíve ho odmietnuť. Na aute si tým pritom môžete spôsobiť rozsiahle škody. „Pokiaľ v takýchto prípadoch nie je možné z miesta zatopenia vozovky s vozidlom bezpečne odísť či vycúvať, je nutné okamžite zastaviť vozidlo a vypnúť motor, čím sa škody na vozidle minimalizujú,“ dodáva Guštafik.

Valiaca sa voda

Prasknuté potrubie, rozvodnená rieka alebo pretrhnutá hrádza môže skončiť valiacou sa vodou, ktorá berie všetko so sebou. V takomto prípade je najdôležitejšie chrániť vlastné zdravie, pretože hrdinské úniky vozidlom z valiacej sa vody môžu skončiť tragicky. Ak sa dostane do situácie, že vozidlo je vplyvom prúdu vody už neovládateľné, je potrebné okamžite vozidlo opustiť. Okrem toho, voda môže spôsobiť aj podmytie koreňov stromov a zapríčiniť tak ich pád. Aj preto je nevyhnutná maximálna opatrnosť a nevystavovanie sa vedome riziku. „Pokiaľ je aj stojace vozidlo zaliate vodou tak, že sa pod vodu dostal aj motor vozidla, neodporúča sa po opadnutí vody motor štartovať, nakoľko môže prísť k jeho poškodeniu. Vozidlo je potrebné odtiahnuť do servisu a nechať ho dôsledne skontrolovať a odborne vysušiť,“ konštatuje odborník.

Pri krupobití spomaľte a bezpečne zastaňte

V intenzívnej búrke určite nezrýchľujte, dážď zhoršuje stav vozovky aj viditeľnosť. Pri prudkej zmene rýchlosti rastie riziko zrážky. Rýchlosť prispôsobte stavu vozovky a prepnite svetlá z denného svietenia na stretávacie svetlá, aby ste boli videní.

Čelné sklo dokážu poškodiť aj krúpy. Odborníci odporúčajú v tomto prípade znížiť rýchlosť, nielen kvôli riziku poškodenia skla, ale ak je intenzita krupobitia vysoká, na ceste môžu zostať aj nánosy ľadových kúskov, čo pri väčšej rýchlosti môže v prípade letných pneumatík spôsobiť šmyk.

Okrem zníženia rýchlosti zapnite aj výstražné svetlá, čím dáte ostatným vodičom najavo, že idete pomaly, prípadne ste zastali. Odborníci radia odparkovať auto na najbližšom odpočívadle, alebo rozšírenej krajnici. Určite neparkujte priamo v jazdnom pruhu, mohli by ste sa stať obeťou kolízie. Poškodenie čelného skla ľadovcom je poistnou udalosťou, za ktorú väčšina poisťovní poskytuje poistné plnenie z havarijného poistenia so štandardne dohodnutou spoluúčasťou. Ak vám krúpy nepoškodia kapotu a predné sklo, ešte stále predstavujú riziko šmyku na vozovke. V prípade poistnej udalosti poisťovňu zaujíma, kde a kedy k poškodeniu došlo. A ak ste išli vedome do rizika, napríklad neprispôsobili ste jazdu stavu vozovky, tak aj napriek havarijnému poisteniu by mohla poisťovňa krátiť až odmietnuť poistné plnenie.

Pozor na padajúce konáre a iné predmety

Okrem krúpov môžu čelné sklo počas búrky poškodiť aj lietajúce predmety, najmä odtrhnuté konáre, uvoľnené predmety zo striech, balkónov a podobne, ktoré nadvihuje a premiestňuje vietor. V prípade takéhoto počasia opäť platí maximálne znížiť rýchlosť a čo najskôr bezpečne zastavte.

Škody na vozidle spôsobené pádom konára, či iného predmetu na auto počas živelnej udalosti vie zmierniť havarijné poistenie. Vo všetkých prípadoch, kde má byť poistná udalosť krytá z havarijného poistenia, platí, že ju treba písomne aj fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu. Zdokumentovanie poškodenia vozidla políciou je nevyhnutné aj vtedy, ak škodu spôsobil pád predmetu zo strechy či balkóna a vy nepoznáte vlastníka budovy alebo bytu, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia. Pokiaľ si chcete škodu či spoluúčasť uplatňovať od vlastníka budovy alebo bytu, je okrem privolania polície ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove.

Poistka riziko nepokryje

Škody na vozidle spôsobené prírodnými živlami, teda aj škody spôsobené vodou, búrkou, vetrom a podobne, vie zmierniť havarijné poistenie. Dokonca niektoré poisťovne poskytujú dodatočné pripoistenia k PZP, v ktorých sú kryté niektoré špecifické riziká súvisiace s počasím. V prípade havarijného poistenia dostanete náhradu vo výške nákladov na opravu vozidla po odrátaní dohodnutej spoluúčasti. Pozor však, ak ste išli vedome do rizika, alebo ste neprispôsobili jazdu stavu vozovky, alebo k nehode prispel zlý technický stav vozidla. Vtedy môže poisťovňa poistné plnenie aj krátiť, prípadne odmietnuť. Napríklad pri škode vzniknutej aquaplaningom bude poisťovňu zaujímať aj stav pneumatík. V prípade vzniku poistnej udalosti pri brodení sa cez zaplavený terén sa zas poisťovňa bude pýtať, za akých okolností k poistnej udalosti došlo. Ak ste išli vedome do rizika a vošli vozidlom do zaplavenej časti vozovky či terénu, tak by vám poisťovňa mohla aj napriek havarijnému poisteniu krátiť až odmietnuť poistné plnenie.

Vyberáme z Poistovne.sk

auto-redakcia

Počet poistných podvodov narastá - dôvodom je aj horšia ekonomická situácia

Kým niektoré poistné podvody sú do detailu prešpekulované, iné sú zas veľmi naivné. Pozrite si, s čím sa stretávajú poisťovne.
19.07.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Počet poistných podvodov narastá - dôvodom je aj horšia ekonomická situácia
dovolenka-potapanie

Aké poistenie potrebujem, keď sa idem potápať?

Potápanie vás v prípade nehody môže vyjsť na tisíce eur. Kedy je potápanie ešte rekreačný a kedy už rizikový šport? Kedy vás poisťovne vôbec nepoistia? Toto radí odborník.
19.07.2024 | Redakčne upravené
Čítať viac o Aké poistenie potrebujem, keď sa idem potápať?
povoden1-redakcia

Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok

Prírodné živly opäť ukazujú svoju silu. Od začiatku júna nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne denne v priemere 75 poistných udalostí spôsobených živlom.
17.07.2024
Čítať viac o Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok

Vyberáme z banky.sk