Nemocnice sa v roku 2018 podľa poistencov Unionu zhoršili04.04.2019 (14:45)

Najlepšie hodnotené fakultné a univerzitné nemocnice boli v Martine, Ružomberku a Banskej Bystrici.

Slovenské nemocnice sa podľa poistencov Unionu v roku 2018 zhoršili. Ako uviedla poisťovňa v tlačovej správe, vyplýva to z prieskumu spokojnosti hospitalizovaných pacientov v roku 2018, ktorý poisťovňa realizuje každý rok. V porovnaní s prieskumom z predchádzajúceho roku, kedy dostali ústavné zdravotné zariadenia od poistencov priemernú známku 1,65, si v roku 2018 v ich očiach nemocnice pohoršili a ohodnotili ich známkou 1,79.

Medzi fakultnými a univerzitnými nemocnicami boli najlepšie ohodnotené Univerzitná nemocnica Martin, nasleduje Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok a na tretej priečke sa umiestnila Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici s priemernou známkou za všetky tri nemocnice 1,59.

Na prvých troch priečkach medzi špecializovanými nemocnicami boli Kardiocentrum Nitra, Clinica orthopedica Bratislava a Národné rehabilitačné centrum Kováčová s priemernou známkou 1,04. Zo všeobecných nemocníc sa najlepšie umiestnili Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní Bratia, Nemocnica svätého Michala a Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom s priemernou známkou 1,25. Prvenstvo medzi tromi srdcovocievnymi, ako aj tromi onkologickými ústavmi podľa poisťovne v oboch prípadoch obhájil východ Slovenska.

Oproti roku 2017 poistenci Union zdravotnej poisťovne, ktorí boli v roku 2018 hospitalizovaní, hodnotili nemocnice o niečo horšími známkami skoro pri všetkých otázkach. Poistenci boli spokojnejší len s dĺžkou hospitalizácie, ktorá bola podľa ich názoru primeraná k ich zdravotnému stavu. Podľa pacientov sú najväčšie nedostatky, rovnako ako aj v minulosti, v kvalite stravy a ubytovania. Pacienti boli o niečo menej spokojní aj s informáciami od ošetrujúcich lekárov a sestier.

Rovnako menšiu spokojnosť vyslovili aj so správaním lekárov a sestier. Podľa dobrovoľne vyplnených komentárov poistencov v dotazníku sa na správaní zdravotníckych pracovníkov odzrkadľuje ich celkový nedostatok a prepracovanosť.

"Klesajúca spokojnosť pacientov a jej príčiny len akcentujú naliehavosť potreby realizácie stratifikácie slovenských nemocníc. Projekt je pripravený s cieľom zvýšiť počet zdravotníckych pracovníkov na jedného pacienta i zdroje do nemocničnej infraštruktúry," uviedla členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková. Myslí si, že spolu so zvýšenou bezpečnosťou a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti prinesie aj zvýšenú spokojnosť liečených pacientov.

Najlepšie výsledky v prieskume spokojnosti poistencov za rok 2018 dosiahli nemocnice v Žilinskom kraji, nasledoval Košický a Banskobystrický kraj. Poistenci v dotazníkoch hodnotili nemocnice anonymne, dávali známky ako v škole od 1 po 5.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy