V zahraničí môžete rodiť, aj sa dať operovať. Poisťovňa to uhradí, ale iba čiastočne.

Úkony u lekára za hranicami si musíte dať zvyčajne schváliť v poisťovni. Náklady vám preplatí len do istej výšky.

Na Slovensku pribúda ľudí, ktorí nie sú spokojní s kvalitou zdravotnej starostlivosti a preto hľadajú kvalitnejšie služby za hranicami. Lekárske zákroky v zahraničí sú čiastočne preplácané zdravotnými poisťovňami, len v tom treba vedieť „chodiť“.

Kto by chcel cestovať za kvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou do niektorej z členských krajín EÚ, môže - ale musí splniť isté podmienky, aby im poisťovňa úkony preplatila.

Plánovanie

Ak sa vyberiete k zahraničnému lekárovi, musíte si zvyčajne návštevu naplánovať a dať si ju schváliť vo vašej poisťovni.
Musíte mať tieto doklady:
  • žiadosť o schválenie zákroku
  • odporučenie od lekára-špecialistu
  • kalkuláciu nákladov zo zahraničnej nemocnice
  • súhlas zahraničnej nemocnice, že vás príjme (tlačivá nájdete na webe poisťovní alebo v pobočke).

Po odoslaní žiadosti má zdravotná poisťovňa 15 pracovných dní na jej schválenie alebo odmietnutie. Ak súhlas nedostanete, poisťovňa vám musí udať aj dôvody, prečo zákrok nechválila. Vy sa proti jej rozhodnutiu môžete do dvadsiatich dní odvolať.

Kedy môžu odmietnuť?

Poisťovňa vám najčastejšie odmietne zákrok v zahraničí preplatiť vtedy, ak je dostupný aj na Slovensku. Odmietnutie liečby za hranicami môže prísť aj vtedy, ak by bolo riziková, či lekár by bol nedôveryhodný. Ak by ste chceli ísť k alternatívnemu liečiteľovi za hranice, zrejme vám ho poisťovňa neuhradí. Takže vyberajte pozorne. „Pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti si lekára vyberá zvyčajne pacient,“ tvrdí Ivan Strnisko, vedúci oddelenia liečby v cudzine Union zdravotnej poisťovne. Na druhej strane, zahraničný lekár, ktorého ste si vybrali, nemusí byť len v štátnej nemocnici, ale môže byť aj súkromný. „Pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nie je potrebné, aby lekár v cudzine bol vo verejnej zdravotnej sieti,“ dodáva Strnisko.

Zoznam vyšetrení, na ktoré potrebujete získať súhlas poisťovne vopred, určuje vyhláška 341/2015 Z.z. Ministerstva zdravotníctva. Sú medzi nimi napríklad zákroky ako umelé oplodnenie, výmena bedrových kĺbov, či transplantácia obličky. Ak váš zákrok na zozname nie je, súhlas poisťovne vopred potrebovať nebudete.

Poradňa o zdravotnom poistení – na čo ste sa pýtali


Zákroky bez súhlasu

Bez súhlasu poisťovne môžete ísť do zahraničia v prípade operácie mandlí, ošetrenia zubného kazu, operácie šedého zákalu, či vyšetrenia CT a mamografie. Ani na niektoré vyšetrenia u ambulantného špecialistu ako gynekológ, zubár, internista, onkológ či kardiológ nie je potrebné žiadať súhlas vopred, pretože ide o takzvané poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. „Pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa odmietnutie týka liečby, ktorá na Slovensku nie je hradená z verejného zdravotného poistenia,“ vysvetľuje Strnisko z Union zdravotnej poisťovne.

Pôrod v Rakúsku

Budúce mamičky, ktoré by chceli rodiť v susednom Rakúsku, si nemusia dať schváliť pôrod vopred. Treba si však dávať pozor na to, že slovenská poisťovňa vám preplatí pôrod len do výšky cien na Slovensku. Ak by sa rodička nachádzala náhodou v susednej krajine v čase pôrodu, ten jej tiež poisťovňa preplatí, lebo by sa jednalo o neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ak ste pacient s diagnózou, ktorú na Slovensku nevedia lekári riešiť, môžete tiež odbornú pomoc hľadať za hranicami a poisťovne vám zvyčajne vyhovejú. Zdravotná poisťovňa však môže schváliť plánovanú liečbu v zahraničí aj vtedy, ak sa potrebná liečba na Slovensku vykonáva. Zvyčajne to urobí vtedy, ak poistenec na Slovensku musí čakať na liečbu príliš dlho a vzhľadom na vývoj jeho zdravotného stavu už čakať nemôže. Tomu, čo znamená čakať príliš dlho, sme sa venovali v článku o poplatkoch za objednávanie na čas. Na Slovensku by vás mal lekár zaradiť do zoznamu čakateľov, ak čakáte na zákrok už dlhšie ako tri mesiace. Potom plánovaný zdravotný zákrok môžete absolvovať aj v inom zdravotníckom zariadení.


Čiastočné preplácanie

Po schválení žiadosti vám poisťovňa vystaví potvrdenie, že súhlasí s preplatením nákladov. Nemusíte však dostať plnú sumu. V západnej Európe je zvyčajne zdravotná starostlivosť drahšia ako na Slovensku. Preto sa naše poisťovne bránia preplácať ju úplne.

Zdravotná poisťovňa teda poistencovi preplatí náklady len do takej výšky, koľko by za rovnaký zákrok uhrádzali lekárovi na Slovensku. Ak teda idete na drahú operáciu, ktorá sa u nás dá urobiť lacnejšie, rozdiel si doplatíte. Informácie o približných cenách zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách Európskej únie a o miere spoluúčasti pacientov na úhrade nájdete aj na webe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Union poisťovňa vám za pôrod v Rakúsku obvykle uhradí okolo 1200 eur. Zdravotná poisťovňa Dôvera vám v prípade prirodzeného pôrodu preplatí okolo 590 eur z ceny zahraničného pracoviska. Navyše, žiadne príplatky za nadštandardné služby - ako napríklad výber operatéra - vám poisťovňa nepreplatí.

Na peniaze si počkáte

Ak už zákrok v zahraničí absolvujete a zaplatili ste zaň, musíte si dať do poisťovne žiadosť o refundáciu úkonov. Mali by ste k nej priložiť aj originál dokladu o zaplatení, faktúru s rozpisom výkonov, ale aj lekársku správu. V prípade hospitalizácie by mala obsahovať aj dátum a čas prijatia a prepustenia z nemocnice. Cudzojazyčnú zdravotnú dokumentáciu je potrebné preložiť do slovenčiny, nemusí byť preložená úradným prekladom. Zdravotná poisťovňa má povinnosť vašu žiadosť vybaviť do troch mesiacov od prijatia, ale zvyčajne ju vybavia skôr. „Žiadostí o refundáciu zdravotnej starostlivosti v zahraničí vybavujeme do 30 dní,“ informuje Matej Štepianský, PR špecialista poisťovne Dôvera.
Ak ste sa dali za hranicami operovať aj bez udelenia súhlasu vašej poisťovne, nezúfajte. Aj vtedy je možné vrátenie časti peňazí. V Dôvere napríklad môžete požiadať o súhlas aj dodatočne, najneskôr jeden rok od zákroku v zahraničí. O schválení dodatočnej refundácie však poisťovňa rozhoduje individuálne.

Vyberáme z Poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk