Mali ste nehodu? Pozor na výber servisu aj na účtovanie prác

Povinné zmluvné poistenie je automatickou záležitosťou pre každého majiteľa auta. Samozrejme, je to len dobré a v prípade nehody ho každý vodič ocení. Nie je to zložitý úkon, avšak na isté veci si treba dať pozor. Inak nás výsledok môže nemilo prekvapiť a časť preplatenia zostane v nedohľadne.


Autorizovaný a zmluvný nie je to isté


„Vznikla mi škoda na vozidle, vodič druhého auta to uznal. V poisťovni mi odporučili dať si auto opraviť v autorizovanom servise. Po zaplatení celej škody mi však poisťovňa poslala list, že normohodina servisu je mimo ich tabuliek a neuznávajú mi celú čiastku opravy.“ Aj takto môže vyzerať výsledok, keď si vodič a majiteľ poškodeného auta dá opraviť svoje vozidlo a potom si chce v poisťovni uplatniť náhradu. A odpoveď je iná, ako očakával. Kto spravil chybu? Poisťovňa, či majiteľ auta?


lista sp
 


Odpoveď nie je jednoduchá a treba prihliadať na viacero aspektov. Vždy sa treba najprv pozrieť na poistné podmienky poisťovne a na znenie zákona, avšak poisťovňa môže mať upravené, do akej hodnoty a aký úkon hradí. „Poisťovne môžu odporučiť niektoré servisné strediská. Zväčša sú to strediská, o ktorých vedia, že je zachovaná kvalita a cena je tiež v poriadku,“ vysvetľuje Miroslav Chovan z poisťovne Genertel. Zároveň však dodáva, že pojem „autorizovaný servis“ nemusí vždy znamenať odporúčaný servis. „Je dôležité, či bola škoda v skutočnosti hradená priamo z PZP (povinného zmluvného poistenia) vinníka alebo z vášho havarijného poistenia s tým, že poisťovňa si následne vyžiada plnenie z PZP vinníka. Pre každé obyčajne platia iné podmienky a každé má svoje výhody,“ hovorí ďalej.

Čo sa teda mohlo stať? Napríklad aj to, že servis vyúčtoval väčší rozsah prác, ako stanovuje norma výrobcu alebo ako je obvyklé. „Ak teda poisťovňa neuznala limit za normohodinu, určite má tento limit vymedzený alebo inak objektívne určený,“ tvrdí ďalej Chovan. „V opačnom prípade je vhodné vzniesť písomný podnet zaslaný do poisťovne so žiadosťou o prešetrenie s tým, že plnenie nebolo poskytnuté v súlade s podmienkami poistenia.“ Okrem toho treba dať poisťovni na prešetrenie čas - bežne stačí menej ako mesiac.
 

Prirážky za rýchlosť nemusia byť kryté


Zvyčajne majiteľ poškodeného auta požaduje od poisťovne uhradiť presne výšku faktúry servisu. „To je ale príliš zjednodušená predstava, ktorá určite vyhovuje servisom. PZP napríklad nemusí kryť prirážky za rýchlosť opravy a podobne,“ vysvetľuje Chovan. „Navýšenie hodnoty normohodiny mohlo byť napríklad spôsobené aj takouto prirážkou. Preto ak máte škodu, bez ohľadu na to, či je krytá poisťovňou alebo nie, zaujímajte sa o výšku faktúry a spôsob opravy v porovnaní s krytím poistenia,“ radí. Netreba teda súhlasiť hneď so všetkými návrhmi servisu, lebo sa môže stať, že nebudú poisťovňou uznané. Prípadne môžu byť považované za súhlas poskytnutý bez súhlasu poisťovne alebo nad rámec poistenia. A z toho vyplýva, že nemusia byť kryté. „Zistite, ktorý servis poisťovňa skutočne odporúča. To je servis, ktorý má poisťovňa „preklepnutý“, dôveruje mu a má prípadne aj nastavenú osobitnú komunikáciu. Vyhnete sa tak prekvapeniam v podobe poisťovňou neuznaných nárokov,“ radí ďalej Chovan. Dôležité je podľa neho aj to, ako sú pravidlá definované v poistných podmienkach a v prípade PZP aj v zákone. A zlatým pravidlom je dohodnúť si s poisťovňou servis, v ktorom bude oprava vykonaná.

Lista Odporucame
 

Podstatné je preukázať súvislosť


Ak chcete žiadať o preplatenie, najskôr musíte preukázať, čo sa vlastne stalo. „Predpokladom na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody je teda preukázanie priamej príčinnej súvislosti medzi spôsobením škody klientom a vznikom škody na aute patriacom poškodenému,“ hovorí Milan Janásik z poisťovne Generali. „Časť opravy by si musel klient hradiť jedine v prípade preukázania spoluúčasti na nehode,“ vysvetľuje, kedy preplatenie nie je automatické. „Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému, poprípade priamo opravcovi, ktorý vykonal podľa dohody opravu poškodeného motorového vozidla,“ hovorí Helena Kanderková z poisťovne Allianz. Tiež dodáva, že uhradené nebudú ani úkony pre opravu škody, ktorá nesúvisí s poistnou udalosťou. Prípadne škody nekryté poistnou zmluvou.
 

Na toto dbajte, aby ste predišli problémom:

 
  1. Rozlišujte medzi autorizovaným a zmluvným servisom
  2. Pozor na prirážky za rýchlosť a podobne, poisťovňa vám ich nemusí preplatiť
  3. Rozlišujte medzi faktom, či sa úkony budú hradiť z povinného zmluvného poistenia vinníka alebo napríklad z vášho havarijného poistenia – sú tam odlišné podmienky
  4. Netreba hneď súhlasiť s akýmkoľvek návrhom servisu
  5. Nesnažte sa pridať staršie poškodenie vozidla k zoznamu aktuálnych škôd – jednalo by sa o poistný podvod a na tie si poisťovne dávajú veľký pozor
  6. Ak podľa vás nebolo poistné plnenie poskytnuté v súlade s podmienkami poistenia, treba vzniesť písomný podnet so žiadosťou o prešetrenie

Vyberáme z Poistovne.sk

Untitled-2

Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Allianz podporil vznik filmu britského dokumentaristu Divoká príroda Slovenska. Dokument o slovenskej prírode sa bude vysielať v 50-tich krajinách sveta. Zapojte sa do súťaže Allianz o účasť na nakrúcaní filmu.
16.05.2022
Čítať viac o Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Na čo si dať pozor pri poistení domova

Poistenie nehnuteľnosti je dobrá vec, musí však byť nastavené správne. Kedy je poistenie nehnuteľnosti len vyhadzovanie peňazí?
16.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Na čo si dať pozor pri poistení domova

Ako poistiť bicykel

V peknom počasí sadá na bicykel čoraz viac cyklistov. Cyklistika nie je už len víkendovou záležitosťou, ale mnohí ľudia siahajú po bicykli aj pri ceste do práce. Ako si zabezpečiť bicykel pred krádežou a kto uhradí škody, ktoré spôsobíte ako cyklista? 
13.05.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť bicykel

Vyberáme z banky.sk