Najčastejšie dôvody pokút od Sociálnej poisťovne

Meškanie s úhradou, zaplatenie nesprávnej sumy, nenahlásená zmena, nepredložené výkazy, viac ako jedna dohoda o vykonaní práce...Toto najčastejšie zanedbávame voči Sociálnej poisťovni. Na čo si dať pozor?Opýtali sme sa, s akými problémami sa najčastejšie stretávajú pracovníci Sociálnej poisťovne na pobočkách – čo ľudia zanedbávajú a kvôli čomu dostávajú najviac pokút. Odpovedal Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Čo odvádzatelia poistného najčastejšie zanedbávajú

  • nesprávna, neskorá alebo žiadna úhrada poistného,
  • nepredloženie mesačných výkazov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, respektíve ich predloženie po lehote,
  • neskoré, nesprávne alebo absentujúce splnenie registračných povinností zamestnávateľom.

Lista Odporucame

Pobočky najčastejšie ukladajú pokuty za

  • nepredloženie mesačných výkazov a výkazov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, resp. ich predloženie po lehote,
  • prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia /odhlásenie zamestnanca z registra po lehote alebo vôbec,
  • neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia,
  • uplatnenie práva na určenie dohody o brigádnickej práci študentov/dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti u dôchodcov v jednom kalendárnom mesiaci na viac ako jednu dohodu.
V prípade neuhrádzania poistného, respektíve úhrady poistného v nesprávnej výške, alebo oneskorene, sú odvádzateľom poistného ukladané sankcie formou penále, nie pokút.

Vyberáme z Poistovne.sk

long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?
Doktor a peniaze-005

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500-percentný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späť-vzaté prihlášky.
22.11.2021
Čítať viac o Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

Vyberáme z banky.sk