Najčastejšie dôvody pokút od Sociálnej poisťovne

Meškanie s úhradou, zaplatenie nesprávnej sumy, nenahlásená zmena, nepredložené výkazy, viac ako jedna dohoda o vykonaní práce...Toto najčastejšie zanedbávame voči Sociálnej poisťovni. Na čo si dať pozor?Opýtali sme sa, s akými problémami sa najčastejšie stretávajú pracovníci Sociálnej poisťovne na pobočkách – čo ľudia zanedbávajú a kvôli čomu dostávajú najviac pokút. Odpovedal Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Čo odvádzatelia poistného najčastejšie zanedbávajú

  • nesprávna, neskorá alebo žiadna úhrada poistného,
  • nepredloženie mesačných výkazov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, respektíve ich predloženie po lehote,
  • neskoré, nesprávne alebo absentujúce splnenie registračných povinností zamestnávateľom.

Lista Odporucame

Pobočky najčastejšie ukladajú pokuty za

  • nepredloženie mesačných výkazov a výkazov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, resp. ich predloženie po lehote,
  • prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia /odhlásenie zamestnanca z registra po lehote alebo vôbec,
  • neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia,
  • uplatnenie práva na určenie dohody o brigádnickej práci študentov/dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti u dôchodcov v jednom kalendárnom mesiaci na viac ako jednu dohodu.
V prípade neuhrádzania poistného, respektíve úhrady poistného v nesprávnej výške, alebo oneskorene, sú odvádzateľom poistného ukladané sankcie formou penále, nie pokút.

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk