Uniqa poisťovňa za trištvrte roka s poistným cez 100 mil. eur28.11.2018 (13:30)

Zisk pred zdanením dosiahol 4,7 mil. eur.

Uniqa poisťovňa dosiahla za trištvrte roka hrubé predpísané poistné 103,3 mil. eur. Ako ďalej informovala spoločnosť, v medziročnom porovnaní je to nárast o 7 %. Z toho neživotné poistenie tvorilo 73,4 mil. eur pri náraste o 6,9 %. Predpis v životnom poistení dosiahol 29,9 mil. eur s rastom o 7,6 %. Zisk pred zdanením predstavoval 4,7 mil. eur.

V rámci neživotného poistenia dominovalo najmä majetkové poistenie bez motorových vozidiel s rastom o 9,8 %. Darilo sa aj poisteniu domácností a nehnuteľností, keď vďaka nárastu o 8,8 % prekročila Uniqa poisťovňa hranicu 170 tisíc poistených domov a domácností. Poistenie motorových vozidiel dosiahlo medziročný nárast o 4,6 %, a to aj napriek uskutočneným opatreniam na zvýšenie profitability v tomto poistnom segmente. Cestovné poistenie medziročne narástlo o 19,2 %.

Celková škodovosť stúpla na úroveň 63 % z 55 %. Dôvodom bola podľa vyjadrení spoločnosti väčšia poistná udalosť, ktorá súvisela s rozsiahlym požiarom. Počet klientov poisťovne ku koncu septembra dosiahol 502 732 a počet poistných zmlúv predstavoval 722 744.

Uniqa poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy