Za nerešpektovanie liečebného režimu prišlo v prvom polroku o PN-ku 2 721 ľudí16.08.2018 (16:00)

Sociálna poisťovňa skontrolovala za prvých šesť mesiacov tohto roka 47 083 práceneschopných.

Sociálna poisťovňa (SP) v prvom polroku 2018 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 47 083 práceneschopných poistencov. Ako vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder, ide o kontrolu poistencov, či dodržiavajú liečebný režim predpísaný ošetrujúcim lekárom. "Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu SP zistila u 11 841 z nich a z tohto počtu ošetrujúci lekári ukončili PN-ku 2 721 občanom," uviedol Višváder.

Ďalšou kategóriou boli prípady, keď Sociálna poisťovňa zistila porušenie liečebného režimu, napríklad keď sa poistenec nezdržiaval na určenej adrese, alebo vykonával činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným. Z tohto dôvodu Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2018 zastavila nemocenské 448 poistencom v celkovej sume 35 648,05 eura.

Za porušenie iných povinností, ako keď napríklad práceneschopný neprišiel na kontrolu k ošetrujúcemu lekárovi, či neoznámil Sociálnej poisťovni ukončenie PN do troch dní, Sociálna poisťovňa uložila 56 pokút, uzavrel Višváder.Sociálna poisťovňa (SP) v prvom polroku 2018 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 47 083 práceneschopných poistencov. Ako vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder, ide o kontrolu poistencov, či dodržiavajú liečebný režim predpísaný ošetrujúcim lekárom. "Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu SP zistila u 11 841 z nich a z tohto počtu ošetrujúci lekári ukončili PN-ku 2 721 občanom," uviedol Višváder.

Ďalšou kategóriou boli prípady, keď Sociálna poisťovňa zistila porušenie liečebného režimu, napríklad keď sa poistenec nezdržiaval na určenej adrese, alebo vykonával činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným. Z tohto dôvodu Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2018 zastavila nemocenské 448 poistencom v celkovej sume 35 648,05 eura.

Za porušenie iných povinností, ako keď napríklad práceneschopný neprišiel na kontrolu k ošetrujúcemu lekárovi, či neoznámil Sociálnej poisťovni ukončenie PN do troch dní, Sociálna poisťovňa uložila 56 pokút, uzavrel Višváder.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy