Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi vlani klesol takmer o 18 tisíc11.07.2018 (13:45)

Na pomoc v hmotnej núdzi štát v minulom roku vynaložil 154,5 mil. eur, čo je medziročne menej o 28,5 mil. eur. 
 
Pomoc v hmotnej núdzi v minulom roku na Slovensku dostávalo priemerne mesačne 87 727 osôb. V porovnaní s rokom 2016 ide o pokles o 17 864 poberateľov dávky. Na pomoc v hmotnej núdzi štát v minulom roku vynaložil 154,5 mil. eur, čo je medziročne menej o 28,5 mil. eur. Priemerná mesačná výška pomoci v hmotnej núdzi vlani dosiahla 134,62 eura, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 0,94 eura. Uvádza sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľov SR za rok 2017, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

"Významný vplyv na vývoj počtu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ako aj na čerpanie finančných prostriedkov, má predovšetkým zdôrazňovanie princípov, ako je adresnosť, zásluhovosť, ochrana a aktívna participácia dotknutých osôb na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

V minulom roku bolo v systéme pomoci v hmotnej núdzi priemerne mesačne evidovaných 57 725 príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí boli súčasne v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Išlo o 65,8 % z celkového počtu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi. "V porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný výrazný pokles v priemernom mesačnom počte príjemcov o 16 803 príjemcov," uvádza sa v materiáli. Oproti roku 2016 sa výrazne znížil tiež počet spoločne posudzovaných členov domácností, a to o 33 761 osôb.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy