Komora lekárov aj ZAP stoja za novou úpravou pohotovostí08.06.2018 (14:10)

Vyjadrenia o kolapse či panike pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti od začiatku júla považujú za iracionálne a predčasné.Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje tvrdenie, že od 1. júla 2018 nebude zabezpečená dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre pacientov za nedôvodné. "Postup a spôsob, kto bude poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu od 1. júla je zákonom jednoznačne stanovený. Vyhlásenia o kolapse zabezpečenia APS sú zjavne neprimerané. Táto zdravotná starostlivosť pre pacientov bude zabezpečená aj po 1. júli, a to počas riadnych ordinačných hodín na ambulanciách poskytovateľov a v čase od 16:00 do 22:00 vybranými organizátormi APS," ubezpečil zväz v stanovisku.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Ako pokračoval, v miestach, v ktorých neboli vybraní organizátori ambulantnej pohotovostnej služby v prvom kole, budú na základe dohody s ministerstvom zdravotníctva až do ukončenia výberových konaní dočasne poverení iní organizátori alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti alebo ústavné zariadenia. Zväz preto nevidí racionálny dôvod na to, aby boli pacientom i ostatnej verejnosti podsúvané neopodstatnené informácie o ohrození dostupnosti poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby.

Zámerom novej legislatívnej úpravy pohotovostnej služby je podľa zväzu okrem zlepšenia a zefektívnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pri rešpektovaní súčasných možností slovenského zdravotníctva, i edukácia pacientov vo veciach optimálnych možností, foriem a spôsobov zabezpečenia ochrany zdravia pacientov. "A to tak v prípadoch, ktoré neohrozujú bezprostredne ich zdravie, ako aj pri vzniku akútnych život ohrozujúcich stavov, ktoré je potrebné riešiť bezprostredne rýchlou zdravotnou pomocou a ústavnou pohotovostnou službou, bez zbytočného zdržiavania závažných stavov v APS," dodali ambulantní poskytovatelia.

Za novou úpravou pohotovostí stojí aj Slovenská lekárska komora (SLK). "Slovenská lekárska komora, ktorá iniciovala a aktívne sa podieľala na legislatívnej zmene lekárskej služby prvej pomoci na APS sa stotožňuje s medializovaným vyhlásením hlavných odborníčok pre všeobecných lekárov a všeobecných lekárov pre deti dorast. Cieľom zavedenia novej právnej úpravy pohotovostí je jednoznačne zracionalizovanie zdravotnej starostlivosti a zabránenie jej zneužívania," poznamenali lekári v stanovisku.

Komora lekárov ubezpečila, že zmeny, ktoré v pohotovostiach od júla nastanú, nebudú na úkor pacienta a zdravotná starostlivosť bude naďalej dostupná pre všetkých pacientov. Slovenská lekárska komora verí, že v súlade s legislatívnou úpravou platnou od spomínaného dátumu bude zabezpečená ambulantná pohotovostná služba vo všetkých pevných bodoch, vrátane tých, v ktorých neboli v prvom kole výberových konaní organizátori APS vybraní. "Vyjadrenia o kolapse či panike poskytovania zdravotnej starostlivosti od začiatku júla považujeme za iracionálne a predčasné. Nová ambulantná pohotovosť je jednou z výziev na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov i lekárov,"uzavrela SLK.
 


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy