Poistovne.sk

Poisťovňa Rapid life má nového konkurzného správcu12.03.2018 (18:30)

Novým konkurzným správcom spoločnosti je Martin Morochovič. 
 


V konkurze na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa Okresný súd Košice I rozhodol o odvolaní doterajšej správkyne Dany Husťákovej. Zároveň ustanovil nového správcu, a to Martina Morochoviča. Klienti poisťovne, ktorí ešte neodoslali prihlášku do konkurzu, mali by tak urobiť do 15. marca. Jeden rovnopis by mali poslať Martinovi Morochovičovi a druhý rovnopis na košický okresný súd. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Okresný súd Košice I rozhodol o vyhlásení konkurzu na Rapid life, pričom rozhodnutie súdu bolo v Obchodnom vestníku SR zverejnené 29. januára 2018. Následne začala plynúť 45-dňová lehota na prihlásenie pohľadávky do konkurzu. Všetky začaté súdne konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa vyhlásením konkurzu prerušili a všetky začaté exekučné konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa zastavili. Vyhlásením konkurzu na majetok poisťovne zároveň poistné zmluvy zanikli.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Národná banka Slovenska zaviedla nad poisťovňou Rapid life 15. júna 2017 nútenú správu. Dôvodom bolo podľa vyjadrení banky to, že spoločnosť ohrozovala práva klientov na výplatu poistných plnení. Súčasne, ako oznámilo aj samotné bývalé vedenie, spoločnosť sa dostala do akútneho problému s likviditou. Bývalý manažment prestal od začiatku roka 2017 vyplácať akékoľvek nároky klientov.

Nútená správkyňa Rapid life Irena Sopková ešte vlani v lete vyslovila podozrenie, že v životnej poisťovni boli porušované zákony. Následne podala na spoločnosť aj trestné oznámenie. Klientmi poisťovne je zhruba 15 tisíc ľudí.

 

Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák