Wüstenrot poisťovňa ku koncu júna s predpisom poistného takmer 30 mil. eur08.08.2017 (19:54)

Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol ku koncu júna 3,55 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa evidovala ku koncu prvého polroka predpísané poistné vo výške 29,8 mil. eur. Ako ďalej firma uviedla, výraznejšie medziročne vzrástol predpis v neživotnom poistení, a to o 11,5 %. Objem novej produkcie sa zvýšil o 0,4 % na viac ako 6,3 mil. eur. V neživotnom poistení nová produkcia stúpla o 22,9 %.

Napriek miernemu medziročnému poklesu v počte poistných udalostí o 0,37 % sa náklady na poistné plnenia zvýšili o 6 %, z toho väčšou mierou opäť v rámci neživotného poistenia o 20 %. Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol ku koncu júna 3,55 mil. eur a v medziročnom porovnaní je vyšší o 46,8 %.

Wüstenrot poisťovňa, a. s. pôsobí na Slovensku od roku 1998, najskôr ako Wüstenrot životná poisťovňa. V roku 2003 sa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia. Nová Wüstenrot poisťovňa tak vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy