Prenajímate? Poistenie nepotrebujete iba vy

Ste vlastník bytu či domu a rozhodli ste sa ho prenajať? Môže to byť skvelé rozhodnutie, avšak na niekoľko vecí rozhodne treba pamätať. Napríklad na to, že poistiť si domácnosť nepotrebujete iba vy ako majiteľ. Rozhodne bude lepšie, ak bude mať poistenie aj váš podnájomník.


Pri prenájme bytu alebo domu si práva, záväzky a zodpovednosť za škodu spôsobenú nájomcom dohaduje prenajímateľ v nájomnej zmluve. „Pri vzniknutej škode však môže nastať finančná ujma a práve kvôli nej je výhodné ako pre majiteľa, tak aj pre nájomcu, využiť poistenie,“ hovorí Michal Kozák, odborník na financie z Partners Group SK.

Prenajímateľ versus nájomca

Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali, uvádza: Nájomcovi odporúčame uzavrieť v rámci poistenia domácnosti pripoistenie Zodpovednosť za škodu, ktorá v sebe zahŕňa Zodpovednosť z bežného občianskeho života a Zodpovednosť v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo správou nehnuteľnosti. Tieto zodpovednosti si vie klient poistiť aj samostatne, vtedy má možnosť výberu vyšších poistných súm.“

Prenajímateľovi, teda vlastníkovi nehnuteľnosti, odporúča Janásik uzavrieť poistenie nehnuteľnosti aj poistenie domácnosti. „Obe strany sa tak vyhnú nepríjemnostiam spojeným s odškodnením a nájomca pri vzniknutej škode neprichádza o svoje finančné prostriedky,“ dodáva Kozák.

Vzťahuje sa poistka majiteľa bytu aj na veci nájomníka?

Ak niekto vykradne prenajatý byt a zmiznú veci nájomcu, poistenie domáceho mu nepomôže. „V tomto prípade sa poistná udalosť nehradí z poistenia prenajímateľa. Nárok na poistné plnenie sa vzťahuje len na majetok vlastníka bytu,“ vysvetľuje Kozák. Zložitejšie je to napríklad pri vytopení. „V týchto prípadoch sa poistná udalosť posudzuje veľmi individuálne, a to podľa toho, kto zavinil škodu,“ hovorí ďalej. „Ak škoda vznikla z nedbanlivosti nájomníka, čiže jeho pričinením, náhrada škody z poistky prenajímateľa sa na túto poistnú udalosť nevzťahuje. Avšak, ak by vytopenie suseda bolo spôsobené napríklad prasknutím stúpačiek, rúrok a podobne a teda nebolo to spôsobené nájomníkom, škoda sa hradí z poistenia prenajímateľa,“ dodáva Kozák.

Kedy/ prečo má poistenie domácnosti zmysel pre prenajímateľa

Pri poistení domácnosti získa klient poistnú ochranu všetkého, čo sa nachádza vo vnútri jeho domu či bytu. „Pri poistení domácnosti je poistené jej zariadenie a vybavenie – nábytok, elektronické spotrebiče, osvetlenie, koberce a podobne,“ vraví Ján Ďurech, hovorca poisťovne Aegon Slovensko.

„V závislosti od dojednaného rozsahu poistenie kryje najmä škody spôsobené živelnými rizikami (napríklad požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, víchrica a tak ďalej), odcudzením, úmyselným poškodením, skratom na elektromotoroch, škody na skle a podobne,“ vysvetľuje Peter Ripka, riaditeľ odboru upisovania rizík a produktového manažmentu ČSOB Poisťovne. „Ak poistenému nepostačuje poisťovňou stanovený limit poistného plnenia na nejaký predmet, môže si ho doplnkovo pripoistiť na požadovanú vyššiu poistnú sumu,“ dodáva.
Ako prenajímateľ svojim poistením kryjete napríklad skrine, ktoré spolu s bytom poskytujete, nájomca svojou poistkou zase zariadenie, ktoré si priniesol do bytu on. Ak však prenajímate byt úplne bez zariadenia, nemá pre vás poistenie domácnosti veľmi zmysel a byt si poistite len ako nehnuteľnosť. Milan Janásik vysvetľuje: „Rozhodujúce je, ako došlo k poškodeniu či už kuchynskej linky alebo umývadla (obe sú kryté poistením nehnuteľnosti, keďže sú jej pevnou súčasťou). Čisto teoreticky, ak by na umývadlo napríklad spadla omietka a dokázala by ho poškodiť, škoda by nebola krytá, pretože umývadlo bolo poškodené inou súčasťou nehnuteľnosti. Takéto prípady sú však naozaj len výnimočné až hypotetické. Bežné sú však prípady, že umývadlo či kuchynskú linku poškodí iný predmet zo zariadenia domácnosti. Táto škoda je krytá práve poistením nehnuteľnosti. Je teda pravdou, že ak prenajímateľ bytu nemá v byte svoje zariadenie, na pokrytie jeho škôd na nehnuteľnosti postačuje aj poistenie nehnuteľnosti. Poistenie domácnosti odporúčame dať páve podnájomníkovi.”

Pripoistenia: od asistenčných služieb, cez smart elektroniku, až po domáceho miláčika

Poisťovne okrem základu (domácnosť, nehnuteľnosť) ponúkajú rôzne druhy pripoistení, z ktorých si môžete vybrať práve tie, ktoré pre vás majú zmysel.

Poisťovňa Generali okrem spomínanej zodpovednosti za škody ponúka napríklad pripoistenie, ktoré kryje škody spôsobené vodou zamrznutou vo vodomeroch alebo škody, ktoré spôsobí voda z odpadových potrubí. Môžete si pripoistiť škody spojené s elektrinou a zároveň predĺžiť záruku na domáce spotrebiče.

V dnešnej dobe je určite zaujímavé pripoistenie „smart“ elektroniky ako mobilu či tabletu, ktoré sa poškodili napríklad pri páde alebo „utopením“. Medzi ďalši patria pripoistenie kryjúce škody na uskladnenom autopríslušenstve, či pripoistenie, ktoré kryje náklady na veterinárnu liečbu vášho domáceho zvieraťa. V ponuke je tiež pripoistenie spojené s okrasnou záhradou a záhradným nábytkom, či pripoistenie vhodné počas procesu stavby.

Za zmienku určite stoja tiež pripoistenia asistenčných služieb, ktoré vám napríklad zabezpečia pomoc pri stratených kľúčoch od bytu alebo vám zaplatia náhradné ubytovanie v prípade, že je vaša domácnosť neobývateľná. „Hradené je zabezpečenie a preplatenie prác inštalatéra, kúrenára či plynára. Ak je domácnosť po havárii neobývateľná, poistenie dokonca kryje krátkodobé náhradné ubytovanie pre klientov do 48 hodín do limitu 1 000 eur či uhradenie ochrany nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín tiež do tohto limitu,“ vysvetľuje Péter Lukács, vrchný riaditeľ Úseku poistenia majetku poisťovne Generali.

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk