Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. V čom sú rozdiely?Autor: Katarína Macková
26.05.2016 (12:50)

Kúpili ste si byt či dom a chcete ho poistiť? Toto rozhodnutie je bezpochyby správne, platí však, že by ste sa mali zorientovať v základných termínoch a rozdieloch medzi nimi.
Ako prvé si potrebujeme zadefinovať, že základný rozdiel je v predmete poistenia. Poistenie domácnosti chráni všetok hnuteľný majetok, ako napríklad nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku, cennosti, ľudovo povedané všetko to, čo by vypadlo, keby ste budovu obrátili naruby,“ hovorí Helena Kanderková z Odboru firemnej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Naopak pri poistení nehnuteľnosti poisťujeme samotnú budovu, to znamená teda obvodové múry, podlahy, okná, či inžinierske siete,“ vysvetľuje ďalej.

Obe poistenia majú zmysel


Určite je logickým krokom uzatvoriť si obe tieto poistenia. „Pretože ak by sa klientovi napríklad poškodila elektronika, poistenie nehnuteľnosti takúto škodovú udalosť nepokryje, pokryje ho však poistenie domácnosti. A naopak, ak by dom napríklad zaplavila voda, je potrebné mať poistenú aj nehnuteľnosť,“ definuje Milan Janásik, hovorca Generali Poisťovne, a. s.

Myslite aj na prírodné katastrofy


Proti prírodným katastrofám sa oplatí uzavrieť poistenie nehnuteľnosti. V jeho rámci sa poistenie vzťahuje na nehnuteľné veci ako rodinný dom, byt alebo nebytový priestor, rekreačná budova, vrátane technického, energetického a technologického vybavenia. Poistenie nehnuteľnosti sa podľa Janásika vzťahuje aj na:
  • stavebné súčasti
  • vedľajšie stavby (napríklad garáž, garážové státie, garážový box, hospodárska budova, kôlňa, stodola, dielňa, letná kuchyňa, práčovňa, sklad a podobne)
  • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a stavebné náradie
  • príslušenstvo bytu a spoločné časti bytového domu


Mohlo by vás zaujímať: Pýtate náhradu škodu príliš často? Zrušia vám zmluvu!


Nezabúdajte na domácnosť


Proti škodám vzniknutým v domácnosti sa oplatí uzavrieť poistenie domácnosti. „V rámci poistenia domácnosti sa poistenie vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu, alebo rekreačnej budovy, slúžia na prevádzku domácnosti, alebo uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti, nachádzajú sa v mieste poistenia a sú vo vlastníctve poisteného,“ vysvetľuje Janásik. Za hnuteľné veci pritom považujeme nábytok (okrem vstavaného), koberce, textil, obuv, elektrospotrebiče (okrem zabudovaných), audiovizuálnu techniku, náradie, starožitnosti, umelecké diela a podobne. Ľudovo povedané - všetko to, čo by vypadlo, keby ste budovu obrátili naruby, vám kryje práve poistenie domácnosti.


Mohlo by vás zaujímať: Čítajte viac o poistení domácnosti a majetku


Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti sa dopĺňajú


Tieto dve poistenia sa nevylučujú, skôr naopak dopĺňajú. „Obe poistenia je dôležité mať súčasne. Živel si nevyberá, či poškodí iba nehnuteľnosť, alebo aj veci v domácnosti, väčšinou poškodí aj nehnuteľnosť a aj hnuteľné veci v domácnosti,“ dodáva Janásik.


lista Neprehliadnite
Foto: redakcia


Sponzorované odkazy