Zdravotné poistenie musíte platiť zo všetkých príjmov

Ak si chcete popri zamestnaní privyrobiť napríklad prácou na živnosť, platiť zdravotné poistenie budete aj z tejto činnosti.Aktívny človek na Slovensku, ktorý robí okrem jednej práce aj niečo iné na živnosť, je už v hľadáčiku štátu. Ten od neho chce, aby platil sociálne, ale aj zdravotné odvody dvakrát - teda z oboch činností. Podľa zákona o zdravotnom poistení sa poistné vypočítava z každého dosiahnutého príjmu, ktorý podlieha tomuto poisteniu, kde patrí aj živnosť či iná samostatne zárobková činnosť (SZČ). Takže napriek tomu, že za vás poistné odvádza zamestnávateľ, mali by ste si ho platiť aj vy. Nemusíte ho však platiť ihneď po začatí podnikania.

„Fyzická osoba, ktorá je zamestnancom, dohodárom a súčasne živnostníkom, platí poistné zo všetkých činností. Mesačný preddavok na poistné nemusí platiť živnostník, ktorý popri zamestnaní iba začal podnikať,“ vysvetľuje Matej Štepianský, hovorca poisťovňe Dôvera.

V prípade začínajúceho živnostníka, ktorý je zároveň zamestnaný alebo je poistencom štátu, nie je určená minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie. Preto si môže určiť výšku preddavku sám a tá môže byť aj v nulovej výške.

Ak už živnosť vykonávate dlhšie ako rok, mali by ste preddavky na zdravotné poistenie platiť, ale ich výška závisí od výšky vášho dosiahnutého príjmu spred dvoch rokoch. Poisťovňa vám výšku poistného vypočíta v ročnom zúčtovaní. „V ročnom zúčtovaní poistného za rok 2014, ktorý zdravotná poisťovňa vykonávala v druhej polovici roka 2015, vám oznámila výšku preddavku na kalendárny rok 2016,“ vysvetľuje systém Judita Smatanová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Navyše pre výpočet preddavku nie je rozhodujúci len váš príjem, ale aj počet mesiacov podnikania. Ak výška týchto preddavkov nedosahuje aspoň 3 eurá, živnostník nie je povinný ich uhrádzať.


lista zp


 

Dohodnite si preddavok


V prípade, že neviete, aké veľké príjmy budete mať, môžete sa dohodnúť so svojou zdravotnou poisťovňou na vami určenej výške poistného alebo na nulových preddavkoch zo živnosti. Prípadne nedoplatky vyrovnáte v rámci ročného zúčtovania poistného. Na výpočet môžete použiť aj kalkulačku na web stránkach poisťovní. Poistné sa vypočíta ako základ dane z príjmov z podnikania, plus výdavky na sociálne a zdravotné poistenia vydelené koeficientom 1,486 a vynásobené 14%-nou sadzbou pre výpočet poistného.


Lista Odporucame

Na druhej strane, ak zaplatíte z oboch činnosti poistné vyššie, ako ste mali, poisťovňa vám vráti preplatky. Do úvahy totiž berie aj maximálny možný vymeriavací základ. Pri výpočte poistného za rok 2015 to bude maximálne 49.440 eur a za rok 2016 je touto maximálnou hranicou suma 51.480 eur. Pre SZČO v súbehu s iným platiteľom je výška preddavku ohraničená do 600,60 eur. Keďže väčšina drobných živnostníkov toľko ročne nezarába, maximálnym odvodom sa vyhnú.

Ak už musíte platiť zdravotné poistenie, nevyhnete sa mu ani v prípade, keď sa vám nedarí. Živnostník môže vykazovať aj stratu, ale preddavky na poistné musí platiť najmenej v povinnej minimálnej sume 60,06 eur každý mesiac – to však len v prípade, ak nemá iného platiteľa poistného, teda ak za neho neplatí poistenie zamestnávateľ.
 

Modelový príklad:


Klient mal zo zamestnania v roku 2015 príjem 1000 eur mesačne. Zo živnosti 500 eur za rok v čistom a na živnosť pracoval celých 12 mesiacov. Výdavky na povinné zdravotné a sociálne poistenie boli zo živnosti nulové. Aké vysoké bude jeho zdravotné poistenie v tomto roku?

Preddavok sa vypočíta ako: (základ dane z príjmu podľa § 6 ods. 1,2 zákona o dani z príjmov + výdavky na povinné zdravotné poistenie + výdavky na povinné sociálne poistenie)/ počet mesiacov prevádzkovania SZČO / koeficient 1,486 x príslušná sadzba poistného

základ dane: 500 €
výdavky na povinné ZP: 0 €
výdavky na povinné SP: 0 €
počet mesiacov vykonávania živnosti: 12
Výpočet: (500 + 0 + 0) / 12 / 1,486 x 14% = 28,03 €

Preddavok SZČO na rok 2017 v súbehu s iným platiteľom poistného bude vo výške 28,03 €.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?
Doktor a peniaze-005

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500-percentný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späť-vzaté prihlášky.
22.11.2021
Čítať viac o Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

Vyberáme z banky.sk