Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Som na starobnom dôchodku a súčasne pracujem ako SZČO. Prečo som povinná odvádzať mesačne 136,57 eur? 

Odpoveď:
Ak ste povinne poistená SZČO a máte priznaný starobný dôchodok, naďalej neplatíte poistné na invalidné poistenie. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má priznaný starobný dôchodok, platí poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. To znamená, že ak platíte poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, od januára 2015 platíte poistné vo výške 111,85 EUR (do 31. decembra 2014 vo výške 109,27 EUR).
Informácia, ktorú zasielala Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1.1.2015 samostatne zárobkovo činným osobám, je všeobecná, SZČO s priznaným starobným dôchodkom si sumu zníži o poistné na invalidné poistenie (6 % z vymeriavacieho základu). 
Odpovedal: Peter Višváder (30.01.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk