Odvody sa platia z každého príjmu a aj v strate

Keď máte viacero príjmov, musíte platiť odvody z každého zárobku. Ak sa vám v podnikaní nedarí platiť odvody musíte tiež.  

 
Ak ste aktívni a pracujete pre viacerých zamestnávateľov alebo robíte na živnosť a na dohodu, mali by ste platiť odvody z každého príjmu, pretože ide o súbeh poistných vzťahov. Vaše odvody budú limitované len maximálnym vymeriavacím základom.

Pri súbehu poistných vzťahov platí, že súčet vymeriavacích základov (hrubých príjmov) na platenie poistného na sociálne poistenie pre zamestnanca nesmie prevýšiť maximálny vymeriavací základ (v roku 2015 je to suma 4120 €),“ vysvetľuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne, v našej poradni.

Ak sa stane, že vaše príjmy z dohody a zamestnania prevýšia tento strop, budete odvody platiť len zo sumy rovnajúcej sa rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a príjmom v riadnom zamestnaní.

Zadajte otázku do novej poradne o zmenách v sociálnom poistení


Živnostník platí odvody aj keď je v strate


Povinnosť platiť poistné vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe na základe hrubých príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku, v prípade ak zarobí viac ako 4 944 eur.

Pri výpočte poistného sa môže stať, že živnostník aj napriek tomu, že dosiahol hranicu stanoveného príjmu, vykáže stratu, teda má základ dane nulový. 

„Aj v takom prípade je povinný platiť poistné, a to z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 412 eur teda mesačné poistné na sociálne poistenie bude v sume 136,57 eur,“ informuje Višváder.

Ak nevládzete poistné platiť, môžete živnosť pozastaviť a sociálne poistenie prerušiť.

lista Neprehliadnite

Zaplatené odvody navyše si môžete pýtať späť


Ak ste zaplatili na sociálne poistenie omylom vyššie poistné ako ste mali na základe daňového priznania,máte možnosť písomne požiadať Sociálnu poisťovňu o vrátenie preplatku. Sociálna poisťovňa nemá oficiálne tlačivo na podanie tejto žiadosti. 

„Žiadosť o vrátenie preplatku je potrebné doručiť osobne alebo písomne zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska,“ dodáva Višváder.  

Vyberáme z Poistovne.sk

image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň
chocolate-lab-dog

Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Cestovanie so psom alebo mačkou prináša určité obmedzenia a povinnosti. Dbať treba hlavne na bezpečnosť. Čo všetko treba zabezpečiť, aby vaša cesta prebehla hladko? Prinášame základný prehľad odporúčaní a informácie o poistení zvierat.
03.08.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Vyberáme z banky.sk