Povodne II.: Ako postupovať pri poistných udalostiach06.06.2013 (08:50)

Čo robiť po zistení škôd? Zatopilo vás? Nasledujúce rady a tipy od Allianz poisťovne vám pomôžu v neľahkej situácii.1. Najdôležitejšie je chrániť si vlastný život a životy najbližších!

2. Nezabudnite vypnúť všetky elektrické zariadenia a odstrániť chemikálie či iné nebezpečné látky z dosahu vody.

3. Následne sa snažte ochrániť ešte nepoškodený majetok a robte všetko pre to, aby nedošlo k zväčšeniu už vzniknutej škody. Až následne zisťujte rozsah vzniknutej škody.

4. Medzi prvé kroky po vzniku škody patrí nahlásenie škôd do poisťovne - najlepšie a najrýchlejšie - telefonicky (nie je obmedzené výpadkom prúdu, dostupnosťou internetu atď). Medzi ďalšie možnosti hlásenia patria internet, osobne na pobočke vypísaním oznámenia o vzniku škody, cez svojho sprostredkovateľa, v prípade škôd plošne veľkého rozsahu je možnosť hromadného hlásenia škodovej udalosti cez obecný úrad.

5. Veľmi dôležitý krok s prihliadnutím na povinnosť preukázania vzniknutej škody poisťovateľovi a nutnosti odstraňovania vzniknutej škody (hygienické hľadisko) je nafotenie rozsahu poškodenia a celkového charakteru vzniknutej škody. Poškodené poistené predmety, ktoré nepodliehajú skaze, resp. nie sú z hygienického hľadiska problematické, je potrebné odložiť za účelom preukázania poškodenia. V prípade, že je nevyhnutné poškodené predmety urýchlene odstrániť, je veľmi prospešné pre ďalšie uplatnenie vzniknutej škody u poisťovateľa tieto predmety nafotiť.

6. Pred príchodom pracovníka poisťovne sa snažte pospisovať si celkový rozsah poškodenia, aby sa pri obhliadke nezabudlo nejakú vzniknutú škodu zaznamenať.

Allianz - Slovenská poisťovňa zatiaľ eviduje len mierne zvýšenie počtu škôd na majetku v súvislosti s aktuálnym stavom hladiny riek a počasia. Zvýšený počet hlásených poistných udalostí evidujú najmä v dôsledku zatečenia po atmosférických zrážkach či zvýšením úrovne podzemných vôd. Allianz - SP je pripravená v prípade živelnej udalosti, ktorú by mohlo spôsobiť vyliatie Dunaja, bezodkladne pristúpiť k riešeniu nárokov svojich klientov.

Tipy na dovolenku:

Čo sa považuje za povodeň a záplavu?

Allianz - Slovenská poisťovňa patrí medzi poisťovne, ktoré nezohľadňujú pri výpočte poistného lokalitu, v ktorej sa nehnuteľnosť fyzickej osoby nachádza, či sa nehnuteľnosť nachádza pár metrov od vodného toku alebo je nehnuteľnosť postavená na kopci, prípadne či bola daná lokalita v minulosti zaplavovaná.

Za povodeň považujeme zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. Pri ohradzovanom vodnom toku za breh považujeme teleso hrádze.

Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo záplavou.

Povodne I. Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí ČSOB Poisťovňa
Povodne III. Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí AXA
Povodne IV.: Ako postupovať pri poistných udalostiach - radí Generali


Zdroj: Allianz - SP, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy