Poplatkov pri životnom poistení je veľaAutor: Andrej Dorič
30.08.2012 (07:00)

Pri uzavretí a počas trvania investičného životného poistenia vás čakajú viaceré poplatky, možno aj také, ktoré ste nečakali alebo o nich neviete  
 
Poplatky pri životnom poistení závisia od typu poistenia, teda či máte investičné alebo kapitálové poistenie alebo aký druh investičného poistenia máte. 

ING poisťovni sa štandardne poplatky strhávajú z produktov investičného životného poistenia, pri ktorých máte prostriedky uložené vo fondoch životného poistenia. 

Poplatkov je niekoľko. ING vám strhne poplatok z rozdielu ceny medzi nákupom a predajom podielovej jednotky, zaúčtuje vám poplatok za správu fondu, ale aj pravidelný administratívny poplatok každý mesiac. Okrem toho sa strhávajú aj poplatky za čiastkové úkony na zmluve, napríklad za čiastočný odkup finančných prostriedkov. 

UNIQA poisťovňa si v investičnom životnom poistení v závislosti od zvoleného produktu účtuje päť druhov poplatkov.Okrem fixného účtovaného mesačne vo výške má aj poplatok za správu poistenia a finančných fondov, ktorý je tiež účtovaný mesačne. Ak máte rizikové životné poistenie je tam aj poplatok účtovaný mesačne za riziko smrti poisteného. 

Ďalej vám Uniqua zaúčtuje poplatok súvisiaci s nákladmi pri investovaní poistného. „Je účtovaný v mesiacoch investovania splátok poistného, dividend alebo mimoriadnych vkladov do podielových fondov,“ vysvetľuje Barbora Pšenáková, produktová manažérka oddelenia poistenia osôb Uniqua poisťovne. Napokon zaplatíte ešte odkupný poplatok pri zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty alebo pri mimoriadnom výbere je odkupná hodnota rovná hodnote poistnej zmluvy zníženej o odkupný poplatok.

Poplatky pri životnom investičnom poistení
  ING poisťovňa Uniqa poisťovňa Alliaz- Slovenská poisťovňa
Zmena investičnej stratégie 0/1,66 eur 0/2 eura 0/3,30 eur
Za prerušenie zmluvy 6 eur -  2,5 % z hodnoty odkupu akumulačnej poistnej jednotky
Zmena  výšky poistného 0/1,66 eur 0/4 eura 0/3,30 euraZadarmo iba niečo

Účtovanie sa štandardnými poplatkami nekončí. Uniqua má aj osobitné poplatky súvisiace nákladmi pri úkonoch, ktoré si žiadate vy. Za mimoriadny výpis z účtu či druhopis poistky nezaplatíte za prvú zmena v kalendárnom roku nič, ale ďalšie zmeny vás už budú stáť na 2 eurá. Rovnaké podmienky a poplatky sú aj pri zmene investičnej stratégie.

Podobne pri zmene frekvencie platenia alebo výšky poistného či prerušenie alebo obnovenie platenia poistného je prvá zmena v kalendárnom roku zadarmo, ale ďalšie už za 4 eurá. Za mimoriadny vklad alebo výber, predĺženie poistnej doby, zmenu rozsahu poistných krytí opäť nezaplatíte nič, ak to robíte len raz ročne, ale keď viac krát tak poplatok bude 4 eura. 

Bez poplatku sú v Unique zmeny osobných údajov poistníka a zmena oprávnenej osoby. Podobne aj v Allianz-Sp pre zmeny poistnej zmluvy (napr. zmena adresy, zmena oprávnenej osoby, periodicity platenia poistného, výberu pripoistení) nie je účtovaný žiadny poplatok.

Podobné pravidlá má aj ING poisťovňa, keď čiastočný výber prostriedkov z fondu, poplatok za prerušenie platenia poistného či percentuálna zmena rozdelenia poistného vo fondoch (tzv. zmena alokačného pomeru) je spoplatnená až od druhého prevodu v roku (prvý prevod v roku je zdarma). Za zmenu alokačného fondu zaplatíte v druhom prevode 1,66 euro.

Allianz-Slovesnkej poisťovni zaplatíte napríklad poplatok za zmenu vo výške poistného vo výške 3,30 eur. Poplatok za prvý až tretí prevod podielových jednotiek medzi fondmi je zadarmo, ale za štvrtý už zaplatíte 6,60 eur. Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy je 2,5 % z hodnoty odkupu akumulačnej poistnej jednotky v prvých 6 rokoch trvania poistenia.

Generali poisťovni je výška poplatkov individuálna pre konkrétny produkt a závisí od viacerých faktorov ako napríklad výška a doba platenia poistného.

Generali poisťovňa si tiež za zmenu alokačného pomeru a zmenu parametrov poistenia neúčtuje raz za poistný rok nič. „Bezplatné sú, samozrejme, aj zmeny, ktoré nevplývajú na parametre poistenia ako zmena adresy, zmena priezviska,“ dodáva Zuzana Hliváková, marketingová riaditeľka Generali. Zmeny ako napríklad zrušenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty alebo redukcia na žiadosť poistníka sú napríklad v produkte životného poistenia La Vita spoplatnené.

Neprehliadnite:
Detské pripoistenie môže byť lacnejšie
Skoré zrušenie životnej poistky sa neoplatí
Vaše zdravie pri životnom poistení si poisťovne overia
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy